Gratis lynkurs i B2B salg

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Gratis lynkurs i B2B salg - B2B Salg - Rekruttering - Rekruttering - Ledelse - kurs

Ofte gjør vi salg og salgsprosessen mer komplisert enn nødvendig. La oss se på en kortversjon.

Salg er prosess og salg er vanskelig. Likevel er det ikke nødvendig å gjøre salgsprosessen mer komplisert enn nødvendig.

Når vi har identifisert og definert våre fokusmarkeder basert på de behov produktet eller tjenesten vår dekker, ser salg simpelthen ut som følgende:

1. Prospektér etter kunder / caser (booke møter).

2. Møt prospektene.

3. Skap kontakt og troverdighet

4. Få innsyn i og forståese for prospektets behov, utfordringer og mål.

5. Synligjør at du forstår kundens behov.

6. Skaffe innsyn i kundens kjøpshierarki og kjøpeprosess.

7. Skap kjøpevisjon til fordel for relevante aspekter ved egen løsning.

8. Skap avkastningsvisjon.

9. Synligjør / dokumentér at du forstår kjøpers risiko

10. Forhandle og rammer og betingelser

11. Sluttføre

12. Levere

13. Følge opp og skape langvarige, verdibaserte relasjoner

14. Starte nye salgssykluser

Hele tiden i salgsprosessen må vi:

 • være samkjørt med kundens kjøpsprosess
 • stille relevante, ledende spørsmål
 • lytte
 • kvalifisere
 • avdekke / få innsyn i hva kjøper er opptatt av
 • bli kvitt tidstyvene
 • skape tillit
 • bygge troverdighet
 • utvikle en verdibasert relasjon
 • adressere motforestillinger (ikke overkomme dem)
 • skape fremdrift (planlegge og legge til rette for neste steg)
 • bekrefte og dokumentere felles forståelse
 • spørre etter andre kundeleads
 • søke etter alternative behov å selge til
 • evaluere respons og resultater
 • bekrefte og dokumentere kjøpepavgjørelser
 • følge opp

Ganske greit:-)