Skriv deg til suksess – del I

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

I business – ikke minst i salg – er evne til å skrive godt forsatt en dyd. Med en økende forekomst av anbud eller anbudsliknende kjøpsprosesser, er skriftlig kommunikasjon viktigere enn noensinne.

B2B rekruttering – innleie – lederutvikling – salgsledelse – salgstrening – møtebooking

I denne artikkelen ser vi på prosessen før du skriver:

 • Vær bevisst på hensikten med budskapet og velg rett strategi!
 • Velg ditt publikum og skriv for det!
 • Vær tydelig med ditt nøkkelpoeng!
 • Hold budskapet så kort som mulig!
 • Velg struktur, kanal / plattform for det du skriver!
 • Bestem rekkevidden av ditt budskap!
 • Skriv overskuelig!

Hensikt / strategi

 • Hvorfor skriver du dette?
 • Hvilket formål skal det tjene?
 • Hva skal du oppnå overfor leseren?
 • Hva vil du at leser skal gjøre?
 • Hvordan er timingen? (tidlig eller sent ute?)
 • Er skriftlig kommunikasjon det beste valget?

Publikum

 • Hvem er budskapet til?
 • Helt presist, hvem er leseren?
 • Er det flere lesere?
 • Hvis målrettet kommunikasjon, hvilke navngitte personer bør motta budskapet?
  (Husk: ikke for mange og ikke for få mottakere!)
 • Hva er leserens rolle? (beslutte, påvirke, gjennomføre, annet…)
 • Hvor godt kjenner leser det du skriver om?
 • Hvordan vil leser reagere på hovedbudskapet (positiv, negativ, åpen, lukket, likegyldig)?
 • Hva er godene for leser?
 • Hvorfor skal vedkommende gidde å lese det?
 • Hvorfor skal leser være enig?
 • Hvordan kommer leser til å bruke budskapet?
 • Hvordan ønsker publikum å motta denne type kommunikasjon?

Nøkkelpoeng

 • Hva er det viktigste poenget du vil ha frem om lesere skulle glemme alt annet?
 • Få frem poenget tidlig i budskapet ved hjelp av en eller to korte setninger!
 • Resten av kommunikasjonen skal underbygge hovedpoenget.
 • Hva så? Hvordan angår / påvirker dette leser?
 • Hvis det er sant det nøkkelbudskapet hevder, hva slags effekt får dette på lesers situasjon?

Lengde

 • Kortere er gjerne bedre.
 • Et kort, konsist budskap fanger lettere leserens interesse.
 • Hjelp leserne dine spare tid!

Plattform / kanal

 • Hva slags format / plattform er best?
 • dokument
 • presentasjon
 • brev
 • e-post
 • sms
 • faks
 • LinkedIn-melding
 • Chat-dialog
 • Facebook-melding
 • Skype-melding
 • Posting på nettside, blogg, Facebookside

 • Kan budskapet fremføres bedre ikke-skriftlig?
 • møte ansikt-til-ansikt
 • telefon
 • web-/videokonferanse

Rekkevidde

 • Hvor vidt skal du favne?
 • Hvor dypt skal du gå?
 • Avstem med publikum, hensikt og nøkkelbudskap!
 • (Ex. En adm. dir. vil normalt ikke ønske å lese dyp, faglig kommunikasjon, mens en fagekspert vil kunne nedvurdere overordnet kommunikasjon om eget fagfelt)

Overskuelighet

 • Gi teksten et utseende som svarer til innholdet!
 • Bruk avsnitt. Ved lange avsnitt, sett mellomtittel!
 • Bruk lister når du skal formidle parallelle poenger, tall eller fakta!
 • Krydre teksten med illustrasjoner, diagrammer og tabeller! Sørg for sammenheng mellom illustrerende virkemidler og tekst!
 • Husk riktig tegnsetting!