Resultatorientert trening i suksessfulle B2B bedrifter

Avatar photo

Mona BO Hauge

Salgstrening, lederutvikling og videreutvikling av salgsorganisasjonen er en kontinuerlig prosess for å lykkes med en bratt vekstkurve, mange nye kunder, lav kundeavgang og fornøyde kunder.

Resultatorientert trening i suksessfulle B2B bedrifter

Hva kjennetegner en suksessrik bedrift?

Enkelte bedrifter skaper bedre resultater, høyere vekst og har mer fornøyde ansatte og kunder enn andre. Vi tror 3 viktige svar er:

 • Dyktige og resultatorienterte ledere
 • Motiverte og engasjerte medarbeidere
 • Kompetente og produktive team

Dyktige ledere har evne til å se fremover, de forstår fremtidige trender og er proaktive.  De har fokus på å trene og utvikle sine medarbeidere, gir de sine ansatte muligheten til å mestre og til å skape gode resultater.

Samtidig har de fokus på daglig eksekvering og resultatoppnåelse. Å gi medarbeiderne en mulighet til å lykkes, til å trives og til å få en interessant karriere, gjør at de gleder seg over egen utvikling og har det moro på veien. Det handler om å tiltrekke, beholde og utvikle talentene. Slik skapes den langsiktige suksessen!

Engasjerte medarbeidere og selgere er en av nøkkelfaktorene for suksessrike organisasjoner og team. Motivasjon og engasjement kan skapes på mange måter, det være seg fleksibel arbeidstid, god kommunikasjon og informasjonsflom, nyttig planlegging eller å belyse betydningen av hvert enkelt ansattes arbeid. Et viktig element er selskapets fokus på utvikling og trening, viljen til investering og evnen til å gjennomføre denne type aktivitet. Talentutvikling, selgerutvikling, lederutvikling og teamutviklinger essensielt for å skille seg fra konkurrentene, holde på de dyktige medarbeiderne og til å lykkes med vekst!

Bygg ditt omdømme og øk din omsetning gjennom trening av medarbeidere:

B2B (B2B Group AS og B2B Salg AS) tilbyr skreddersydde og bedriftsinterne kurs og treninger. Utgangspunktet for trening varierer fra selskap til selskap. For å få best mulig effekt av trening og utviklingsprogrammene tilpasser vi ethvert oppdrag deltakernes og organisasjonens utfordringer og kompetansenivåer. Vi tar hensyn til strategiske, konkurransedyktige og kulturelle nyanser av virksomheten, noe som sikrer at opplæringen blir relevant og aktuell.

B2B har lang erfaring og spesialkompetanse innen:

 • Salgstrening
 • Lederutvikling
 • Salgsledertrening
 • Teamutvikling

Salgstrening, lederutvikling og videreutvikling av salgsorganisasjonen er en kontinuerlig prosess for å lykkes.

Utvikling av selskapets ressurser er en god og nødvendig investering for fremtidig vekst og inntjening.

B2B kan bidra til å utvikle deg og dine medarbeidere. Som treningspartner kan vi hjelpe med å styrke din posisjon og sikre mer profesjonelle ansatte. Bistand gir vi i form av organisasjonsutvikling, lederutvikling, lederkurs, salgslederkurs, teamutvikling, salgskurs, workshops, coaching av ledere og salgsledere og individuell trening av ansatte. Vi har fokus på å bygge riktig innstilling og øke motivasjonen, bevisstgjøre holdninger og trene på ønsket adferd.

Og viktigst: Målet med treningen er å skape resultater!

Hvorfor velge B2B som treningspartner?

Kompetanse skaper vekst

Kompetanse skaper vekst er vårt motto. Vi har tro på at kunnskap om fagområdene salg og markedsføring, kommunikasjon, salgsstrategi, salgsorganisering, salgsprosess, salgsledelse, organisering og ledelse er nyttig å ha for å kunne skape et vinnerteam med engasjerte og motiverte medarbeidere som leverer gode resultater.

Analyser – individuelle og teamanalyser 

Analyser, både individuelle og teamanalyser er ofte utgangspunkt i våre selger, leder- og teamtreninger og programmer. Her benytter vi anerkjente profilanalyser hvor hver enkelt deltager blir bedre «kjent med seg selv» og forstår egen og andres adferd, sine styrker og svakheter. Det er helt enkelt en grunn for å få møtet mellom mennesker til å bli mer friksjonsfritt og dermed mer suksessrikt. Målet er å sikre et mer effektivt salg, lederskap og samspill i hverdagen, både internt, eksternt, individuelt og i team.

Ditt syn på andre påvirkes av din egen adferd. Jo lengre unna din kundes eller medarbeiders måte å være på, desto mer energi kan det kreves av deg i møte med kunder og medarbeidere. Stikkord er adferd og kommunikasjon og i salget: «evnen til å skape og beholde kontakt».

Dyktige konsulenter i toppklassen

B2B Salgs Senior, Salg og Executive konsulenter har fagkunnskap i salg, markedsføring, kommunikasjon og ledelse kombinert med lang erfaring i salg, salgsledelse og ledelse. Vi har erfaring fra mange bransjer og ulike segmenter og erfaringer både fra Norge, Norden og internasjonale og globale selskaper og leveranser. Vi har sertifiseringer i samtlige analyser vi benytter i både rekruttering, trening og utvikling. B2B Salg kan stille med trenere og konsulenter i toppklassen, som er dyktige, inspirerende og som evner å gi praktisk anvendelige verktøy som gir raske resultater! Mer om våre trenere kan du lese under Om oss

Hvordan sikre et godt resultat? ROI (få uttelling) av hva du investerer i trening?

Kort oppsummert er våre treninger basert på:

 • Kunnskap, adferd, holdning og innstilling
 • Trening
 • Praktisk gjennomføring
 • Å skape resultater

B2B tilbyr forskjellig gjennomføring av treninger og kurs:

Bedriftsinternt Treningssamlinger (eksternt /internt) 1 dag workshops 1-2 dagers opplærings- og treningsprosesser og workshops Program fordelt med 1-2 dagers samlinger fordelt på uker og/eller måneder Bedriftstilpasset Akademi med langsiktig utvikling, 1-2 dagers samlinger, 1-2år Akademi med 3-5 moduler over tid, avsluttende eksamen.

B2B AS er tilgjengelig for råd og tips!

Kontakt oss for en uforbindtlig prat. Spør oss om B2B salg, ledelse, rekruttering, organisering, salgsorganisering, salgstrening, ledertrening, teamutvikling, selgerutvikling, salgsprosesser, salgsverktøy, salgsstrategi og markedsføring. Eller hvordan få mest mulig ut av investert krone i salg og markedsføring? Eller kanskje du også ønsker tips til hvordan du etablerer et slagkraftig lederteam og salgsteam?

Vi bidrar gjerne med råd om videre utvikling og bistår på veien til videre vekst og suksess.

Referanser

Vi gir gjerne referanser på forespørsel.

B2B Salg og Executive leverer tjenester til alle bransjer og har kunder i hele Norge og har kunder både innen B2B og B2C segmentet.  Noen av våre kunder er også nordiske og internasjonale selskaper.

Vil du vite mer om hvordan vi kan trene deg og ditt team til videre vekst og gode resultater?

Målet med salgstreningen er å skape resultater gjennom økt kunnskap og ferdigheter. Ta kontakt med B2B AS i dag for å lære mer om hvordan vi kan bistå – naturligvis helt uforpliktende!

Tlf.: +47 22 12 03 25

E-post: kunde@b2b.no