Et utvalg av B2B lederutviklingsprogrammer:

 • Strategiutvikling
  • Utvikling av bedrift og avdelinger
  • Sertifiseringsprogram og kvalitetssikring av kompetanse
  • Ledererstatning
  • Rekruttering
  • Lederutviklingsprogram
 • Hva kjennetegner en god leder?
  Hva kjennetegner en god medarbeider?
 • Praktisk rettet grunnkurs i ledelse
 • Salgsstrategi, «go-to-market»-modell
 • Personal og personalledelse
 • Coachende lederskap
 • Mål og målsetting
 • Måling og oppfølging
 • Prestasjonsevaluering
 • Implementeringsstøtte
 • Argumentasjonsteknikk (hvordan få gjennomslag for sine argumenter)
 • Feedback-teknikker og feedback-kultur
 • Møteledelse
 • Manipulering og hersketeknikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Samtalestyring
 • Vanskelige samtaler
 • Kulturbygging
 • Prosjektledelse og styring
 • Salgslederutvikling og salgsledelse
 • Presentasjonsteknikk for ledere
 • Business Related Management Presentations
 • Styrepresentasjon og innsalg til styre

Er du ny som leder, eller skal opprette en ledergruppe eller et nytt team? Et velfungerende prestasjonsteam leverer resultater og skaper suksess for virksomheten.

Den viktige drivkraften

Ledere er drivkraften som får ansatte til å forbli og videreutvikle seg over tid – men samtidig også hovedårsaken til oppsigelser. Likevel er det ikke gitt at alle ledere og team kjenner til hvilken effekt en leder faktisk har på de ansattes engasjement eller forstår hva som skal til. Med lederutvikling gir vi ledere og teammedlemmer en bedre forståelse av egen og andres adferd, som er en nøkkel for å fremdyrke effektivt lederskap og fungerende team med medfølgende gode resultater.

Noen av scenarioene i lederutvikling kan være:

 • En-til-en coaching av ledere og salgsledere
 • Trening av salgslederteam
 • Teambasert ledelse, av hele eller deler av ledergruppen

Tillit og åpenhet spiller en stor rolle i team som skal fungere. Vi fokuserer mye på hvordan du som leder kan skape den nødvendige tryggheten som får teamets medlemmer til å stole på hverandre og legge sin primære energi i felles mål og resultater.

Kunnskap og kommunikasjon

Skal du kunne motivere for å få frem det beste i den enkelte, trener vi på kommunikasjon og motivasjonsteknikker som øker både den individuelle og samlede ytelse.

Kunnskap om hverandre og individenes profiler bidrar til å skape forståelse, åpenhet og tillit. I mange av våre lederutviklingsprosjekter benytter vi oss av anerkjente analyseverktøy som gir innsikt i både individets og teamets behov og forutsetninger. Rapporten, som den personlige analysen resulterer i, tydeliggjør bildet av ens egen atferd – og hvilke styrker og svakheter denne innebærer. I tillegg gir den bakgrunn for bedre forståelse av andre menneskers atferd. Dette er i seg selv et stort steg i riktig retning på veien til god ledelse. Vi benytter TTI Success Insights lederanalyse og teamanalyse, og våre sertifiserte konsulenter har lang erfaring med analysebruk.

Hvordan vil du utvikle deg som leder?

Som leder er du motivator og inspirasjonskilde for ditt team. Men også ledere har behov for å raffinere synet på sin rolle og bli den beste ressursen for sitt team. B2B Salg gjennomfører ledertreningsprogrammer og lederutvikling for bedrifter i alle bransjer og i både privat og offentlige segment.

Høres dette interessant ut? Benytt skjemaet, så tar vi kontakt for en nærmere prat om hvilke kompetansefelt vi kan hjelpe deg med å utvikle – naturligvis helt uforpliktende.