Management for hire

Avatar photo

Mona BO Hauge

Management for hire dekker alt fra å leie inn øverste leder til mellomleder og operativ teamleder.

Om du har akutt behov for en leder, det være seg toppleder, salgsleder, leder for markedsføring, økonomi eller en leder som kan jobbe operativt i et team i en overgangsperiode, som vikar eller i en prosjektperiode, kan B2B hjelpe deg å finne og leie inn høyt kvalifisert personell til kortere eller lengre oppdrag.

Tradisjonelt

”Management for Hire” er tradisjonelt sett brukt av konsulentselskaper som setter inn noen nøkkelpersoner med bred spisskompetanse som har anledning til å se på bedriften med nye øyne. I slutt-enden leveres en rapport som bedriften velger å ta i bruk eller ikke. Det gir, som oftest, et godt bilde av bedriften, men tar tid og gir ingen virkning før en eventuelt tar i bruk virkemidlene som blir anbefalt.

Løsningsorientert B2B Salg og Executive sin utleide ledelse skal være rettet mot hva bedriften gjør og sørge for å forbedre/endre prosessene løpende. En interimleder skal kunne ta de harde valgene og lede bedriften/avdelingen/teamet videre frem til en permanent leder er på plass. Bedriften skal ikke lide i en overgangsperiode, men heller benytte tiden til å forbedre og spisse strategien som er satt.

B2B Management for Hire ønsker å sette riktig leder inn i vikariat med rett kompetanse til jobben og å hjelpe bedriften med å finne den permanente lederen i denne perioden.

Alle ledere som er leid ut av B2B Management for Hire har ved behov et rådgivende team bak seg hos våre konsulenter i B2B Salg for å kunne ta best mulige beslutninger for din bedrift.

Alle ledere som er leid ut av B2B Management for Hire har ved behov et rådgivende team bak seg hos våre konsulenter i B2B for å kunne gjennomføre oppdraget i din bedrift med suksess.

Er du selv en dyktig leder som synes det kan være interessant å jobbe som interimleder?  Søk da som kandidat til vår INTERIMLEDERBASE.

Mer om B2B interimleder kan du lese her.

B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, lederrekruttering, execuitve search av ledere innen toppledelse, økonomi, HR, salg og digital markedsføring. Om du har behov for midlertidige ressurser kan vi også hjelpe deg med interimleder eller innleie av kommersielle spesialister innen salg og markedsføring med fokus på forretningsmarkedet (B2B).

Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering, jobber vi med lederutvikling, salgstrening og B2B kan også bistå dere i pre-sale prosjekter og møtebooking.

Kontakt oss
Telefon: 22 12 03 25
E-post: kunde@b2b.no

B2B-bloggen

Utvalgte artikler

Vis alle artiklene