LØNN – Lønnsvinnerne i salgsnorge.

Avatar photo

Mona BO Hauge

Hvem tjener mest? Hvor tjener man mest og i hvilke områder, yrker og roller tjener vi mest? Får du god nok «lønn for strevet» og er lønnen som fortjent? Dette er typiske spørsmål enhver ansatt kan stille seg.

Som spesialister på rekruttering og headhunting av selgere, markedsførere og ledere og som rådgivere på vekst, ledelse og salg blir vi ofte spurt om hva er «riktig lønn»? Hva ligger lønnen på i denne stillingen? Eller: Har jeg «riktig lønn» med ansvaret jeg sitter på i dag?  kan en salgsdirektør spørre om.

I en fremtidig jobb er høyere lønn det viktigste for nordmenn. Etter lønn kommer økte muligheter for faglig utvikling, og flere og større utfordringer. Resultatene kommer fra en Work Life-undersøkelse fra ManpowerGroup (gjennomført av Kairos Future blant nær 5000 nordmenn): På spørsmålet om hva som er aller viktigst i en fremtidig jobb, svarer 22 prosent høyere lønn. 16 prosent svarer økte muligheter for faglig utvikling, 15 prosent svarer større utfordringer og 14 prosent svarer bedre karrieremuligheter. Mer om temaet kan du finne i link gjengitt i slutten av artikkelen.

Lønn både er og blir altså viktig. Og hvem er det da som «topper lønningslistene» ? Hvem er lønnsvinnerne i salgsnorge? Hvem tjener aller mest?

Gratulerer!

Svaret er ikke helt uventet:

MENN.

«Gutta» i salgssjef, salgsdirektør, salgs- og markedssjef stillinger i Norge tjener aller mest.

Og de tjener langt mer en kvinnene.

Snittet på årslønnen i en salgssjef stilling i Norge ligger på NOK 877 200. Snittet på menns lønn i en salgssjef stilling er NOK 906 840, mens snittet på kvinner er NOK 790 320. Kvinnelige salgssjefer og salgs- og markedssjefer tjener altså i snitt 15% mindre enn en mann.

Ser vi på andre salgsfaglige yrker ser det jevnere ut. Eksempel er forskjellen i lønn mellom menn og kvinner i salgsstillinger, tekniske og medisinske produkter kun 3 %. Snittet på årslønnen er NOK 736 080, hvor menns snittlønn er NOK 738 600 og kvinners NOK 715 320. Dette utgjør en forskjell på kun 3%. Andre type salgsstillinger hvor forskjellen er på det laveste er typiske enklere salgsjobber og salgsjobber som krever mindre utdannelse, ingen høyskole og gjerne da salgsstillinger som selgere har i starten av sin karriere. Som for eksempel telefonselger, nettselger (salg via web og chat), canvas selger (dør-selger) og stand-selger.

Oversikt over lønn og kjønnsfordeling i forskjellige salgsfaglige stiller:

Kvinner tar litt inn på menn, men i sneglefart!

Utviklingen går sent og selv om kvinner tjener litt nærmere en manns lønn er det mer korrekt å si: at lønnsforskjeller i Norge vedvarer. Vi skriver i 2019 og ennå er det store forskjeller mellom en mann og en kvinnes lønn i en og samme stilling og med samme ansvarsområde.

I 2016 utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn kun 86% av menns lønn. Lønnsforskjellene er størst for heltidsansatte og for dem med høyere utdanning er informasjon vi finner hos SSB. De skriver også at «Det norske arbeidsmarkedet er såkalt kjønnsdelt, det vil si at mange typer virksomheter og yrker er dominert av enten kvinnelig eller mannlig arbeidskraft. Dette har stor betydning når vi skal se på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Vi kan i stor grad forklare lønnsforskjellene med at mange kvinner velger/jobber i lavt betalte yrker, mens menn foretrekker yrker med et høyere lønnsnivå. Men finnes det også andre faktorer som medvirker til at kvinners månedslønn i 2016 utgjorde 86 prosent av menns lønn?».

B2B Salg AS opplever stor interesse for rekruttering av kvinner både som selger, Account Executive, Key Account Managere, tradisjonelle markedsføringsstillinger, digital markedsfører, kundeservice, salgssjef,  markedssjef og også CSO (Chief Sales Officer) og Head of Sales & Marketing roller som eks. Salgsdirektør. Kvinner (de dyktige) blir omtalt som målrettet, resultatorientert, lojale, effektive («they get the job done»), gode ledere som evner og har interesse for å utvikle sine ansatte, serviceminded, positive, evner å se det store bilde, til å stole på og engasjerte. Mange superlativer med andre ord, og neppe mindre verdt enn gutta!

Som headhuntere har vi i rekrutteringsprosesser aldri opplevd at våre oppdragsgivere og kunder differensierer lønn avhengig av kjønn. Ei heller har vi hørt noen meninger om at kvinner «fortjener mindre» lønn enn sine mannlige yrkeskolleger.  I B2B er vår jobb å kartlegge kandidatenes lønn i dag og formidle dette til våre oppdragsgivere og kunder. Senere i rekrutteringsprosessen vil kandidaten oppdragsgiver velger å tilby stillingen få et tilbud på lønn og andre betingelser. Når vi i B2B har kartlagt kandidaters lønn, må vi nok innrømme at det synes som kvinner i salgs-, markeds- og lederroller har en noe lavere lønn enn menn. Dette er dog ikke dokumenterte fakta, men «lovlig erfaringssynsing».

Det store spørsmålet: Hvorfor tjener kvinner mindre enn menn?

Det er jo ikke lenger slik at kvinner som sitter i lederstillinger ikke lenger får firmabil, «fordi det er forventet at det er noe mannen må skaffe», som tross alt «bør være» familiens hovedinntektskilde, som kunne være en opplevelse kvinner hadde for 30-40 år siden.

Kan det være at kvinnene leverer dårligere resultater enn menn?
– Neppe.

Fortjener kvinnene mindre?
– Nei.

Er kvinnene mindre effektive?
– Neppe.

Er kvinnene dårligere ledere?
– Neppe.

Krever kvinner mindre lønn enn menn?
– Tja.

Er kvinner dårligere forhandlere av lønn for egen vinning?
– Tja.

Velger kvinner «enklere» roller og roller med mindre ansvar?
– Tja. En del, ikke alle.

Er kvinner mer «fair», vil de at avstanden fra eget lønnsnivå til de
ansattes lønnsnivå skal være «edruelig»?
– Tja. Kan hende.

Blir kvinner «utnyttet» lønnsmessig? Tar topp-leder-gutta seg
friheten til  å enke «kjønn» i lønnsevalueringer?
– Tja. Vet vi ikke.

Ingen av de ovenstående spørsmål gir noen klare svar og det ville vært interessant å vite fasiten.

Vi i B2B Group AS heier frem de aller beste kandidatene i rekrutteringsprosesser og deltagere i leder- og salgsutviklingsprosjekter. Uansett kjønn.

Og det er MYE å hente på dyktige folk. Både «uslepne diamanter» og «slepne diamanter», kvinner som menn.

B2B Salg har tidligere sett på salgslønninger i Norge med spørsmål om: «LØNN – Hva tjener en selger eller salgssjef i Norge? Benchmark salgslønn 2018». Artikkelen omhandler forskjellige typer salgsstillinger og lønn til salgssjef og markedssjef.

Er du kandidat og åpen for nye utfordringer? Last opp din CV her. Velg basen du er interessert i så hører du fra oss.

Er du leder og ønsker mer informasjon om nivå på lønn i norske virksomheter? Ta kontakt på kunde@b2b.no

Hjelp med rekruttering?

Bli ringt opp!

La oss hjelpe deg med å nå dine forretningsmål og å være en del av din suksesshistorie.

Executive Search, Spesialist search, assessment, 2nd opinion og Interimledelse.

Skreddersydd, effektivt, profesjonelt.

Eksperter på Sales Executive, Salgssjef, Salgsdirektør, HR, Økonomi, Business Controller, Ingeniører, kommersielle ledere og spesialister.