Lean Selling: 12 typer sløsing i salg

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Hvordan kan vi forbedre resultatoppnåelse i salg og samtidig holde salgskostnadene under kontroll? Jo, vi må kutte ut all sløsing i salg!

Også i salg kan vi anvende de gode prinsippene fra Lean forbedring. Det kanskje viktigste Lean-prinsippet er å eliminere sløsing.

Hvordan ser sløsing ut i salg?

1. Salgskostnader for høye i forhold til omsetning.

 • Årsak: Sløsing i salg
 • Konsekvens: Svekket bunnlinje

2. Selgere bruker under 20% av tiden sin på å være ansikt-til-ansikt eller øre-til-øre med kunder.

 • Årsaker: Manglende salgsprosesser; dårlig opplæring; salgsvegring; manglende salgslederoppfølging; manglende målkultur; feil innrettet lønns- og incentivsystem; lave ambisjoner; dårlig samkjøring med andre avdelinger; overdrevne rapporteringskrav; rekruttering av selgere med feil profil/bakgrunn
 • Konsekvenser: Høyere salgskostnader enn nødvendig; lavere omsetning enn mulig

3. Selgere bruker tid og energi på kunder/prospekter som er utenfor de viktigste målgruppene.

 • Årsaker: Manglende segmentering og prioritering av kunder og prospekter; manglende salgslederoppfølging.
 • Konsekvenser: Frustrasjon/utbrenthet/lav motivasjon i selgerkorpset; høyere salgskostnader enn nødvendig; lavere omsetning enn mulig

4. Selgere bruker tid og energi på kunder og prospekter som ikke kommer til å kjøpe.

 • Årsak: Manglende kvalifisering av kunder/prospekter; manglende salgslederoppfølging; manglende definerte salgsprosesser.
 • Konsekvenser: Frustrasjon/utbrenthet/lav motivasjon i selgerkorpset; høyere salgskostnader enn nødvendig; lavere omsetning enn mulig

5. Selgerkorps prioriterer alle kunder likt.

 • Årsak: Manglende kundeprogram med tydelig prioritering og kategorisering av kunder; manglende salgslederoppfølging
 • Konsekvenser: Tapt business fra viktige kunder som får for dårlig service og sløsing ved at mindre viktige kunder får ulønnsomt god service.

6. Den enkelte selger i selgerkorpset jobber etter eget forgodtbefinnende.

 • Årsaker: Manglende definerte salgsprosesser; manglende opplæring; manglende målrettet oppfølging fra salgsleder; utydelige roller; uklart innhold i hver rolle
 • Konsekvenser: Omdømmerisiko; Svekket bunnlinje gjennom høyere salgskostnader og lavere omsetning enn mulig.

7. Det tar lang tid til nye selgere blir produktive, og et betydelig antall nyansettelser er feilslåtte.

 • Årsaker: Manglende detaljert opplæringsprogram; svak oppfølging fra salgsleder i tidlig fase; salgsleder bruker for mye tid og energi på de svakeste selgerne; mangler i rekrutteringsprosessen.
 • Konsekvenser: Økte salgskostnader og lavere omsetning enn mulig; høye rekrutteringskostnader

8. Svak salgskultur / dårlig motiverte selgere.

 • Årsaker: Salgssjefer gir ikke løpende tilbakemelding om hva som ventes av dem og hvordan de ligger an (for eksempel gjennom objektive målsamtaler med selgere med høy frekvens); utbredt bortforklaringskultur; generell sløsing i salg; selgere med feil profil; aksept for svak måloppnåelse / middelmådighet; manglende feiring av seire; mangel på selgere som skaper topp resultater og setter standarden.
 • Konsekvenser: Svekket bunnlinje gjennom høye salgskostnader og svekket topplinje gjennom svak salgsjobbing.

9. Dyktige selgere leverer godt under sitt potensial og en del velger å slutte.

 • Årsaker: Salgssjef prioriterer de svakeste selgerne; incentivsystemet favoriserer middelmådighet fremfor topp resultater; selskapet kan ikke tilby utviklingsprogram for dyktige selgere.
 • Konsekvenser: Tap av omsetning; tap av kunder; høyere rekrutteringskostnader.

10. Salgssjefer vet ikke hvordan de skal gjøre jobben sin.

 • Årsaker: Salgssjef har ikke noe ramme-/metodeverk for salgsledelse; salgssjef har ikke fått nok opplæring/trening i salgsledelse.
 • Konsekvens: Tap av omsetning og sløsing i salgsavdelingen; frustrasjon/utbrenthet/lav motivasjon i selgerkorpset; høyere selgerfrafall enn nødvendig.

11. Selgere har for dårlig innsikt i markedet, kunder, trender og generelle businessbehov.

 • Årsaker: Rekruttering av selgere med feil profil/bakgrunn; selskapet stimulerer ikke til å gi selgere bedre businesskunnskap; manglende tilgjengeliggjøring av businessinformasjon/verktøy
 • Konsekvens: Selgere får ikke innpass høyt oppe i kunders organisasjoner; små ordre; mindre strategiske kundeforhold

12. Selgere pusher produkt fremfor å føre behovsavdekkende dialog med kunder og prospekter.

 • Årsaker: Manglende definerte salgsprosesser; manglende opplæring i salgsprosesser; manglende forståelse for kunders kjøpeprosesser; rekruttering av selgere med feil profil; svak oppfølging fra salgsleder.
 • Konsekvenser: Lavere omsetning enn potensialet.

Som du ser er listen over sløsing i salg lang.
Skal du effektivisere salgsvirksomheten din må du sørge for en sammenheng fra topp til bånn:

 • Du må avstemme salgsstrategien din mot overordnete føringer som mål, øvrige strategier, selskapets misjon og verdier.
 • Deretter må du sørge for god segmentering av kundemasse og prospektive kunder slik at du kan målrette din salgs- og markedsinnsats mot lønnsomme, lojale kunder og prospekter.
 • Du må videre gruppere produktene dine på en måte slik at du kan selge/markedsføre løsningene til de rette kundemålgruppene. Ikke alle kunder er interessert i alle dine produkter.
 • Videre må du sørge for at du har avklart hva slags roller er naturlig for å løse de forskjellige oppgavene. Hvem skal ha tungt kundeansvar (KAM), og hvem er mer transaksjonsorienterte selgere? Hvem passer best til å skaffe nye kunder og hvem passer til å videreutvikle eksisterende kunder.
 • Hvordan skal selgere understøttes og hvordan skal de ledes, måles og følges opp.
 • Hvem skal gjøre det?
 • Du må definere og dokumentere de salgsprosesser som de forskjellige rollene skal følge i de ulike situasjonene de kommer opp i.
 • Du må bestemme deg for hvordan du skal lære opp og trene de forskjellige personene i de ulike rollene i de ulike situasjonene?
 • Hvordan skal kommersielt personell incentiveres slik at vi får ønsket atferd og et høyt aktivitetsnivå?
 • Hvordan skal territorier og porteføljer fordeles?
 • Selskapet må sørge for å velge salgs- og markedskanaler som kan betjene markedet på en god måte.

Lykke til!