1 tips som kan snu karrieren din

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Medarbeidere, mellomledere og direktører flyr fra det ene møtet til det andre. Man er definitivt hektisk opptatt, men får man noe gjort? Vi ser på ett råd som kan snu opp ned på karrieren din.

Som bedriftsrådgiver jobber jeg daglig med yrkesutøvere, ledere og direktører. Felles for alle er en meget hektisk hverdag. Det jobbes mye, men ofte får man ikke gjort all verdens.

Det vil si man får gjort for lite av det som er viktig, men ikke haster så veldig. Ting ulmer og utvikler seg over tid, og man tar ikke i det – nettopp fordi det ikke er akutt.

Det akutte tar oppmerksomhet, det støyer, det tapper energi, men det er ofte ikke så veldig viktig – egentlig.

Felles for de mange av direktørene jeg observerer er at de haster fra ett møte til det neste. Ofte blir de forsinket underveis, fordi de blir stoppet i gangen og avkrevd et svar i farten på ett eller annet.

Konsekvensene er gjerne at de føler seg viktige, men at de uforvarende blir flaskehalser, uproduktivt detaljinvolverte, sneversynte / perspektivløse, beslutningsudyktige og helt utslitte. Det oppstår fort skippertaks- og brannslukkingkulturer i kjølvannet av dette.

Ledelsen mister overblikket og organisasjonen kan fort bli vinglete og lite konstruktivt handlekraftig. Kulturen preges av hyppige skifter mellom et passivt, avventende modus og nesten panikkartet på-hæla handling når man skal ta igjen det tapte.

Den underliggende årsaken til alt dette er at ledelsen får for lite tid til å jobbe med de viktige, kanskje komplekse problemstillingene og beslutningene.

Ledere får aldri fred til å jobbe med ting som krever ro og en frisk, uthvilt hjerne. Forsøk på å få egentid etter arbeidstid – fungere ikke fordi man da er utslitt. Man har ikke overskudd til å være kreativ, funderende, grublende eller balansert beslutningsdyktig (slik at vanskelige avgjørelser tas på rett grunnlag og ikke fra hofta.) I helgene går slik eventuell egentid på bekostning av familiesamvær og private gjøremål – og kan fort bli en stressfaktor.

Hva kan man så gjøre?

Her er ett tips – som konseptuelt er svært enkelt, men som er tøft for mange å gjennomføre.

Er du en hektisk direktør, book en fast halv dag i uka på hjemmekontor. Gjøremålslista for denne dagen er kun de viktige, langsomme tingene, vanskelige beslutninger, strategiske vurderinger, og ting som skulle vært gjort for lengst.

Du svarer ikke på telefon, mail eller annen kommunikasjon med mindre det er en svært alvorlig krise. Er du direktør, bør du jobbe deg opp til en hel dag i uka til dette, gjerne i form av to halve dager. En direktør bør ikke bruke mindre enn 20% av tiden sin (én av fem dager) på strategiske gjøremål.

Er du mellomleder, så bør en halv dag pr uke holde til viktige gjøremål som planlegging, beslutninger, analyse og oppfølging.

Som direktør bør du stimulere til at mellomlederne dine får denne halve dagen til å gjøre viktige ting som krever andre omgivelser enn den hektiske hverdagen på kontoret.

Som medarbeider, dersom du ikke får lov til å ha hjemmekontor, bør du i hvert fall booke fast et par timer pr uke som du setter av til viktige gjøremål som ikke brenner.

En viktig del av å få til det ovennevnte er å trene opp omgivelsen til at du ikke skal forstyrres i slike perioder, og synliggjøre at det bedrer din resultatoppnåelse og gjennomføringsevne over tid.