Lederutvikling – skap et prestasjonsteam

Avatar photo

Mona BO Hauge

Ny som leder? Skal du bygge en ny ledergruppe eller et nytt team?
Vil du skape et prestasjonsteam?

B2B  – tar deg steget videre.

B2B AS - salgsledelse og salgs-lederutvikling

Hva gjør du for å skape et prestasjonsteam? Hvordan går du frem? Hva skal til for å lykkes som en suksessrik leder av et prestasjonsteam, et team som leverer resultater over 100%?

Dette er spørsmål vi hjelper deg med. Vi kan hjelpe deg eller hele din ledergruppe og leverer:

 • 1:1 Coaching av ledere og salgsledere
 • Teambasert ledelse, hele eller deler av ledergruppen
 • Trening av salgslederteam

Å forstå sin egen og andres atferd er en viktig nøkkel for å få bedre fungerende team og mer effektivt lederskap og sikre bedre resultater. Hvordan skal skaper du den åpenheten som et team trenger i sitt arbeide? Et dyktig og effektivt team stoler på hverandre, er trygge og får alle til å legge sin energi i et felles mål og felles resultater.

Hvordan kan du bli bedre kjent med dine medarbeidere og på en slik måte få frem det beste hos hver enkelt? Hvordan skal du motivere og kommunisere med alle i teamet, både individuelt og samlet?

Tillit krever åpenhet, kunnskap om hverandre og individenes profil. Vi benytter vi oss av analyseverktøy i mange av våre lederutviklingsprosjekter.  Analysene gir innsikt i både individets-, teamets- behov og forutsetninger. Rapporten som den personlige analysen gir, tydeliggjør bildet av ens egen atferd og hvilke styrker og svakheter det innebærer. I tillegg gir den bakgrunn til å forstå andre menneskers atferd.

Lederanalyser og analyseverktøy

B2B Salg og Executive benytter anerkjente analyse og testverktøy i våre lederutviklingsprosjekter. Analysene er basert på individuelle analyser og teamanalyser. Vi benytter TTI Success Insights lederanalyse og teamanalyse. Våre konsulenter er sertifisert på analysene og har lang erfaring med bruk av analyser. Les mer om våre analyser under Analyseverktøy.

Salgsledelse og Salgslederutvikling

B2B AS har fokus på at våre kunder skal skape resultater. Og etter en trening: skape enda bedre resultater. Derfor har vi valgt å ha fokus å coache en coach under treninger.

Personen som vil gjøre størst innvirkning på salgsresultater er salgslederen. Også under og etter en trening. Å ha salgslederen som en aktiv og engasjert deltager under en salgstrening er derfor essensielt. B2B Salg har flere programmer for salgsledere og tilpasser treningen til ditt selskap og din salgsorganisasjons behov. Treningene er tilpasset deres salgsstrategi, salgsmål, resultatforventninger, kultur og verdier.

”The world hates change, yet it is the only thing that has brought progress”

– Charles Kettering

Å utvikle ferdighetene til ledere gjennom lederutvikling er viktig for å sikre en effektiv og målrettet organisasjon. Årsak er den store betydningen en leder har på å påvirke organisasjonen og hver enkelt ansatt. På arbeidsplassen er lederen den viktigste faktoren til ansattes engasjement, deres motivasjon og det å bygge en produktiv arbeidsplass. Ledere er nøkkelen til at ansatte blir værende og videreutvikler seg i et selskap, men de er også hovedårsaken til at ansatte slutter hos sin nåværende arbeidsgiver.

Lederutvikling

Behovet for lederutvikling er betydelig og kan gi en meget gunstig payback. B2B gjennomfører ledertreningsprogrammer og lederutvikling for bedrifter i alle bransjer og i både privat og offentlig segment.

Gjennom treningsprogrammer for ansatte og selgertrening har vi også fokus på lederen og trener ofte lederen parallelt under gjennomføringen av treningen. Målet er at lederen, om det er en toppleder, salgsleder, vekstleder eller teamleder, skal kunne fortsette det nye fokus på egen hånd og oppnå de resultater vi har satt før igangsetting av treningen.

Bedriftsintern lederutvikling har sine fordeler fremfor eksterne seminarer og kurs.  Intern lederutvikling styrker organisasjonens kultur og tar for seg normer og forventninger til lederens arbeidsplass. I kjente omgivelser vil vi gå gjennom reelle eksempler som forsterker ønsket organisasjon retning, verdier og mål.

B2B Salg og Executive treningskonsulenter

Våre konsulenter har lang erfaring innen ledelse, salgsledelse, personalledelse og teamutvikling fra norsk, nordisk og internasjonalt næringsliv. Vi har dybdekompetanse gjennom utdannelse, kursing, sertifiseringer og gjennom mange års reell praksis. Vi har tro på at kompetanse skaper vekst og har gjennom møte med mange forskjellige bedrifter fått bred erfaring fra mange forskjellige bransjer og segmenter.

B2B Salg og Executive leverer tjenester til alle bransjer og har kunder i hele Norge og har kunder både innen B2B og B2C segmentet.  Noen av våre kunder er også nordiske og internasjonale selskaper. 

Et utvalg av B2B lederutviklingsprogrammer:

 • Strategiutvikling
 • Utvikling av bedrift og avdelinger
 • Hva kjennetegner en god leder? Hva kjennetegner en god medarbeider?
 • Grunnkurs i ledelse (praktisk rettet)
 • Personal og personalledelse
 • Coachende lederskap
 • Mål og målsetting, Måling og oppfølging
 • Prestasjonsevaluering
 • Argumentasjonsteknikk (Hvordan få gjennomslag for sine argument)
 • Feed-back teknikker og feed-back kultur
 • Møteledelse
 • Manipulering og hersketeknikk
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Samtalestyring
 • Vanskelige samtaler
 • Kulturbygging
 • Prosjektledelse og styring
 • Salgslederutvikling og salgsledelse
 • Presentasjonsteknikk for ledere

Vil du vite mer om hvordan vi kan bistå i din bedrifts lederutvikling?

Send oss gjerne dine forespørsler ved å benytte skjemaet, så tar vi kontakt med deg.

Tlf.: +47 22 12 03 25
Mail: kunde@b2b.no