8 måter å effektivisere en rekrutteringsprosess

Avatar photo

Mona BO Hauge

For å effektivisere arbeidet med å rekruttere dyktige folk er det avgjørende med en strukturert tilnærming. Dette inkluderer en grundig jobbanalyse, klare kravspesifikasjoner samt beskrivelse av den ideelle kandidatprofilen. En omfattende fremdriftsplan og bruk av standardiserte maler, samt automatisering av visse prosesser, effektiviserer rekrutteringen. Samarbeid med et pålitelig rekrutteringsbyrå kan også bidra til forbedret produktivitet, fra kandidat research til sluttfasen av en rekrutteringsprosess. En helhetlig tilnærming sikrer deg en raskere og mer vellykket rekruttering.  

En rekrutteringsprosess bør inkludere:

 1. Fremdriftsplan:
  • Utarbeid en strukturert fremdriftsplan for å effektivisere rekrutteringsprosessen
  • Sett mål for hver fase, sett deadlines
 2. Jobbanalyse og Kravspesifikasjon:
  • Start prosessen med en grundig jobbanalyse
  • Innhent stillingsbeskrivelse som er nyttig i jobbanalysen
  • Utarbeid en tydelig kravspesifikasjon som identifiserer nøkkelkvalifikasjoner og kompetanser
 3. Beskrivelse av kandidatprofil:
  • Utvikle en detaljert beskrivelse av den ideelle kandidatprofilen
  • Klarlegg hvilke ferdigheter, erfaringer og personlige egenskaper kandidaten bør besitte for å lykkes i rollen
 4. Bruk av Maler:
  • Iverksett standardiserte maler for annonsering, intervjuer og vurderinger
  • Lag og implementer også andre maler. Rekruttering har en del prosjektarbeid. Noe kan effektiviseres og delegeres (eks. innkallinger, innhente referanser, fasilitering og informasjon om møter, tester & analyser, kandiatcaser, informasjon om GDPR og DBA (databehandleravtaler) o.a.)
  • Onboarding plan: lag mal for onboardingprosesser, delegere oppgaver, informere internt og kandidat. En god onboarding er et godt innsalgskriterie i rekruttering av dyktige folk Kandidater får økt motivasjon og får en smidig start i ny rolle
 5. Search av kandidater:
  • Benytt deg av ulike kanaler i søk etter kandidater. Finn kandidater på SoMe (Linkedin, Facebook er mest benyttet), jobbportaler, bransjeorganisasjoner, nettverk)
  • Tilpass budskapet til forskjellige plattformer og målgrupper – jobb målrettet
  • Få frem ditt «employer brand», fremhev bedriftskulturen og tilby god on-boarding
 6. Rekrutteringsverktøy:
  • Benytt rekrutteringsverktøy for å automatisere prosesser som CV-screening og intervjuoppsett
  • Har en god oversikt over i hvilken fase en kandidat er i og gjør evalueringsarbeidet mer effektivt
  • Effektiviserer svarbrev til kandidaten og gir deg god oversikt over hvilke kandidater som har mottatt hvilke type brev og tilbakemeldinger
  • Ved å integrere teknologiske og digitale løsninger vil du også effektivisere rekrutteringsprosessen.
 7. Helhetlig Tilnærming:
  • Sikre en helhetlig tilnærming gjennom hele rekrutteringsprosessen.
  • Fra jobbanalyse til sluttfasen, fokuser på å skape raske, men også kvalitetssikrede rekrutteringsprosesser. Da får du en vellykka rekruttering.
  • Husk: Gi samtlige kandidater en god opplevelse og gi tilbakemeldinger underveis i prosessen. Samtlige kandidater bør få en skriftlig tilbakemelding. Gi også muntlig tilbakemelding i tillegg på kandidater du har møtt i intervju.
 8. Samarbeid med Rekrutteringsbyrå – benytt deg av en ekspert
  • Vurder samarbeid med et rekrutteringsbyrå og få hjelp av ekstern ekspertise
  • Headhuntere er verdifulle ressurser som forenkler rekrutteringsprosessen ved å identifisere og engasjere (lokalisere) kvalifiserte kandidater
  • Å få hjelp av headhunter vil også gi deg en objektiv vurdering av kandidater og mange nyttige råd og tips på veien og ikke minst ekspertråd på organisering og det dagsaktuelle kandidatmarkedet
  • Få hjelp til hele prosessen eller kanskje du kun har behov for hjelp til noen deler eks.
   • Search av kandidater, hjelp til å kontakte kandidatmarket og benytte deg av nettverk og kandidatbasene til rekrutteringsselkapet
   • Executive search – anonyme C-level prosesser
   • Evaluering / Assessment av søkere og search kandidater og «2nd opinion» som også kan inkludere tester og profilanalyser av kandidatene, samt caseløsninger
   • Referanseintervjuer eller enklere referansesjekker

Du kan også bruke AI-verktøy ved å automatisere repetitive oppgaver, men vær bevisst på at tekster kan gå igjen og kan virke mindre appellerende for kandidater.

Husk: En effektiv rekrutteringsprosess handler om å finne de beste kandidatene på en tids- og kostnadseffektiv måte. Ved å følge disse tipsene kan du forbedre din strategi og tiltrekke deg dyktige folk til din bedrift.

Ønsker du hjelp til en rask rekrutteringsprosess?

Vil du ha litt tips og råd, eller hjelp kun til deler av prosessen?

Hilsen B2B teamet

Kontakt oss

Få tips på effektiv rekruttering av ledere og kommersielle spesialister som skaper resultater. Rekruttering, Executive Search, Spesialist search, assessment, 2nd opinion, sparring lønn og Interimledelse.