Felles innsats mot samme mål

Bak B2B-modellen, som er vår plattform, ligger derimot en sterk ide om at vekst er resultat av en helhet. I denne helheten må alle involverte parter samhandle og trekke i samme retning, mot felles mål. Vekst avhenger av mennesker, som først og fremst har rett kunnskap og kvalifikasjoner til å utføre de nødvendige oppgavene, og som samtidig forstår bedriftens kultur og tilpasser seg denne.

Det er den helhetlige tankegangen rundt business-to-business (B2B) salg som ofte blir oversett. Da er det lett for virksomheter å gå i feller hvor valget faller på de gale løsningene – som gjerne er detaljfokuserte, kortsiktige eller mangler faglig forankring.

Det er disse nøkkelpersonene bak veksten som er viktige å få om bord. Dette gjenspeiles i vårt grundige fokus på riktig rekruttering av ledere, selgere og markedspersoner for våre kunder. Tjenestene vi tilbyr er utformet for å oppnå vårt hovedmål: Å ta deg steget videre.

Kostbart kompetansegap

Å gjøre feilansettelser er i mange tilfeller en fallgruve med kostbare konsekvenser. Det samme gjelder virksomheter som stoler blindt på ledelsens magefølelse, eller hvor salgsledelsen holder selgerne ansvarlig for resultatenes fravær. Skal du oppnå en vellykket B2B-satsning, starter det med fagforståelse. Hva er egentlig business-to-business? Hvilke krefter må samhandle for å oppnå resultater? Velger man å bruke B2C-strategi, slik mange feilaktig gjør, blir det raskt tydelig at beslutningstakerne faktisk ikke handler på vegne av «selskapets lommebok», slik du ønsker, men sin egen – som gjør at vekststrategien faller i dårlig jord.

Ved å øke din virksomhets fagkompetanse og forståelse av hva B2B er, og avdekke hvilke typiske strategier og metodikker som gjelder, hvordan kundenes prosesser påvirker og hva som skal til for å lykkes, kan B2B-satsningen din målrettes bedre. Når rette elementene er på plass, jobber du helhetlig – og det er denne helheten vi bistår med.

Tredelt – men likeverdig fokus

Vår B2B-modell har tre grunnpilarer, som er B2B salg, B2B markedsføring og B2B ledelse. Vekstnøkkelen for din virksomhet ligger i å være jevnsterk på disse tre. Spesielt viktig er det å få salg og markedsføring til å jobbe i tospann, med smidighet og omforente mål. I B2B er hovedoppgaven for markedsføring å være «back-office» for salg, ved å skape nødvendige leads. I B2C, som mange har erfaring med, er dette omvendt. Et dyktig markedsføringsteam kjenner kundesegmentene, salgs- og kjøpsprosessene og hvordan selgernes hverdag er, slik at teamet fungerer som en ressurs for disse. Dette forholdet er grunnleggende for vellykket B2B.

Finne – utvikle – beholde

Med vår spisskompetanse innen B2B og erfaring som strekker seg over flere tiår, står vi solid rustet til å bistå med rekruttering av kvalifiserte ledere, selgere og markedsførere. Ledesnoren i vårt rekrutteringsarbeid er finne – utvikle – beholde, tre handlingsord som gjenspeiler den helhetlige tankegangen i B2B-modellen. Begrepene går også igjen når vi finner interimløsninger innen ledelse, salg og salgscoaching, eller utvikler ditt teams B2B-kompetanse gjennom lederutvikling og salgstrening, slik at teamets resultatfokus og motivasjon beholdes. Våre tjenester har din vekstsuksess som mål – kontakt oss for å lære mer om hvordan vi kan bistå.

Les mer om aktuelle temaer innen B2B salg i B2B-bloggen!

Nyhetsbrev

Få tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt

B2B-BLOGGEN

Lederblogg

Se flere artikler