Skap et prestasjonsteam – teamutvikling og teamanalyse

Avatar photo

Mona BO Hauge

B2B Group AS - Skap et prestasjonsteam - teamutvikling og teamanalyse

Adferdsforskning hevder at de mest effektive menneskene er de som forstår hvordan de selv fungerer og handler i ulike situasjoner. De kjenner sine sterke og svake sider, og kan derfor utvikle strategier for å møte de krav omgivelsene stiller til dem. Analysene bygger på C.G. Jungs og William Moulton Marstons forskning om ulike personlighetstyper:

D        – dominerende
I          – Inspirerende
S         – Stabil
C (A)   – Analystisk

Analysen gir et bilde av en persons adferd – både naturlig (slik du er født) og tilpasset (nåsituasjon), dvs. måten å handle i visse omgivelser. Rapporten er beskrivelse av en person adferd og den redegjør kun for påstander som peker på adferd hvor en person viser klare tendenser.

Transparens, åpenhet og god kommunikasjon er noen av de viktige kriteriene for at ditt team skal skape gode prestasjoner.

Med utgangspunkt i analysene gjennomfører vi worskhop med ditt team for at hver enkelt ansatt skal lære seg selv bedre å kjenne.

B2B teamet har unik kompetanse og lang erfaring i å benytte analysene med suksess for å skape engasjerte team.

Analyserapporten gir et klart bilde av ens egen atferd og hvilke styrker og svakheter den innebærer og en grunn for å forstå andre personers atferd. Det er helt enkelt en grunn for å få møtet mellom mennesker til å bli mer friksjonsfritt og dermed mer effektivt.

TTI Success Insights analysene er tilpasset forskjellige roller og nivåer i organisasjonen og finnes i variantene:

TTI Success Insights – Selger
TTI Success Insights – Kundeservice
TTI Success Insights – Medarbeider /Spesialist
TTI Success Insights – Leder
TTI Success Insights – ExecutiveTTI Success Insights – KOMBI rapporter: Profil analyse og drivkraft / motivasjon

TTI Profil, personlighet, atferd og holdning avhenger også av kandidatenes eller deltakernes rolle, interesse, motivasjon og erfaring..

Motivasjon og Drivkraft – TTI Success Insight drivkraftanalyser:

Kunnskap om våre drivkrefter hjelper oss når vi vil vite HVORFOR vi gjør som vi gjør. Det er drivkreftene som setter oss i gang. Dine sterkeste drivkrefter er de som får deg til å handle og du kjenner deg tilfreds når du engasjerer deg i det som motiverer deg.

TTI Success Insights drivkraftsanalyse viser den relative verdien av de 6 grunnleggende drivkreftene slik de er beskrevet av Eduard Spanger: Teoretisk, Praktisk-Økonomisk, Estetisk, Sosial, Individualistisk og Tradisjonell. TTI Success Insights KOMBI rapportene inneholder både profilanalysen og drivkraftsanalysen.

TTI Success Insight og workshop som gir konkrete resultater:

  • Mer effektive team
  • Økt samarbeid og forståelse av hverandre
  • Prestasjonsøkning individuelt og teamet
  • Forbedret kommunikasjon mot kunde og marked
  • Dyktigere leder som forstår sitt eget team, og hvordan utvikle medarbeidere
  • Optimal organisering: Rett person på rett rolle
  • Ønsket rolleprofil som matcher stilling og oppgaver som skal løses
  • Mer fornøyde medarbeidere
  • Økt salg og økt vekst

Bakgrunn og behov skifter – men de har det til felles at det er menneskene i bedriften som er nøkkelen til utviklingen.

Teamanalysene gir et bilde av hele teamet og totalt teamets ”profil”. Alle teammedlemmers profil er satt inn i  ”et teamhjul” slik at du kan se ”teamets profil”. Å forstå hverandre og teammedlemmers adferd, styrker og svakheter er nyttig for å få maksimalt ut av alle i teamet.

B2Bs motto er: «Alle er gode på noe, ingen er gode på alt»

Og hvilken profil vil ha hvilken ansvarsoppgave i ditt team?

La oss bli din treningspartner!

Målet med salgstreningen er å skape resultater gjennom økt kunnskap og ferdigheter. Ta kontakt med B2B Salg i dag for å lære mer om hvordan vi kan bistå – naturligvis helt uforpliktende!