Minst 8 ting som plager innkjøpere

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Vi har tidligere spurt innkjøperne i et av Norges større selskaper om hva de synes om selgere. «Storkjeftet, høylytt og fæle til å skryte av seg selv» var blant svarene vi fikk. Denne gjengen står ansvarlig for innkjøp i milliardklassen, så det burde være høyst relevant hva de synes om selgerne de møter i sin hverdag.

På spørsmål om hva som kjennetegner en typisk selger var det ikke mye oppmuntrende å høre.

En typisk selger er veldig plagsom og pågående, og han skryter fælt av seg selv, ble vi fortalt. Han bruker gjerne store ord i sitt salgsarbeid og er ofte arrogant og for rask på fornavn med innkjøper.

Han har også en tendens til alt for tidlig i prosessen å spørre og grave om beslutningstagere.

Den jevne selger er positiv i sin fremtreden, sosial, lett å like og han er glad i å pleie innkjøpere sosialt. Som følge av sitt positive vesen lover han typisk for mye. «Ikke noe problem, det fikser vi,» er omkvedet.

På spørsmål om hva innkjøpere liker minst hos selgere, er det en del ting som peker seg ut.

  1. Manglende oppfølging fra selger etter kjøpet
  2. Selgere som ikke holder det de lover
  3. Selgere som ikke overholder frister
  4. Manglende samsvar mellom det som blir solgt inn og kvaliteten på det som leveres
  5. Kortsiktig tankegang og en lite løsningsorientert tilnærming til salget
  6. Det som virkelig irriterer innkjøpere, dog, er uærlighet, selvskryt og en besserwisser-fremferd fra selger
  7. At selger slipper taket så snart salget er i boks
  8. Pågåenhet fra selgere når innkjøper er i prosessen med å beslutte

Ved siden av nevnte irritasjoner, er den største plagen ved selgere at de ikke viser innkjøpere respekt – og omgår dem.

«Jeg kan ikke fordra når selgere går bak ryggen vår», uttrykte en av innkjøperne til de andres bifall.

Så, for oss som jobber med salg, har vi litt av hvert å ta fatt i.