Salgslønn – olje på topp og mat på bånn

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg har gjort en analyse av Statistisk Sentralbyrås statistikker for avlønning i Salg og Kontor/Kundeservice i Norge. Ikke overraskende er det ansatte i Olje- og Gassbransjen som er de store lønnsvinnerne.

Gjennomsnittlig, estimert månedslønn i salg for 2013 var kr 37.416. Tilsvarende tall for Kontor/Kundeservice var kr 37.109.

De feteste lønningene, kanskje ikke overrasskende, er å finne innen Olje & Gass med solid månedlig salgslønn på kr 56.200, mens Kundeservice-medarbeidere må nøye seg med kr 46.800. Det er henholdsvis 50% og 26% over gjennomsnittet.

På den andre siden av skalaen finner vi Hotell med månedslønn på kr 28.100 i Salg og 28.300 på Kundeservice. Det er henholdsvis 25% under snittet i Salg og 24% under snittet på Kundeservice. Helt nederst innen Salg finner vi Restaurant-bransjen der månedlig snittlønn ligger på kr 26.500 som er 29% under snittet.

Videre finner vi Industri der månedlønn er henholdsvis kr 36.200 (Salg) og 36.300 (Kundeservice), Samferdsel med kr 37.900 og 35.000, Informasjon / Kommunikasjon med kr 36.400 og kr 37.800 og Eiendom med kr 34.600 og kr 36.700.

En annen bransjen hvor det er trange tider i Salg er Varehandel der månedslønn er kr 30.800, 18% under snittet. I Varehandel er det åpenbart mer lønnsomt i Kundeservice for det betaler månedlige kr 34.300 som «bare» er 8% under snittet.

Disse statistikkene og tallene bør nok tas med en liten klype salt, men de gir gode indikasjoner på lønnsnivåer bransjene i mellom og hvor nivået ligge i det store og det hele.

Mens en selger innen Olje og Gass i snitt tjener nesten kr 675.000 pr år, må en snittselger i Restaurantbransjen nøye seg med under halvparten, nemlig kr 318.000 pr år.