Virksomhetens behov viktigst

Prosessen for å velge en ny leder for virksomheten skiller seg fra ordinær rekruttering, da det er din virksomhets fremtidige behov som skal ivaretas ved valget man gjør. Å velge feil kan bli kostbart og virke destruktivt.

Vår tilnærming

Gjennom en kreativ, bred og strukturert tilnærming har vi spisset våre tjenester innen lederrekruttering. Ved bruk av gode verktøy og lang erfaring sikrer vi at nettopp din bedrifts nye leder blir et treffsikkert valg med de rette egenskaper og erfaring, riktig profil og stort potensial for å skape vekst og gode resultater – med minimal risiko for virksomheten.

Samarbeid og behovsavdekning

Før vi starter den målrettede jakten på din ideelle lederkandidat, er grundig behovsavdekning og forarbeid av stor betydning. Sammen med arbeidsgiver tar vi en gjennomgang der vi får innsikt i bedriftens strategi og målsettinger, og hva den nye lederens rolle skal være i gjennomføring og oppnåelse av disse. Vi avdekker hvilken kompetanse det er behov for, og stillingsnivået kandidaten skal ha. Ikke minst setter vi oss inn i bedriftskulturen, da en ny vekstleder må være kompatibel og kunne tilføre denne noe positivt.

Rett verktøy og oppfølging

Kandidatens positive opplevelse er av stor betydning. Opplevelsen av et spennende karrierevalg går hånd i hånd med muligheten til å videreutvikle seg. Med solid innsikt på plass, danner vi lederprofilen vi så skal iverksette vårt målrettede søk etter. Her benytter vi oss av verktøy, samt Lederbasen vår og vårt utstrakte nettverk i Norge og Norden. I denne prosessen er vi opptatt av å jakte målrettet, men samtidig være dyktige selgere på din virksomhets vegne, der vi selger inn en attraktiv arbeidsplass til de rette kandidatene. Som oppdragsgiver følges du tett opp underveis av våre seniorrådgivere, som også følger deg opp videre når ansettelse er gjennomført.

Alle typer ledere

Vi bistår i alle typer lederrekruttering, og utmerker oss med spesiell kompetanse innen salgs- og markedsføringsrelaterte stillinger. Kunder kontakter B2B Salg med rekrutteringsbehov til stillinger som:

  • Administrerende direktør, Daglig leder eller Country manager
  • Salgsdirektør eller Salgs- og markedssjef
  • «Digitale» stillinger som Online marketing manager
  • Mellomlederstillinger som Teamleder, Sales coach og New business salgsleder

Vår inspirasjon – din fordel

I B2B Salg blir vi inspirert av å finne de rette vekstlederkandidatene. Våre velprøvde metoder, lange erfaring og brede nettverk innen ledelse- og salgsnisjen kommer deg som kunde til gode. Når vi kobler rett person med de riktige lederegenskapene og faglige forståelse på oppgaven, er vekst og fremgang resultatet for din virksomhet.

Høres dette interessant ut? Benytt skjemaet, så tar vi kontakt for en nærmere prat om ledervalgene du står ovenfor, og hvordan vi kan bistå – naturligvis helt uforpliktende.

Q & A’s

Lederrekruttering – B2B Executive Search & Select

Hvorfor velge B2B til lederrekruttering?

Gjennom en kreativ, bred og strukturert tilnærming, har vi spisset våre tjenester innen lederrekruttering. Med lang erfaring fra Executive Search & Select prosesser og bruk av etablerte og grundige metoder og gode verktøy, vil vi sikre at din bedrifts nye ledere blir et treffsikkert valg.

Som oppdragsgiver vil våre Senior Rådgivere ha en tett oppfølging med bedriften, fra rekrutteringen starter, men også etter ansettelsen er gjennomført. B2B møter også forventinger om konfidensialitet i prosessene, både for kandidater og oppdragsgiver.

Lederrekruttering – B2B: https://b2b.no/lederrekruttering/

Hvilke verktøy benytter dere i rekrutteringsprosessen?

B2B Executive Search & Select prosesser er basert på grundighet og kvalitet, systematiske og etablerte metoder, search metodikker, search verktøy, og rekrutterings- verktøy.

For å sikre suksessfrekvensen på ansettelser av ledere, det være seg CEO, CFO, CMO, CSO og andre C-level ledere, økonomisjefer, Business Controller, HR ledere og salgs- og markedsledere, vil B2B tilpasse analyser og tester avhengig av rolle og profil.

B2B benytter oss av lederbasen vår, og vårt utstrakte nettverk i Norge og Norden.

B2B Kandidatbase: https://b2b.no/rekruttering/b2b-kandidatbase-cv-basene/8124/

Hva gjør jeg om min bedrift har kortsiktige eller prosjektrelaterte behov?

B2B er din rådgiver og kan veilede om tjenester innen interimledelse ved en midlertidig ansettelse av ledere og konsulenter. B2B har et bredt nettverk og egen base på interimledere og konsulenter.

I vår kandidatbase trekker vi på omfattende ressurser som vi har bygget opp over lang tid, og vi kan dermed finne en interimleder og senior konsulent i løpet av kort tid.   

B2B Interimledelse – innleie av leder og konsulent: https://b2b.no/innleie-og-interim/

Nyhetsbrev

Få tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt

B2B-BLOGGEN

Lederrekruttering

Vis alle artiklene om lederrekruttering