Få suksess ved å satse på dine sterke sider

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

De fleste av oss lever i den tro at for å komme oss opp og frem må vi gjøre noe med de svakeste sidene våre. Det er på tide å ta et oppgjør med denne svakhetsfikseringen.

Svært mye tid, energi, penger og blodslit innen menneskelig utvikling, også innen salg, går med på å rette opp svakheter.

I tråd med tradisjonell næringslivsdogma, prioriterer mange bedrifter å få ansatte til å forbedre sine svakheter i stedet for å utvikle underliggende talenter til sterke sider. Det samme tenker vi ofte på det personlige planet.

Som salgsutviklere observerer vi at de selgere som virkelig lykkes over tid, har en evne til å dra full nytte av sine sterke sider. Samtidig finner de måter å kompensere for sine svake sider. Resultatet er måloppnåelse langt over snittet.

Forskning fra The Gallup Organization, dokumentert blant annet i boken «Now Discover Your Strengths», underbygger det vi har observert. De går til angrep på antagelsene om at hvert enkelt menneske kan lære seg å bli kompetente i hva som helst, og at hvert enkelt menneskes største potensial for vekst ligger i forbedring av dets svakheter.

I stedet mener forfatterne at våre talenter er evigvarende og unike, og at vårt største potensial for vekst ligger innenfor områder der vi allerede er sterke.

Hva betyr så dette for oss som jobber i salg?

Vi som selgere må skifte fokus i vårt utviklingsarbeid fra å jobbe hovedsaklig med å utbedre åpenbare svakheter til å rendyrke og videreutvikle våre talenter og sterke sider. Som selgere og – ikke minst – salgsledere, har vi ikke råd til å ignorere slikt, gitt at å jobbe med salg er en evig søken etter å bli bedre i det vi holder på med.

De av oss som jobber med salgsutvikling og salgsledelse må gjøre noen personlige omdisponeringer. Fordi det faller naturlig for de fleste av oss å se manglene ved selgeres innsats må vi disiplinere oss til også å oppdage og avdekke selgeres talenter og sterke sider. Det er her det er mest å hente.