Når behovet melder seg er det trygt å vite at hjelpen ikke er langt unna. Med midlertidig personell kan du enklere bemanne pilotprosjekter, teste salgstiltak, utvide salgsorganisasjonen, fylle vikariatposisjoner eller sikre kompetent ledelse i påvente av pågående lederrekruttering eller tyngre prosesser som omorganisering/nedskalering.

Full fleksibilitet

Uten arbeidsgiveransvar står din virksomhet fri til selv å velge oppdragenes varighet og omfang. Samtidig håndterer vi lønn, timeregistrering og fakturering. Som spesialister på salg, marked, kundeservice og ledelse tilbyr vi de mest kvalifiserte kandidatene for ditt oppdrag. Kandidatvalget er et direkte resultat av vår faglige vurdering, grundige utvelgelse og referansesjekk før oppstart.

Få kritisk lederkompetanse raskt

I kandidatbasen vår trekker vi på omfattende ressurser som er bygget opp av oss over lang tid. Dermed kan vi fylle selv lederstillinger og senior kompetansebehov i løpet av dager. Slik fjerner vi dine hindringer for å iverksette krevende prosjekter, og minimerer kritisk time-to-market.

Resultatorientert inspirasjon med B2B coach

For å gi ytterligere nytte til våre kunder i salgsrelatert virksomhet tilbyr vi også utleie av B2B coach – en inspirator som har til hensikt å utvikle den enkelte selgers talent, samt være rådgiver og støtte for salgssjef, salgsdirektør og ledelse. Her finner vi sammen med deg den mest virkningsfulle kombinasjonen av programmer, rådgivning og kurs som passer virksomhetens budsjett, og motiverer til helhetlig, samarbeidsorientert teamarbeid som skaper resultater.

Har du midlertidige lederbehov?

Vi fyller din virksomhets midlertidige kompetansebehov raskt og sikrer kritisk time-to-market. Med våre ressurser får du opptil senior kompetansenivå innen salg, marked, kundeservice og ledelse.

Ta kontakt, så hjelper vi deg med å kartlegge de konkrete behovene og gir deg et tilbud tilpasset situasjonen!