Nyttig bruk av analyse – Rekruttering, trening og utvikling

Avatar photo

Mona BO Hauge

B2B Group  bruker flere Analyseverktøy:  

Aon og TTI Success Insights

B2B Group - Rekruttering, trening og utvikling

Å forstå egne og andres atferd er en viktig nøkkel til salgssuksess, effektivt lederskap, motiverte team og god kundeservice. Hvilke evner, erfaringer og hvilke ferdigheter vi har, er også avgjørende for hva vi leverer av resultater. Mye spiller inn og ikke minst er hva som driver oss «vår egen drive» og hva som motiverer oss grunnleggende for at vi kan skape suksess!

B2B Salg benytter anerkjente analyser og tester, også DNV sertifiserte. Analysene er blant annet personlighetsanalyser som kartlegger en persons personlighetstrekk og personprofil og evne- og ferdighetstester som er nyttige verktøy i dialog med kandidater.

I salgsrekruttering benytter vi også drivkraftsanalyser som viser noe av våre lidenskaper og hva som motiverer oss. En persons «drive» kan være høy, men «drive» kan være rettet mot forskjellige mål og ha forskjellige motiv.

I rekruttering, trening og utviklingsprosesser krever vår best practice i både B2B Salg og B2B Executive at de som gjennomfører og arbeider med analyser er sertifisert.

B2B Group  bruker flere Analyseverktøy: 

TTI Success Insights

TTI Success Insights beskriver individets atferd, HVORDAN en person opptrer. Profil,  personlighet , atferd og holdning avhenger også av kandidatenes eller deltageres  rolle,  interesse, motivasjon og erfaring. B2B Salg benytter forskjellige analysevariasjoner som:

 • Selgeranalyse
 • Lederanalyse
 • Kundeserviceanalyse
 • Spesialister – analyse
 • Medarbeideranalyse
 • Teamanalyse

Rapporten gir en personlig analyse og et klart bilde av ens egen adferd. Den avdekker også hvilke styrker og svakheter en selv har og spesielt i interaksjon med andre personer. Analysen gir en et verktøy som kan anvendes både personlig og i gruppe for å få et mer friksjonsfritt og effektivt profesjonelt samarbeid.

TTI Success Insights – Drivkraftanalyse®

TTI Success Insights – Drivkraftanalyse® måler styrken i menneskers drivkrefter, altså HVORFOR en person gjør det man gjør.

Ulike personer har ulike drivkrefter og motiveres derfor også av ulike faktorer. Drivkreftene styrer vår atferd og motiverer våre handlinger. Drivkreftene er målt i seks områder:

 • Teoretiske
 • Praktiske
 • Økonomiske
 • Estetiske
 • Sosiale
 • Individualistisk
 • Tradisjonelle

Gjennom å kartlegge en persons drivkrefter finner vi også nøkkelen til hvilke motivasjonsfaktorer som spiller størst rolle for denne personen. En økonomisk bonus kan være viktig for noen, mens andre synes det er viktigere å være sosialt engasjert. En offentlig erkjennelse kan være veldig verdifullt for noen. En annen person engasjeres av muligheten til å gå på ett spennende seminar. Alt avhenger av hvilke drivkrefter som er sterkest hos forskjellige mennesker.

Med kunnskap om drivkreftene kan en oppmuntre og anspore medarbeidere på en måte som er forenlig med deres indre drivkraft. Resultatene vil gagne både rekruttering, trening og coaching av talenter ved å avsløre hvorfor folk handler som de gjør, eller hva som motiverer deres atferd.

TTI Success Insights bygger på et internasjonalt utviklingsarbeid gjennom mange år, noe som gir en grunnleggende troverdighet og en stor erfaringsbase. Metoden er bygget på Moulton Marston metode for løgndetektortesten. Takket være en pedagogisk oppbygning gir analysene en god innsikt og grunnlag for et nyttig verktøy både innen rekruttering, videreutvikling og trening.

Analysene finnes på en rekke språk og rapporter av analysene vil B2B Salgs kunder og oppdragsgivere få en kopi av. Analyserapportene kan være nyttig for leder og kandidat i videreutvikling og blant annet ett av verktøyene i en medarbeider og utviklingssamtale.

Analyseverktøyene finnes i flere spesialversjoner som gir en bred anvendelse i mange sammenheng, som utvikling av for eksempel organisasjon, team, ledere, ledelse, selgere og for de som arbeider med kundeservice.

AON evne- og ferdighetstester

AON evne- og ferdighetstester har i en årrekke vært kjent som et psykologisk testverktøy som i stor grad kan predikere arbeidsprestasjoner. Testene kan derfor være nyttige når man skal velge rett kandidat til en stilling, spesielt i rekrutteringsprosesser hvor krav til en spesiell ferdighet eller dybdekompetanse på se spesifikt område er viktig.

B2B Salg benytter bl.a. disse evne- og ferdighetstestene:

 • Numeriske evner
 • Verbale evner
 • Abstrakte logiske evner
 • Spesifikke kognitive evner
 • Spesielle kunnskaper/ferdigheter

Hvorfor bruke analyseverktøy?

Finne riktig talent som dekker de behov din organisasjon har og den personen du ønsker å rekruttere inn i den ledige stillingen. B2B Salg og B2B Executive har metoder og teknikker for analyse og gjennom dybdeintervjuer kan eliminere dårlige ansettelser og tapte inntekter.

Engasjere og motivere medarbeidere med nyttige kommunikasjonsstrategier med bevisstgjøring av egen profil som utgangspunkt. Forbedre kommunikasjonen i lederteam og mellom lederne og de ansatte med sikte på at organisasjonen arbeider mot og oppnår felles mål.

Trene nye ledere og ledere i utvikling ved å forberede organisasjonen for sin neste fase av vekst gjennom prediksjon av utfordringer fremover og anvendelse av velprøvde løsninger for å løse slike utfordringer.

Skape forståelse og forpliktelse til både individuelle mål og selskapets og teamets mål. Etablere felles tankesett og kommunikasjon som er forankret i personlig ansvarlighet og ansvar, også utover de kvantitative mål. Forbedre relasjon og samhold i hele teamet (skape et «winning team»).

Når brukes B2B analyseverktøy?

Rekrutteringsprosesser:

 • Evaluering av kandidaters profil og atferd
 • Dialog og dybdeintervjuer
 • Finne hvilken drivkraft som motivere kandidater for stillinger og roller
 • Referanseintervjuer med kandidaters referanser

Trening og Workshops:

 • Ledertrening og salgsledertrening
 • Selgertrening og individuell trening
 • Salgsprosesser, salgsmetodikk og vekstfokus
 • Teamtrening og utvikling

Organisasjonsutvikling:

 • Atferdsutvikling
 • Teamutvikling
 • Lederutvikling og salgslederutvikling
 • Executive coaching

Vil du vite mer om våre analyseverktøy og hvordan skape vekst og utvikling?

Ta kontakt med oss i dag:
Tlf.: 22 12 03 25
Mail: kunde@b2b.no

Nyhetsbrev

Få tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt