Mennesker du bør sky – del 1

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Enkelte mennesker stjeler din tid, tapper deg for energi og hemmer din mobiliseringsevne. Disse menneskene bør du unngå. Vi ser på tre erketyper.

Vi påvirkes i stor grad av de vi omgås, både privat og i jobbsammenheng. Vi ser på tre negative typer mennesker som du bør vurdere å fjerne fra din omgangskrets.

Dramatikeren

Dette er menneskene som ikke kan unngå drama i alt de gjør og foretar seg. DE SNAKKER I STORE BOKSTAVER og alt de foretar seg må omgjøres til drama. Ingenting kan gjennomføres eller skje i stillhet. Alt haster for dramatikeren og alle suges inn i dramatikerens gjøren og laden. Ordtaket – «storm i et vannglass» er som skapt for vedkommende.

Dramatikere som er mildt rammet kan være eksentrisk sjarmerende. De som er hardt rammet, derimot, er distraherende og energitappende, og kan på sikt være direkte skadelig for deg.

Husk at dramatikeren lever og ånder for drama (sic), så det beste du kan gjøre er ikke å bli med inn i vedkommendes forestilling. Å møte dramatikerens skrik og skrål med samme mynt, er som bensin på bålet. Oppfører du deg derimot rolig, behersket og tilbakeholdent – stikk motsatt av dramatikerens atferd – så demper du dramaet.

Det krever stort mot og mye selvdisiplin. I og med at selvdisiplin er en «muskel» som blir sliten, kan du fort komme til konklusjonen at det ikke er verdt for deg å bruke mye av din kapasitet for selvdisiplin på selvbeherskelse overfor en dramatiker.
Hvis vedkommende ikke er viktig for deg, bør du redusere kontakten, eventuelt eliminere vedkommende fra livet ditt.

Hvis det ikke er en opsjon, kan følgende være nyttig:
Gjør alt du kan for ikke å la deg dra med i vedkommendes drama. Jeg har funnet at uttrykket: «Rolig nå» etterfulgt av stillhet er ganske effektivt. Merker du at du ikke kommer til å makte å beherske deg, er det (nesten) alltid bedre å komme seg bort fra situasjonen – før den eskalerer og ting sies som burde forbli usagt – eller ting gjøres som burde forbli ugjort. En kort spasértur for eksempel er glimrende lindring for sjelen.

Når ting er rolig igjen, og det er gått en viss tid etter siste episode, ta opp med vedkommende hvordan du opplever dramaet. For all del, ikke bebreide vedkommende direkte (da kommer det umiddelbart et nytt drama), men fokusere på hvordan du opplever drama – dvs hvor ille du føler deg som følge av slike drama. Dessverre synes mange dramatikere å være immune mot forbedring.

Historikeren

Dette er personen som ikke lar deg slippe unna din fortid – som er helt blind for at du har endret og utviklet deg, og at du ikke lenger er den du var. Historikeren kan gjøre dette helt bevisst – fordi han ikke vil gi slipp på deg, eller hun kan gjøre det ubevisst – dvs at hun fortsetter å «se» deg som den du var.

Både venner, familie og omgangskrets har en tendens til å være historikere til en viss grad. Det er derfor vi enkelte ganger må bryte bånd dersom vi skal utvikle oss.

De vi omgir oss med, har mye større effekt på oss enn vi kanskje går rundt og tenker på. Hvis vår omgangskrets «holder oss i historien» på en måte som hemmer vår ønskede utvikling, så bør vi ta affære. Vi sliter unødvendig mye på selvdisiplinmuskelen ved å skulle motstå negativ påvirkning fra historikere i vårt omgangsmiljø – enten det er på jobben eller privat.

I salgsavdelinger er det veldig tydelig hva slags negativ påvirkning enkelte kan ha på motivasjon og driv i hele avdelingen. En sterk, negativ historiker som får herje uhemmet kan på kort tid ødelegge eller svekke en ellers sterk og proaktiv salgskultur. («Alt var bedre før…»)

Feil du har gjort skal du lære av, unnskylde for, rydde opp etter, unngå å gjenta og deretter gå videre – litt klokere.

Ikke gi din makt til historikeren – så han kan holde deg i skjærsilden av din egen fortid

Den manipulerende egoisten

Noen mennesker er brutalt opptatt av seg selv og sitt, og de vil gjøre alt for å nå sine mål. De vil bruke deg og så vil de droppe deg når de har oppnådd det de vil. Du blir vurdert i lys av din verdi for vedkommende. Slike mennesker har lite empati og gjerne sterke narsissistiske trekk.

Noen av denne typen er veldig åpenbare og derfor lette å unngå. Andre, derimot, kan være svært intelligente, sjarmerende og subtile i sin manipulasjon. Det kan ta år, sogar en hel livstid, før du oppdager at du blir manipulert av slike mennesker.

Jeg har dessverre ingen enkel oppskrift på hvordan du skal avdekke slik intelligent, egoistisk, diskré manipulasjon. Dog bør du lytte til følelser og intuisjon. Hvis du opplever at du gang på gang føler deg litt tappet, svekket til og med «lurt» (uten at du kan sette ord på det) i omgang med en person, kan det være verdt å analysere situasjonen.

Gå mentalt gjennom alle interaksjoner med vedkommende, sett «pluss» der utfallet har vært til din fordel, «null» der utfallet har vær nøytralt eller begge har kommet ut i pluss (slik det ofte bør være i gode relasjoner*) og sett «minus» der utfallet er i favør av vedkommende.

(* Relasjoner er ikke et null-sum-spill; vinn-vinn er en mulighet og kan gjøres til en realitet i mange situasjoner.)

Dersom du kommer ut med klar overvekt av «minus» over tid knytte til en bestemt person, kan det være indikasjoner på at du har med en manipulerende egoist.

Dessverre er det som regel lite du kan gjøre med vedkommende, så det beste du kan gjøre er å eliminere vedkommende fra ditt liv. Er ikke det en opsjon, bør du redusere interaksjoner med vedkommende til et minimum. Videre må du være på alerten i all omgang med slike.

Klarer du å fange opp forsøk på manipulasjon og unngår å bli manipulert, vil vedkommende typisk søke omgang med andre som lar seg lettere manipulere. Det kan være både krevende, slitsomt og ubehagelig å stå imot manipulerende egoister, men det er verdt innsatsen fremfor å bli manipulert

I salg er det ikke uvanlig med å finne slike egoistiske manipulatorer. De er ofte flinke til å levere resultatene de skal, men de «forbruker» mennesker og systemet rundt seg, og de kan ha en meget negativ effekt på salgskulturen.
I denne sammenheng, er det viktig å skille manipulerende egoister fra selgere med stort driv som stiller store krav til sine omgivelser og seg selv. Forskjellen er at sistnevnte både gir og tar, mens førstnevnte kun forsyner seg.