Dropp innfallsmetoden – 9 spørsmål

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

I turbulente tider er det lett å bli drevet fra skanse til skanse i salgsarbeidet og jobbe reaktivt og etter innfallsmetoden. En systematisk tilnærming er langt å foretrekke!

Er vi reaktive i vårt salgs- og markedsarbeid eller jobber vi etter innfallsmetoden?

I dagens tøffe marked må vi vokte oss for ikke å bli drevet fra skanse til skanse.

I stedet for å handle basert på impulsive idéer må vårt salgs- og markedsarbeid være forankret i en konkret og systematisk salgsstrategi.

Vi bør spørre oss selv:

  • 1. Har vi krystallklare mål og planer for vårt salgs- og markedsarbeid?
  • 2. Har vi identifisert de markedssegmentene som har størst potensial?
  • 3. Har vi kartlagt de prosessene en gitt kunde må gjennom i sin kjøpsprosess?
  • 4. Har vi kartlagt og skapt dialog med de relevante kjøperollene hos kunde / prospektet?
  • 5. Har vi klarlagt hvilke beslutningssekvenser en typisk beslutningstager går gjennom i sin beslutning om å kjøpe våre produkter eller tjenester?
  • 6. Har vi identifisert og kvantifisert de daglige, ukentlige, og månedlige aktiviter og prosesser som må gjennomføres for å nå våre salgsmål?
  • 7. Har vi løpende målinger av effekten både kvalitativt og kvantitativt av våre viktigste markedsføringsfremstøt?
  • 8. Har vi oversikten over nøyaktig hva det koster å skaffe en kunde?
  • 9. Er alle våre salgsaktiviteter, vårt markedsføringsmateriell, og våre markedsføringsfremstøt samkjørte og i tråd med vår definerte salgs- og markedsføringsstrategi?

Kan vi svare ja på disse spørsmålene, tyder mye på at vi har en velfundert og systematisk tilnærming i vårt markedsorienterte arbeid.

Kan vi ikke svare ja, derimot, har vi en del hjemmelekser å gjøre.