Rekruttering: 8 viktige egenskaper til en Salgsingeniør

Avatar photo

Mona BO Hauge

Når du skal rekruttere en salgsingeniør er det viktig å vurdere flere nøkkelkvaliteter som er nødvendig for å lykkes i rollen. I dagens dynamiske salgsmiljø er det noen selgere som skiller seg ut. Disse suksessfulle selgerne har visse egenskaper som hjelper dem å lykkes.

Her er åtte viktige egenskaper:

 1. Empatisk kommunikasjon:
  • Salgsingeniører må kunne forstå komplekse tekniske behov og utfordringer hos kundene. Empatisk kommunikasjon er essensielt for å bygge tillit og sterke relasjoner, noe som er avgjørende for langsiktige salg. Dette kan blant annet innebære å lytte aktivt til kunden, vise forståelse, være tålmodig, vise åpenhet og selvfølgelig fokusere på løsninger. I etterkant kan man gjøre en oppfølging.
 2. Tilpasningsevne og motstandskraft:
  • Markeder kan være svært dynamiske og krever at selgerne raskt tilpasser seg nye teknologier, trender og kundebehov. Evnen til å håndtere tilbakeslag og lære av dem er viktig for å opprettholde suksess.
 3. Utrettelig besluttsomhet:
  • Salgsprosesser kan være lange og krevende. En salgsingeniør må være utholdende og standhaftig for å følge opp muligheter til de resulterer i salg.
 4. Selvsikker overbevisning:
  • Teknisk overbevisning og selvtillit i produktets kapasitet er nødvendig for å vinne kundens tillit. Det er viktig å kunne presentere løsninger på en selvsikker måte som overbeviser kunden om produktets verdi. Selvsikker overbevisning oppnås ved å kombinere teknisk ekspertise med overbevisende kommunikasjon, slik at kunden ser den klare verdien og påliteligheten i løsningen du tilby
 5. Sterk relasjonsbygging:
  • Langsiktige relasjoner med kunder fører til gjentatte salg og lojalitet. En salgsingeniør må kunne bygge og vedlikeholde solide relasjoner over tid.
 6. Eksepsjonell tidsstyring:
  • Effektiv tidsstyring er nødvendig for å prioritere viktige oppgaver og prospekter som kan føre til salg. Dette sikrer at salgsingeniøren bruker tiden sin på de mest innbringende aktivitetene.
 7. Positivt tankesett og resonant optimisme:
  • En positiv holdning kan bidra til å holde motivasjonen oppe og inspirere kunder. Optimisme kan være smittende og bidra  med å overkomme utfordringer i salgsprosessen.
 8. Nysgjerrighet og kontinuerlig læring:
  • Teknologi og utvikling skjer raskt, og en salgsingeniør må være oppdatert på de nyeste trendene, konkurrentene og kundebehovene. Kontinuerlig læring er viktig for å kunne tilby de beste løsningene.

Disse egenskapene er essensielle for å sikre at en salgsingeniør kan navigere et komplekst og stadig skiftende marked, uavhengig av bransjesegment.

Les også hvordan rekruttere en Salgsingeniør

Vil du ha hjelp til å finne dyktige kandidater?

I stedet for å navigere gjennom rekrutteringsprosessen på egenhånd kan man enkelt leie inn et rekrutteringsbyrå som utfører hele prosessen enkel og effektiv. Med vår faglige ekspertise innen faget tar vi hånd om alt fra analyse av kandidater til evaluering av deres kulturelle tilpasningsevne.
B2B Salg AS er ekspert på rekruttering av selgere, salgsledere, salgsingeniører og ingeniører som er kommersielle i sin rolle. Ved å outsource rekrutteringsprosessen til et selskap som B2B, kan bedriften frigjøre ressurser og fokusere på sin kjernevirksomhet. Ta kontakt i dag.

Kontakt oss

Få tips på effektiv rekruttering av ledere og kommersielle spesialister som skaper resultater. Rekruttering, Executive Search, Spesialist search, assessment, 2nd opinion, sparring lønn og Interimledelse.