10 tegn på høy EQ

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 10 tegn på høy EQ

Emosjonell intelligens er viktig både i yrkeslivet og på privaten. Vi ser på 10 tegn på at du er emosjonelt intelligent.

10 tegn på emosjonell intelligens

1. Du kjenner dine egne sterke og svake sider

Med innsikt i egne sterke sider vet du å manøvrere deg i posisjon til å dra nytte av dine talenter. Du sørger samtidig for at dine svake sider ikke får mer innflytelse enn abosolutt nødvendig.

2. Du leder ved å gå foran med et godt eksempel

Fremfor å kommandere folk, leder du ved å gå i bresjen og vise hvordan ting skal gjøres.

3. Du er opptatt av hva som får mennesker til å fungere

Emosjonelt oppegående mennesker er fascinert av mennesker og hva som motiverer andre. De er gode til å observere menneskelig atferd og legger merke til ting som gjør hvert individ unikt.

4. Du lever i nået

Emosjonelt intelligente mennesker vet at livet skjer nå. Det er ikke noe poeng å bekymre seg for dagen som ennå ikke er kommet, og det som har skjedd kan man ikke gjøre noe med.

5. Du er god til å lytte

Du lytter intenst for genuint å forstå avsenders budskap og intensjon.

6. Du kjenner deg selv og vet hvorfor du er opprørt

Emosjonelt intelligente har kontroll på egen intern dialog og lar ikke negative tanker eller destruktivt humør styre egen atferd.

7. Du er trygg på deg selv og frykter ikke mennesker som er annerledes

Din egen trygghet gjør at du er takler veldig greit folk som er annerledes, har annen tro eller på annen måte skiller seg fra deg og ditt ståsted.

8. Du er opptatt av å hjelpe andre

Emosjonelt intelligente mennesker hjelper gjerne andre mennesker – uten å forvente noe tilbake.

9. Du er internt motivert

Emosjonelt intelligente mennesker er motivert av egne drivkrefter, ikke eksterne stimuli.

10. Du evner å si nei

Med solid emosjonell ballast, er du i stand til å si nei, når det trengs. Du vet at du ikke kan gjøre alt og må prioritere.