Slik setter du SMARTE mål

Avatar photo

Mona BO Hauge

B2B - SMARTE mål

Litt usikker på hvordan du går frem når du skal sette mål?

Som selger, markedsfører, markedssjef, salgssjef og salgsdirektør er det å skape resultater og måloppnåelse en av de aller viktigste oppgavene. Det er og blir et prestasjonsyrke og da er det viktig å vite hva du skal fokusere på til enhver tid og ikke minst hvordan du kan «dele opp» målene og jobbe deg fremover til hovedmålet. Salg og markedsføring er og blir et prestasjonsyrke og hvordan du setter mål kan også være viktig for hvordan du jobber deg fremover for å skape resultater.

MÅL:

Det å ha et mål kan gjøre deg lykkelig. Privat, på jobb og i idretten. Å ha et mål er nr. 2 på «lykketoppen»,

det vil si: Hva som gjør deg mest lykkelig her i verden. Kun mestring slår det å ha et mål. Ingenting gjør oss mer lykkelig enn å mestre. Tenk deg barnet som nettopp har lært seg å sykle: «Se på meg’ a – mamma og pappa, se på meg! Jeg klarer det».

Å sette mål.

Hva er et bra mål? Hvordan setter du et mål?

Hårete mål? Overkommelige mål eller fantasi mål?

Først vi jeg nevne at mål som ikke kan kvantifiseres ofte kan være bortkastet. Dette er fordi du da ikke vil kunne evaluere deg selv. Du vet ikke hvordan du ligger an i forhold til målet ditt. Altså vil ukvantifiserbare mål bli fort ønsketekning og du vil ikke jobbe deg fremover.

SMARTE MÅL

Det finnes ulike modeller å sette mål på. En godt innarbeidet modell for proffe selgere, salgsledere og folk i digital markedsføring (og resultatorientert markedsføring) er modellen sette «SMARTE mål».

SMARTE mål består av disse 6 tipsene:

  • Spesifikt
  • Målbart
  • Actionorientert
  • Realistisk
  • Tidsbestemt
  • Eierskap

Noen varierer enkelte av ordene og noen kjører uten e, altså SMART. Actionorientert  byttes noen ganger ut med attraktivt, ambisiøst eller på engelsk «Attainable» som betyr at det skal være mulig å oppnå. Realistisk beskrives også som Relevant. Og E, den siste varianten av tipsene kan være Eierskap eller Evaluerbare eller også andre. Velg de som passer deg og dine områder best.

Kort forklart betyr SMARTE mål:

Spesifikt  = Sett målet konkret og beskriv målet spesifikt. Det skal ikke være tvil om hva målet er. Du kan også notere deg: Hvem er involvert? Hvor gjør jeg oppgaven? Hvordan skal jeg utføre oppgaven? Hva ønsker jeg å oppnå?

Målbart = Målet skal være «målbart», gjør det kvantifiserbart slik at du kan vite hvordan du ligger an i forhold til målet. Du kan da måle din egen progresjon, du kan se fremgangen og vite når målet er nådd.  Hvor mye, hvor mange, hvor langt, hvor raskt osv.

Actionorientert = Målet skal få deg til å sette i gang. Motivere deg og skape aktivitet. Du må være villig til å legge inn en innsats for å nå målet og derfor må det også være actionsorientert. Det kan også være greit å stille seg spørsmål som: Hvorfor skal jeg gjøre det? Hvilken hensikt har målet? Hva ønsker jeg å oppnå? Motiverer målet meg?

Realistisk = Målet må være mulig å oppnå. Det må være realistisk (eller: innen rimelighetens grense, om du velger den «hårete mål varianten»). Still gjerne spørsmål som Hvordan skal jeg få til målet? Hvilke begrensninger kan ligge i å oppnå målet? Hvilke krav settes? Hvilke muligheter har jeg for å nå målet?

Tidsbestemt = Sett klare tidsbegrensninger. Sett tidsfrister for nå r målet skal være nådd. Når skal du starte? Når skal du være kommet i mål? Når skal gjennomføring skje? Bryt gjerne ned til delmål og lag deg milepæler frem mot hovedmålet. Sette gjerne timer, dager, uker, måneder, år etc.

Eierskap = Sørg for å ha eierskap til målet. Da må du også være villig til å evaluere hvordan du ligger an i forhold til målet. Er det noe du bør gjøre annerledes? Må delmål justeres for å nå hovedmål? Hva er du fornøyd med? Hva er du ikke fornøyd med? Fungerer strategien min? Er jeg fornøyd med måten jeg jobber mot målet?

Viktigst med å sette SMARTE mål er selvfølgelig at du både skal være motivert til å jobbe mot målene, men også at de skal være gjennomførbare. Du skal kunne nå målene. Ditt resultat skal være ditt oppnådde resultat. Det skal ikke være «ikke oppnådd resultat + en god forklaring», som dessverre noen få umotiverte deltagere, late selgere, demotiverte ansatte og «avdanka sportsfolk» klarer å notere seg.

Hva er ditt mål?

Tenk SMART modellen og notere ned hva dine mål er. Du bør også ha en strategi, en plan og vite hva du må gjøre for å oppnå målene. Ha for deg hva du må gjøre for å oppnå målene, hvilke daglige aktiviteter må du gjennomføre for å nå dine mål? Når skal aktiviteten skje? Hvem skal gjøre hva? Må du etablere nye vaner? I så fall hvilke? Hva må bort av uvaner? Noe du må forsake kanskje? Hva er du villig til å investere for å nå dine mål? Og hvor stort skal målet være. Husk at jo større målet er, desto vanskeligere er det å nå målet og jo mer «koster det deg å nå målet». Da er tipset å begrense seg. Sett delmål og nye mål på veien.

Å ha en klar plan for hvordan du skal nå dine mål og sannsynligheten for at du lykkes er mye større.

Lykke til med å sette mål. Og SMARTE mål!

Hilsen B2B teamet.