Enkel modell for balanse i livet

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - Enkel modell for balanse i livet

I salg, i business og i livet generelt er det viktig å ha balanse mellom de forskjellige rollene og oppgavene. Vi ser på et enkelt målstyringssystem for å skape balanse.

Vi har mange forskjellige roller, oppgaver og funksjoner i hverdagen vår.

Til tider går det en kule varmt, og det er vanskelig å sørge for balanse mellom de forskjellige rollene.

For å bøte på dette kan du benytte deg av følgende enkle modell.

1. Skriv ned alle viktige roller / oppgaver / områder (*) i livet ditt under hverandre i en liste. Sikt mot pluss/ minus 10 roller. Du har nå en kollonne bestående av de viktige rollene i livet ditt.
2. Lag en ny kollonne ved siden av kollonnen med rollene. Sett dato i øverste raden.
3. Tenk gjennom hver rolle og ranger deg selv etter følgende skala:

 • «-«: Jeg er på hæla i denne rollen og må ta affære umiddelbart.
 • «0»: Jeg ligger OK an i denne rollen, men jeg skal ta øke innsatsen slik at jeg kommer i «+» på rollen.
 • «+»:  Jeg ligger godt an i denne rollen. Jeg fortsetter å holde innsatsen høy slik at jeg holder rollen i pluss.

4. Analysér matrisen. Omprioritere og sett inn et løft der du har minus. Øk også innsatsen der du er i null. Hold stø kurs der du er i pluss.

(* Enkelte roller kan bedre formuleres som en oppgave eller et område. I modellen brukes derfor ordet rolle, oppgave og område delvis synonymt – noe som formelt sett er litt rotetet og upresist, men som forenkler arbeidet med å formulere relevant roller.)

Hva rangering angår kan du bruke andre skalaer enn «-«, «0» og «+» etter egne preferanser som:

 • farger (ex rødt er minus, blått er null og grønt er pluss),
 • tallskala (1-5 ) eller
 • grafer (feks kolonnediagram.

Poenget er ikke hvilken type skala du bruker, poenget er at skalaen fungerer for deg ved å gi deg en oversikt over hvordan du ligger an, at skalaen stimulerer deg til innsats og at den hjelper deg å rette inn innsatsen der den trengs.

Utvalget av roller skal reflektere dét du vurderer som viktig – det ligger derfor et klart verdivalg i rollene du velger å målstyre deg selv på. Du bør gjennomføre en slik vurdering med en fast frekvens. Kvartalsvis kan være en grei frekvens.

Det er smart å vurdere selve rollene du har valgt ut – for eksempel årlig. Livet endrer seg og priortetene våre endrer seg.

Eksempel:

Du legger ytterligere én dimensjon til modellen ved å liste opp rollene / oppgavene / områdene i prioritert rekkefølge med den viktigste rollen øverst.

Du kan selvfølgelig også bruke modellen til å bryte ned enkeltroller i dets bestanddeler – og gjøre tilsvarende analyse . Man kunne tenke seg at en selger brøt ned sin jobbrolle som følger og evaluerer seg selv etter følgende dimensjoner:

 • Booke møter over telefonen
 • Bruke Facebook til å skape bredere kontaktnett
 • Kjennskap till hvordan kunder drar nytte av våre løsninger
 • Sluttføre salg ansikt til ansikt – fremfor å maile tilbud
 • Beskytte marginer ved å skape tro på avkastning fremfor å rabattere
 • Følge opp alle kontakter med kunder/prospekter med skriftlig oppsummering
 • Ha nok caser tidlig fase i salgspipelinen
 • Ha nok caser i bearbeidelsesfasen i salgspipelinen
 • Ha nok caser i sluttføringsfasen i salgspipelinen

Du bruker samme system for rangering, evaluering og forbedring som ved den overordnete modellen.

Lykke til med en balansert og målstyrt hverdag.