Din evne til å skape kontakt med kunder – øk sjansen for closing!

Avatar photo

Mona BO Hauge

Førsteinntrykk er «alfa og omega» i salg. Allerede de første sekunder vil være avgjørende for at du vil kunne skape tillit som selger og konsulent. Den selgeren som etablerer den beste kontakten, som får kunden til å føle seg trygg og bekvem, er også den som lykkes best.

B2Bs salgstrening og leder utvikling starter veldig ofte med  fokus på deg, dvs. på deltager som er med på kurset. Det er kunnskapene om hvem vi er, hvilken profil vi har som menneske, kunnskap omkring vår måte å være på, ulikhetene våre når det gjelder behov, kommunikasjon og beslutningsprosesser som gjør den store forskjellen. Om du får suksess i kommunikasjon med kunder, dine kolleger, dine ansatte og i markedet.

B2B gir deg verktøy for å kunne møte en kunde på best mulig måte. Dette for å bedre å forstå dine kunders behov, ønsker og atferd på lang sikt.

B2B kombinerer trening med analyse, din profil, din drivkraft og med moderne og aktuell salgteori, slik at du kan gå rett tilbake på jobb og sikre flere salg! Mange flere kunder!

Hvordan leser du dine ulike kunder?

B2B gir deg tips på hvordan du kan lese kunder, ulike kroppsspråk, hvordan de uttrykker seg, og hva de snakker om, slik at du kan avgjøre hvilken adferdsprofil (og farge) som ligger nærmest din kunde.

DISC – analyseverktøy – TTI Success Insight.

Å forstå egne og andres adferd er en viktig nøkkel til salgssuksess. Bli kjent med din egen profil og «egen drive». Hva som motiverer oss er grunnleggende for hva vil klarer å oppnå i salg. Om det gjelder New Business, møtebooking, løsningssalg, prosjektsalg, transaksjonssalg – salg for noen tusen eller store Enterprise kontrakter på flere NOK 10 tall millioner.

B2B Salg benytter anerkjente analyser og tester, også DNV sertifiserte.

Analysene er blant annet personlighetsanalyser som kartlegger en persons personlighetstrekk og personprofil og evne- og ferdighetstester som er nyttige verktøy i dialog med kandidater. Vi har lang og god erfaring med analyse både for ledere, selgere, markedførere, kundeservice og nøkkelpersoner i organisasjonen.

https://youtu.be/2D3ZF7pC5TA

B2B Salg bruker flere Analyseverktøy: 

DISC TTI Success Insights beskriver individets atferd, HVORDAN en person opptrer. Profil,  personlighet , atferd og holdning avhenger også av kandidatenes eller deltageres  rolle,  interesse, motivasjon og erfaring. B2B Salg benytter forskjellige analysevariasjoner som:

 • Selgeranalyse
 • Lederanalyse
 • Kundeserviceanalyse
 • Medarbeideranalyse
 • Teamanalyse

Rapporten gir en personlig analyse og et klart bilde av ens egen adferd. Den avdekker også hvilke styrker og svakheter en selv har og spesielt i interaksjon med andre personer. Analysen gir en et verktøy som kan anvendes både personlig og i gruppe for å få et mer friksjonsfritt og effektivt profesjonelt samarbeid.

Hvor i IPU Profilhjul® befinner du deg?

Ditt syn på andre påvirkes av din egen adferd. Jo lenger unna din kundes adferd du er , desto mer energi kan det kreves av deg å møte kunden på kundens premisser.

Hvor i IPU Profilhjul® befinner du deg? Og hvor er kunden din? Marker plassen din i dette IPU Profilhjul®. Marker de viktigste kundene dine.  Hva betyr forskjeller, likheter og avstand for salget ditt? Hvordan kan du utvikle salgstilen din?

DISC TTI Success Insights – Drivkraftanalyse® måler styrken i menneskers drivkrefter, altså HVORFOR en person gjør det man gjør.

Ulike personer har ulike drivkrefter og motiveres derfor også av ulike faktorer. Drivkreftene styrer vår atferd og motiverer våre handlinger. Drivkreftene er målt i seks områder:

 • Teoretiske
 • Praktiske
 • Økonomiske
 • Estetiske
 • Sosiale
 • Individualistisk
 • Tradisjonelle

Gjennom å kartlegge en persons drivkrefter finner vi også nøkkelen til hvilke motivasjonsfaktorer som spiller størst rolle for denne personen. En økonomisk bonus kan være viktig for noen, mens andre synes det er viktigere å være sosialt engasjert. En offentlig erkjennelse kan være veldig verdifullt for noen. En annen person engasjeres av muligheten til å gå på ett spennende seminar. Alt avhenger av hvilke drivkrefter som er sterkest hos forskjellige mennesker.

Med kunnskap om drivkreftene kan en oppmuntre og anspore medarbeidere på en måte som er forenlig med deres indre drivkraft. Resultatene vil gagne både rekruttering, trening og coaching av talenter ved å avsløre hvorfor folk handler som de gjør, eller hva som motiverer deres atferd. 

DISC TTI Success Insights IPU’s analyseverktøy bygger på et internasjonalt utviklingsarbeid gjennom mange år, noe som gir en grunnleggende troverdighet og en stor erfaringsbase. Metoden er bygget på Moulton Marston metode for løgndetektortesten. Takket være en pedagogisk oppbygning  gir analysene en god innsikt og grunnlag for et nyttig verktøy både innen rekruttering, videreutvikling og trening.

Analysene finnes på en rekke språk og rapporter av analysene vil B2B Salgs kunder og oppdragsgivere få en kopi av. Analyserapportene kan være nyttig for leder og kandidat i videreutvikling og blant annet ett av verktøyene i en medarbeider og utviklingssamtale.

Analyseverktøyene finnes i flere spesialversjoner som gir en bred anvendelse i mange sammenheng, som utvikling av for eksempel organisasjon, team, ledere, ledelse, selgere og for de som arbeider med kundeservice.

Vil du vite mer om hvordan du kan bli en dyktigere selger?

Ta kontakt med oss i dag:
Tlf.: 92 88 45 56
Mail: kunde@b2b.no

Følg oss på våre sosiale nettsteder:

B2B LinkedIn – bedriftsside
B2B LinkedIn – presentasjonsside
B2B Facebook – rekruttering
B2B Facebook – salg
B2B Twitter
B2B Instagram

Meld deg på vårt nyhetsbrev, hvor du kan få tips om ledelse, salgsledelse, salgstrening, salg, vekst, utvikling, strategi, HR og rekruttering: Abonner på nyhetsbrev.