Hva er B2B? Definisjon fra en ekspert på Business-to-Business

Avatar photo

Mona BO Hauge

Som eksperter på B2B, hjelper vi våre kunder å skape verdi og vekst. Her kan du få tips om hva B2B egentlig er og hva som er den riktige definisjonen av B2B.

B2B Group AS og B2B Salg AS jobber aktivt i B2B segmentet med rekruttering og utvikling av dyktige folk og team innen B2B salg, B2B markedsføring og B2B ledelse. Våre kunder og kandidater representerer fra små gründerselskaper med vekstambisjoner til store globale selskaper, på tvers av mange bransjer.

Hva er B2B og hva er egentlig korrekt definisjon?

B2B - Definisjon fra en ekspert på Business-to-Business

B2B – en klar definisjon på B2B

B2B er et akronym. B’en står for «Business», som er engelsk for forretning. 2-tallet er på engelsk «two» som egentlig betyr «to» og som på norsk betyr «til». Forkortelsen B2B står for «Business-to-Business», som altså på norsk står for «forretning-til-forretning», eller som vi ofte sier: virksomheter som gjør forretning med andre virksomheter.

Definisjon på B2B kan beskrives som:

B2B er et akronym for business to business som dekker handel mellom virksomheter – i motsetning til handel mellom en virksomhet og en forbruker (B2C). Mange produkter gjennomgår en lang kjede av B2B-salg for til sist å bli solgt til forbrukeren.

Definisjonen B2B forteller her at det er en rekke «B2C» selskaper, altså selskaper som defineres som bedrifter som selger til forbrukere, som i realiteten også har flere B2B prosesser og er derfor operative i både B2B segmentet og i B2C segmentet.

B2B2C – en utvidet form av B2B

B2B2C betyr «business-to-business-to-consumer». Denne har oppstått som en utvidelse av B2B hvor siste ledd er mot forbruker, som er C på slutten og omfatter gjerne teknologi i siste leddet (B2C), e-løsninger, web-shop og webløsninger. Målet er å «skape et gjensidig fordelaktig forhold mellom leverandører av varer og tjenester og nettbutikker».

Hvordan uttales B2B – på norsk?

B2B uttales alltid på engelsk (uttales: «bee-to-bee»). I B2B Salg AS har vi sjekket dette med en språkforsker. Vi ville også vite hvordan vi uttalte B2B Salg. Normalt sett sies sammensatte ord kun på ett språk. Men det finnes unntak. Og unntaket er blant annet B2B Salg, hvor B2B uttales på engelsk og salg på norsk. (B2B Salg uttales: «bee-to-bee salg»).

B2B er et akronym for business to business som dekker handel mellom virksomheter – i motsetning til handel mellom en virksomhet og en forbruker (B2C). Mange produkter gjennomgår en lang kjede av B2B-salg for til sist å bli solgt til forbrukeren.

Akronym er ord som er laget av begynnelsesbokstavene i flere ord som følger etter hverandre, og som leses som ett ord, for eksempel NATO, UNICEF, radar, laser, til forskjell fra forkortelsene EU, LO, KNA, som leses som enkeltbokstaver. Kilde: Store Norske leksikon. https://snl.no/akronym.

Hvorfor B2B?

Så hvorfor bruker vi dette akronymet, denne forkortelsen? Forkortelse har eksistert i mange 10-år og selv har jeg benyttet forkortelsen B2B i over 30 år, da enten som salgsleder, leder eller konsulent.

I forretningslivet hører du gjerne en leder, selger eller markedsfører si at «jeg jobber med B2B», eller «jeg kjenner best til B2B segmentet». Det er en enkel beskrivelse og gir andre forretningsfolk en rask forståelse for hva vedkommende jobber med, hvilken kompetanse som kreves i jobben, prosessene vedkommende jobber med og en del andre aspekter. B2B er som regel knyttet til salg, markedsføring, strategi, salgsstrategi og salgsprosesser, marked og segmenter og er helst kombinert med områdene:

  • B2B Salg
  • B2B Markedsføring
  • B2B Segmentet

Som alle 3 er områder du vil kunne lese mer om her på b2b.no eller b2bsalg.no og i vår B2B salgsblogg. Her er et eksempel på en nummerert liste:

  1. B2B Salg
  2. B2B Markedsføring
  3. B2B Segmentet

Hvorfor B2B aldri blir B2C

B2B er også kalt forretningsmarkedet. En særdeles viktig forskjell mellom B2C (forbrukermarkedet) og B2B (forretningsmarkedet), og som gjør at vi aldri vil oppleve B2C og B2B som like er at:

Beslutningstakere i B2B tar beslutninger «på vegne av selskapet», mens det i B2C tas beslutninger «på vegne av egen lommebok»

Andre viktige forskjeller mellom B2B og B2C er:

I B2B møter du ofte flere beslutningstagere, salgs- og kjøpsprosessen er ofte mer kompleks og tar lengre tid, selger har mer fokus på hvilken verdi og ROI (return-on-investment) løsningen og produktet gir kunden. Det stilles høyere krav til selgerens salgskompetanse, forretningsforståelse og evne å gjennomføre alle fasene salgsprosessen. Selgeren er en del av selskapets merkevarebygging og selgeren er representanten og står for dialogen mot markedet.

Unntak finnes selvfølgelig, og typiske unntak finnes i B2B transaksjonssalg, hvor det er korte salgsprosesser, lave priser og små investeringskostnader, enkle kjøpsbeslutninger og det stilles mindre krav til selgers kompetanse. Denne type salg finner vi gjerne i Microsegmentet eller nedre del av SMB (small- medium – businesses segmentet). B2B transaksjonssalg kan dermed ofte defineres som B2C salg.

Omvendt kan vi finne B2B salgsprosesser i B2C segmentet, hvor selgers krav til kompetanse er på nivå med en B2B selger, hvor beslutningsprosessene er lengre, produkt og løsning har høy pris og flere folk er med i beslutningsprosessen (eks. salg bil og båt og andre varer i kapitalmarkedet, samt salg i luksussegmentet).

B2C, B2B2C, P2P, M2M, F2F, W2W – forkortelser i salg, marked, markedsføring og strategi

Det finnes en rekke forkortelser som brukes i business og innen salg, markedsføring, strategi og teknologi som gir oss en rask forklaring på bl.a. B2C, B2B2C, P2P, M2M, F2F, B2B, W2W og andre. Du kan lese mer om disse i B2B salgsblogg her.

Hos oss vil du få råd og tips om vekst, B2B karriere, B2B salgs- og markedsorganisering, B2B salgsstrategi, salgsstruktur, salgsprosess. Du og ditt team kan selv skape vekst gjennom B2Bs salgstrening, lederutvikling og coaching. B2B – tar deg steget videre.

Selv har jeg ca. 40 års erfaring i salg- og markedsføring, derav 20 år som leder i norske produksjonsbedrifter og merkevarer, og fra internasjonale og globale selskaper. Både fra B2C forbrukermarkedsføring, men aller lengst fra B2B – forretningsmarkedet.

Lykke til med videre vekst og karriere!

Hilsen fra B2B teamet
& Mona BO Hauge
Gründer av B2B Group AS og B2B Salg AS

Hjelp med rekruttering?

Bli ringt opp!

La oss hjelpe deg med å nå dine forretningsmål og å være en del av din suksesshistorie.

Executive Search, Spesialist search, assessment, 2nd opinion og Interimledelse.

Skreddersydd, effektivt, profesjonelt.

Eksperter på Sales Executive, Salgssjef, Salgsdirektør, HR, Økonomi, Business Controller, Ingeniører, kommersielle ledere og spesialister.