Karriererådgivning – en sjekkliste til hjelp

Avatar photo

Mona BO Hauge

B2B Group - Karriererådgivning

I enhver sammenheng når du står ved et ”veiskille” i livet (som for eksempel skifte jobb) er det fornuftig å gå igjennom noen sjekkpunkter for å finne ut hvor du står og hvor du vil. Et veiskille kan komme overraskende gjennom tilbud/mulighet for ny jobb eller at du selv, over tid, er på søken etter noe nytt. Det er derfor alltid fornuftig å sette ”en fot i bakken” innimellom (minst en gang i året) for å se hvor en er og om prioriteringene og ønskene er de samme som tidligere. Mange setter ”en fot i bakken” i forbindelse med nyttår (både personlig og profesjonelt).

Sjekkliste til nytte for deg:

  • Realitetsorientering og forventningsavklaring
  • Definere mål og lage en strategi
  • Gjør en personlig SWOT analyse
  • Lag en arbeidsplan med milepæler
  • Lag en god personlig CV mal
  • Analyser aktuelle stillingsannonser og/eller henvendelser
  • Lag søknad
  • Forbered og tren på intervju (presentasjonsteknikk)
  • Evaluering etter ”veiskillet”
  • Nettverksbygging

Realitetsorientering og forventningsavklaring

Realitetsorientering og forventningsavklaring har mange allerede gjort i hodet, men de færreste skriver dette ned. Ved å skrive ned hvor du er i dag (finne hvor du er på karrierestigen i dag), hvilke arbeidsoppgaver du har og hvor du ønsker å være om 2-5 år, og også kanskje 10, bevisstgjør dine karriereplaner og avdekker også ofte hvor du ønsker å gå for å nå målene dine.

Definere mål og lage en strategi

Definere mål og lage en strategi konkretiserer på et overordnet nivå hva du ønsker å oppnå med karrieren og gjerne over hvilken tidsperiode (2-10 år). Dette setter et langsiktig fokus og gjør det enklere å definere en arbeidsplan med milepæler.

Gjør en personlig SWOT analyse

Gjør en personlig SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analyse for å finne ut hvor du står i dag og hva som hindrer deg i videre utvikling. Gjennom denne prosessen kan du identifisere deg med hva du trives best med og er god til. Bruk gjerne suksesshistorier for å bygge opp under mulighetene og styrkene dine.

Mer om bruk av personlig SWOT (engelsk):

http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05_1.htm

Lag en arbeidsplan med milepæler

Lag en arbeidsplan med milepæler som er så konkret som mulig med en tidshorisont på ca. 2 år eller lenger om nødvendig. Den behøver ikke være stor eller med mange milepæler, men ofte vil jeg anbefale at en lager flere mindre delmål og milepæler. Det gjør det enklere å oppnå progresjon og ikke minst motivasjon for den videre bygging av karrieren.

Lag en god personlig CV mal

Lag en god personlig CV mal gjerne fra vår generelle mal og les igjennom vår artikkel om CV tips.

Analyser aktuelle stillingsannonser og/eller henvendelser

Analyser aktuelle stillingsannonser og/eller henvendelser. Les mer om dette på våre intervjusider under forberedelser av intervjuet.

Lag søknad

Lag søknad som reflekterer annonsen og hva du ønsker å fremheve av dine egenskaper. Husk at mange i dag leser først CV før de leser søknaden. Sørg for at søknaden ikke er et ”oppgulp” av innholdet på din CV, men heller komplementerende og utfyllende. Noen stikkord til søknaden; korte konsise setninger, tydelig innhold, ingen skrivefeil, enkel lesbar skrifttype i god lesbar størrelse (eks. Arial 11pkt).

Forbered og tren på intervju (presentasjonsteknikk)

Forbered og tren på intervju ved å benytte våre vanligste spørsmål fra våre intervjusider. Hvis du har anledning øv sammen med en annen og ta gjerne opp på video (bruk gjerne mobilen eller et webkamera) for å se på det etterpå. Du vil bli overrasket over hvor mye du finner som kan rettes på.

Evaluering etter ”veiskillet”

Evaluer etter veiskillet er tatt og du er i gang med ny jobb eller livssituasjon og juster oppsettet ditt. Slik er du, ved neste korsvei, godt forberedt og du er bevist på din egen karriere i hverdagen. Da kan du enklere gripe muligheten når den måtte by seg.

Nettverksbygging

Nettverksbygging er noe du alltid må ha fokus på og bygge ut. Alle kontakter du bygger en relasjon til bør du forsøke å vedlikeholde fra tid til annen og benytt gjerne LinkedIn til dette. Dine kontakter får følge med på din karriere og du får sett andres. Mange rekrutteringsbyråer benytter seg av LinkedIn og andre elektroniske kilder for å finne nye kandidater til aktuelle jobber. Uansett hvordan du bygger nettverket ditt, er det nettopp dette som med stor sannsynlighet vil gi deg ditt neste skritt i karrieren din.

Andre kilder

http://no.wikipedia.org/wiki/Karriere
http://snl.no/karriere/l%C3%B8pebane
http://www.stash.no/nyttig/artikkel-karrieredyrk.php

Nyhetsbrev

Få tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt