LEDER – innleie vikar – Interimleder

Avatar photo

Mona BO Hauge

Akutt behov for leder? HR sjef, Økonomisjef, Markedssjef, Salgssjef eller Daglig Leder?

En vikar for å sikre fart i salgsteamet? En operativ salgssjef og selger som sikrer gode resultater som vikar i en kortere periode?

Skal dere gjennomføre en strategisk endring eller nysatsing på et nytt marked eller segment og trenger konsulenter eller rådgivere med spisskompetanse, eller har dere behov for spesialkompetanse i et tidsbegrenset prosjekt?

Interim betyr foreløpig eller midlertidig. En definisjon på interimledelse er «tilgang på lederkompetanse i en avtalt periode»

Interimledere leies inn når et selskap får akutte behov for lederkompetanse, blant annet ved større organisatoriske endringer, behov for spisskompetanse i et gitt prosjekt, eller ved at en leder forsvinner uventet grunnet omstilling eller langtidssykdom.

En interimleder er en erfaren og operativ leder som leies ut i avtalte perioder for gitte prosjekter eller akutte behov. Med lang erfaring fra tilsvarende roller kan de vise til gode resultater, og vil fungere operativt fra dag én ved at de evner å raskt sette seg inn i den aktuelle problemstillingen virksomheten står overfor.

En innleid interimleder, salgssjef, selger, eller markedsfører kan også gjennomføre oppbygging og utvikling av nye markeder, segmenter, ny salgsstruktur og salgsmetodikker, og etablere nye kunder. I en tidsavgrenset og gitt periode vil du ha en erfaren salgslederressurs som samtidig kan gjennomføre etablering og utvikling av et slagkraftig salgsteam. Et prestasjonsteam som skaper gode resultater og ROI.

Ved å benytte seg av en interimleder vil man få rask tilgang til riktig lederkompetanse når behovet oppstår. Skal en finne dyktige interimledere til sin virksomhet, er det viktig med grundige prosesser med analyser og testing for å kunne selektere ut riktig kandidat som kan fylle akkurat dette behovet.

Når det uventede behovet melder seg vil det være en stor fordel med et unikt nettverk med dyktige og erfarne ledere, salgssjefer, salgsdirektører, salgsledere, B2B ledere og vekstledere som kan steppe inn i selskapet på kort tid, og bistå under endringsprosessen og omorganiseringen med spesialkompetanse på området. En interimleder eller salgssjef med god erfaring fra tilsvarende roller vil fungere som motivator, ledestjerne og konsulent for bedriften, selgere og ledelsen.


Har du et umiddelbart behov for en erfaren leder med spesialkompetanse?

Ta kontakt med oss. Våre senior konsulenter har mer enn 20 års erfaring med å ansette, trene, utvikle, lede, målstyre og rekruttere selgere og salgsledere. 

Med vårt unike nettverk av kandidater kan vi bistå deres virksomhet å finne ledere som på kort tid kan gå inn og fortsette veksten og utviklingen av din organisasjon.


B2B Salg AS er en ledende aktør innen rekruttering, lederrekruttering, execuitve search av ledere innen toppledelse, økonomi, HR, salg og digital markedsføring. Om du har behov for midlertidige ressurser kan vi også hjelpe deg med interimleder eller innleie av kommersielle spesialister innen salg og markedsføring med fokus på forretningsmarkedet (B2B).

Som nisjeleverandør har vi stor fokus på fagkompetanse, grundighet og kvalitet i våre leveranser. Ved siden av å være en ledende aktør innen rekruttering, jobber vi med lederutvikling, salgstrening og B2B kan også bistå dere i pre-sale prosjekter og møtebooking.

Kontakt oss
Telefon: 22 12 03 25
E-post: kunde@b2b.no