5 fallgruver ved jobbskifte

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

5 fallgruver ved jobbskifte - B2B Salg

Når vi skifter jobb er det mange ting å tenke på. Vi bør ha et fem års perspektiv på valget vi gjør.
Da kan 
det være lurt å unngå de vanlige fellene.

Jobben vår er noe av det viktigste i livet. Da sier det seg selv at vi må legge en svært god innsats i arbeidet med å finne ny jobb og gjøre gode valg med hensyn til ny arbeidsgiver.

Akkurat som mange arbeidsgivere tar snarveier i sine rekrutteringsprosesser, slurver jobbsøkere i sine jobbsøkeprosesser.

1. Flytte fra en jobb fremfor å flytte til en jobb

Det heter seg at dét du søker å unngå, har en tendens til å forfølge deg og gjenta seg. Å flytte vekk fra en jobb du mistrives i, er en dårlig strategi for å finne en god ny jobb, selv om det kan være en god grunn (her må vi holde tunga rett i munnnen.)

Fokuserer du på din mistrivsel (i eksisterende jobb) i søken etter ny jobb, vil du fort ta det første og beste som dukker opp. Din trang til å komme deg vekk, overstyrer viljen, disiplinen og tålmodigheten til å gjøre det som skal til for å finne den rette jobben. Flukt fra mistrivsel overstyrer veloverveide karrierevalg.

2. Slurve med undersøkelser, analyse og vurderinger

Alle vet vi at vi bør gjøre undersøkelser og forberedelser før et jobbintervju. Det er vel og bra. Dog må det forarbeidet vi gjør før vi eventuelt velger å ta jobben, være mye grundigere.

Vi bør kjenne og dokumentere for oss selv våre egen profil med sterke sider, svake sider, talenter, kunnskapsområder og kompetanser. Vi bør gjøre eksterne undersøkelser via nettet, nettverk og kjente for å bli finne ut mer om det aktuelle selskapet, bransjen, konkurransesituasjon, ledelsen i selskapet, kolleger, produkter og tjenester.

Videre bør vi gjennom intervjuprosessen og i kontakt med mennesker fra selskapet, skaffe oss en detaljert forståelse for konkrete arbeidsoppgaver, hvordan stillingen måles samt vekstmuligheter internt i selskapet.

En jobbtittel er langt fra en stillingsbeskrivelse. Dessverre er også mange stillingsbeskrivelser fjernt fra realiteten med hensyn til oppgaver, ansvar, myndighet og mål. Vi må avdekke de faktiske forhold, før vi eventuelt tar jobben.

3. Bytte jobb kun for penger

Dessverre er mange av oss drevet av penger og glemmer ting som jobbtilfredshet, utviklende arbeidsoppgaver, match mellom egne talenter / sterke sider og behovet i den nye jobben samt gode kolleger og en stimulerende kultur.

Selvfølgelig er lønn og goder viktig, men vi bør gjøre refleksjoner over hva som er viktig for oss – sett opp mot prioritetene til den aktuelle nye arbeidsgiveren. Vi må bli så trygge som realistisk mulig på at det er en god match mellom oss og den nye jobben og arbiedsgiveren.

4. Overvurdere / feilvurdere oss selv

Kombinasjonen å overvurdere oss selv og å gjøre dårlige undersøkelser i forkant, kan skape uheldige situasjoner der vi ikke takler eller trives med utfordringene i vår nye jobb. Dette er vanlig i salg, der selgere ofte ikke reflekterer nok over hva kravene i den nye jobben faktisk innebærer.

Som selgere, har vi en tendens til å ville vinne ethvert salg. Akkurat i jobbsøkesituasjoner kan det være svært uheldig. Selv om vi underveis kanskje merker at det er dårlig match mellom jobben og det vi vet om oss selv, klarer vi ikke å la være å sluttføre «salget.» Det er en skikkelig tapsituasjon for begge parter når det er dårlig match mellom nyansatt selger og den aktuelle jobben.

5. For kortsiktig perspektiv

Forskning og erfaring viser at de beste yrkesutøvere sjeldnere hopper til konkurrenter enn den jevne yrkesutøver. Det gjelder også i salg.

Den våkne og dyktige selger verdsetter kolleger, løsninger, kultur og relasjoner – alle rammebetingelsene for å kunne gjøre en utmerket jobb. Han eller hun vet at det ofte ikke er grønnere på den andre siden av gjerdet, og vedkommende har vett nok til å innse at man ikke er alene om å skape gode resultater.

Så hva er smart å gjøre for oss som yrkesutøvere?

For det første bør vi jobbe for det beste selskapet vi klarer å få jobb i. Det høres banalt og selvfølgelig ut, men er det ikke. Mange lar seg lokke av lønn, titler eller prestisje til å ta en jobb for et svakere selskap enn de burde. Endel tar impulsive eller emosjonelle valg, gjerne på flukt fra et sted der de er misfornøyd.

Vi må kjenne oss selv på godt og vondt, og vi må søke jobber i gode bedrifter / organisasjoner der det er god match mellom oss og det som blir den fremtidige jobbhverdagen vår.