3 hemmeligheter – Suksessfulle organisasjoner

Avatar photo

Mona BO Hauge

Hva er egenskapene til vellykkede organisasjoner? Hvorfor går en bedrift konkurs mens en annen overgår alle resultatmål? Suksess eller fiasko er utrolig lett å se i ettertid, men hvordan prøver du å etablere og utvikle en organisasjon for å lykkes her og nå?

Elements of Successful Organizations - 3 hemmeligheter for suksessfulle organisasjoner

Spørsmålet har et enkelt svar, men veien kan være veldig uklar med mange utfordringer.

Joyce O’Donnell Maroney, Managing Director, Workforce Institue skriver om noen av de store trekkene av vellykkede organisasjoner i boken «Elements of Successful Organizations«.

Elements of Successful Organizations er en samling av tankevekkende artikler skrevet av respekterte og dyktige ledere innen næringsliv, akademia og journalistikk. Boken fokuserer på hvordan man kan investere i ansatte for å få konkurransefortrinn og effektive team. Den fokuserer også på måter å skape kulturer for engasjerte ansatte som støtter, oppmuntrer og bygger organisatorisk suksess. I boken diskuteres også hvordan ledere i organisasjoner kan forbedre bunnlinjen, mens de samtidig skaper en teamorientert og engasjert kultur for sine ansatte.

Trenden er sentrert rundt 3 forskjellige elementer:

1. Sterk ledelse – Evnen og muligheten til å endre og å se fremover var en stor faktor. De som var proaktive og var i forkant med å reagere på de neste trender gjorde det neste alltid bedre. Utvikling av medarbeidere og være et sted hvor de ansatte kan få nye utfordringer og mulighet til ytterligere karriere var også en viktig egenskap i denne kategorien.

2. «Smart Management» – Gjennomføringsevne både operativt «fra dag til dag» og på lang sikt, gjorde en stor forskjell på resultatene. De som hadde stort fokus på talentene, kjørte talentprogrammer og forstod de ansattes behov for etterutdanning og trening var noe som skiller selskapene fra hverandre.

3. Engasjerte medarbeidere – En av de viktigste driverne av vellykkede organisasjoner. Enten det er fleksibel arbeidstid for medarbeiderne, bedre planlegging eller forstå og belyse betydningen av den ansattes arbeid. Organisasjoner som har engasjerte arbeidstakere er mer vellykket enn sine konkurrenter.

I boken er det også lagt vekt på å få hele arbeidsstokken fokusert mot et felles mål og skape entusiasme gjennom bedre ledelse, styring og engasjement.