Er du modig?

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

I salg, i business og i livet hjelper det å være modig. Uten mot er det vanskelig å skape noe av verdi.

Trenger vi mot i salg?

Ja, i høyeste grad.

1. Det krever mot å kontakte prospektive kunder som i utgangspunktet ikke er i interessert i å snakke med deg.

Hvis motet svikter, ender vi opp i vegringsmodus – og vi trenerer nysalgsinnsats.

2. Det krever mot å stille gode, tøffe spørsmål om hva konsekvensene er for en kunde knyttet til et identifIsert behov eller problem.

3. Det krever mot å utfordre kunders motforestillinger for å avklare om kunde har en reell grunn til ikke å kunne kjøpe, eller om kunden nøler fordi hun ikke har fått alle svarene hun trenger.

Selgere som ikke tør bore i motforestillinger, går glipp av mange salg.

4. Det krever mot å kontakte en kunde eller prospekt umiddelbart med dårlige nyheter.

Mange selgere utsetter det å legge frem dårlig nytt for kunder i fåfengt håp om at ting skal løse seg selv. Det gjør de aldri. På sikt lønner det seg å konfrontere ubehageligheter snarest mulig. Når kunden selv oppdager at ting ikke er på stell, er det alt for sent – og mye mer kostbart. På den annen side får kunder respekt for selgere som kommer med dårlig nytt så snart som mulig.

5. Det krever mot å si nei til kunder og trekke opp grenser for kunder og prospekter.

Alt for mange av oss i salg er dumsnille og lar oss misbruke. Det er ren feighet.

6. Det krever mot å risikere et salg ved å nekte flere innrømmelser ved sluttføring eller i forhandlinger.

Er vi feige, fortsetter vi å gi, å gi, å gi – helt til marginene våre er borte.

7. Det krever mot å selge på verdi og goder, fremfor pris.

Det er ikke særlig modig å søke å være billigst, men det er modig å søke å være best.

8. Det krever mot å satse på å bli den beste selgeren i selskapet.

Det krever ikke særlig mye mot å legge opp til å selge akkurat nok til at du får lønn og beholder jobben.

9. Det krever mot å si nei til kollegers og lederes forespørsler – som stjeler tid og energi, og som tar deg vekk fra produktivt salgsarbeid.

10. Det krever mot å nullstille seg og gyve løs på neste salgsoppgave etter å ha tapt i kampen om et viktig salg eller fått mange nei i trynet på rad.

11.Det krever mot å utfordre seg selv hver eneste dag ved å prøve nye ting, strekke seg etter nye mål, søke å lære noe nytt eller gjøre ubehagelige ting.

Å fortsette i samme, gamle spor – krever lite mot.

12. Det krever mot å konfrontere ledelsen i eget selskap dersom du ser urett, feil, uetiske handlinger eller rene ulovligheter.

Å lukke øynene og la ting skure og gå – krever lite mot.

13. Det krever mot å være kreativ ved for eksempel å legge frem uventede eller annerledes løsninger for kunder.

14. Det krever mot å skape noe nytt fremfor å bruke det kjente og det kjære.

15. Det krever mot å tro på en idé og legge innsats i å realisere ideen.

16. Det krever mot å gå egne veier, fremfor de veiene andre mener du bør gå.

Vær modig i salg, i business og i livet!