Rekruttering av Salgsingeniører

B2B Konsulent

Å rekruttere en salgsingeniør i dagens marked kan være en utfordring, da det er økende etterspørsel etter kandidater med både teknisk og salgsorientert kompetanse. Norske bedrifter ser ut til å være veldig avhengige av salgsingeniører for å drive sin virksomhet og oppnå vekst, noe som har ført til økning i etterspørselen etter salgsingeniører i mange bransjer.

Salgsingeniører spiller en viktig rolle i det norske næringslivet, og de finnes i mange forskjellige bransjer, inkludert teknologi, energi, industri, bygg og anlegg, og helsevesen. Rekruttering av Salgsingeniører kan være en utfordring for bedrifter som ønsker å ansette dyktige fagfolk med både teknisk og salgsorientert kompetanse. Rekrutteringsprosessen bør derfor være nøye planlagt og gjennomført, og det er viktig å forstå hva som skiller en Salgsingeniør fra en vanlig selger eller ingeniør.

En Salgsingeniør er en teknisk ekspert som også har ansvar for å selge produkter og løsninger til kunder, og er ansvarlig for å identifisere kundenes behov, utarbeide tilbud og presentere løsninger som passer kundens behov. De kan kommunisere teknisk informasjon på en klar og forståelig måte til kunden, samtidig som de kan avdekke behov og selge inn de fordelen som løsningene gir. En Salgsingeniør fungerer gjerne som en rådgiver for kunden, og må kunne bygge gode relasjoner og ha en sterk teknisk interesse for å hjelpe kunden å løse sine utfordringer.

Stort behov

I en årlig undersøkelse gjort av NITO (Norges ingeniør- og teknologorganisasjon) for å kartlegge arbeidsgivers behov for ingeniørkompetanse, kommer det blant annet frem at 62% av arbeidsgivere opplever det som vanskelig å få tak i ingeniørkompetanse. Undersøkelsen viser også at behovet vil stige i årene som kommer, og at det norske arbeidsmarkedet har et stort behov for ingeniørkompetanse.

Det er mange viktige faktorer å vurdere når man skal rekruttere en Salgsingeniør, og en godt planlagt rekrutteringsstrategi er avgjørende for å lykkes. Av bakgrunn er det ofte et krav om at kandidaten har en teknisk utdannelse innen ingeniørfag eller tilsvarende, samtidig som de også har erfaring innen salg, bransjen og produktområdet kunden opererer i. Dette for å på best mulig måte kunne rådføre kunden i riktig valg av løsninger ut fra behovet kunden har. Videre er det viktig å vurdere kandidatens personlige egenskaper. En Salgsingeniør må ha gode kommunikasjonsferdigheter, ha evnen til å bygge relasjoner og være genuint interessert i faget og bransjen.

Her er noen tips til viktige faktorer for å lykkes med å finne rett kandidat:

  1. Bruk flere rekrutteringskanaler for nå et bredere spekter av kandidater. Dette inkluderer blant annet god markedsføring av selskapet gjennom digitale plattformer, og bruk av rekrutteringsselskap med stort nettverk og god kjennskap til bransjen og faget. Selskapet bør også delta aktivt på karrieremesser og bransjearrangementer for å gjøre seg mer synlige i markedet
  2. Det er viktig å identifisere spesifikke kvalifikasjoner som er relevante for stillingen, og være tydelig i kommunikasjonen med kandidatene om hvilke kvalifikasjoner og ferdigheter som er nødvendige for stillingen. I intervjuprosessen vil man da bedre kunne evaluere riktig teknisk kompetanse og salgskompetanse ved å bruke riktige tekniske og atferdsmessige spørsmål
  3. Skap et sterkt employer brand. Dette innebærer å ha en attraktiv bedriftskultur, tydelige verdier, og gode arbeidsbetingelser, som er avgjørende for å tiltrekke seg de beste kandidatene
  4. I dagens marked med økende etterspørsel etter kandidater er det viktig å tilby konkurransedyktige betingelser og fordeler. Det er viktig å undersøke markedet for å sikre at man er konkurransedyktig i forhold til bransjestandarden. I tillegg vil det å vise til en god arbeidskultur, muligheter for fleksibilitet i arbeidshverdag, og videre karrieremuligheter være en stor fordel, og gjøre dere som selskap mer attraktive for potensielle kandidater
  5. Legg vekt på opplæring og utvikling. Kandidatene i dagens marked er opptatt av å holde seg oppdatert på blant annet ny teknologi og bransjetrender. Det er derfor viktig å legge vekt på god opplæring, utviklingsmuligheter og kompetanseheving i prosessen for å finne den rette kandidat. Bedrifter bør også se på mulighetene til å investere i teknologi og ressurser som kan gjøre Salgsingeniørene mer effektive i sitt arbeid

Trenger du hjelp til rekruttering av ingeniører?

B2B har lang og god erfaring med å rekruttere ingeniører til kommersielle stillinger som Salgsingeniører, Tekniske selgere, Prosjektingeniører og ingeniører mot forskjellige segmenter og bransjer innen norsk industri. Ingeniører vi har erfaring med har blant annet bakgrunn fra mekatronikk, automasjon, elektronikk og maskin. Vi viser gjerne til gode referanser, både fra våre kunder og kandidater.

Har du behov for en dyktig Salgsingeniør, Prosjektingeniør eller Teknisk selger?

Ta kontakt med oss. Våre senior konsulenter har mer enn 20 års erfaring med å ansette, trene, utvikle, lede, målstyre og rekruttere ledere, selgere og kommersielle nøkkelpersoner. . 

Med vårt unike nettverk av kandidater kan vi bistå deres virksomhet å finne ledere og dyktige kandidater som kan gå inn og fortsette veksten og utviklingen av din organisasjon.

Nyhetsbrev

Få flere tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt