Ikke la hastverk ødelegge

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

I salg og i livet haster vi alle rundt fra den ene begivenheten, aktiviteten og «prioriteten» til den andre. Hvordan vet vi om det er riktig?

Hvis resultaten våre ikke er som vi ønsker – det være seg i salg, business, familieliv, sosialt eller på andre arenaer – må vi gjøre noe annerledes. I henhold til Albert Einstein, ellers kjent som en ganske glup kar, så er definisjonen på idioti å fortsette å gjøre det samme og samtidig forvente andre resultater.

Vi kan ikke fortsette som før, dersom vi ikke er fornøyd med resultatene våre. Vi må gjøre endringer, og vi vet alle hvor utfordrende det kan være.

En ting vi trenger for å lykkes med å endre oss, er tid, rom og energi. Vi må rett og slett «rydde plass» til å få til endringer. Det gjøres ikke ved å putte endringer som actionpunkt nummer 21 på dagens gjøremålsliste:

18. Følge opp leveranse til ABC AS.
19. Oppdatere CRM-systemet med denne ukes endringer.
20. Levere reiseregning for denne måneden – innen fristen i dag kl 16:00.
21. Omprioritere salgshverdagen min slik at jeg får prospektert mer og derved når salgsmålene mine.
22. Arkivere gamle caser som er avsluttet.

Så, hvordan rydder vi plass til å få til nødvendige endringer?

Et meget bra sted å begynne er hastverksfella.
Hastverk er den støyende, kravstore, altoverskyggende søsteren til Viktig.

Det som haster har en tendens til å skygge for det som er viktig, særlig det som er viktig men ikke må gjøres nå (dvs det haster ikke.).
Faktisk krever det disiplin, struktur og systematikk for å prioritere det som er viktig, men ikke haster fremfor noe som haster (enten det er viktig eller uvesentlig.)

En god måte å sortere ut hva som haster og hva som er viktig er å lage en kvadrant hvor den ene aksen er «Haster» og den andre er «Viktig».

Prioriteringskvadranten:

Alle aktiviteter, begivenheter, gjøremål og tidsfordriv kan sorteres i to dimensjonene som gir fire kombinasjoner: «haster og viktig», «haster og ikke viktig», «viktig og haster ikke» og «ikke viktig og ikke haster».

Salgstrening_Prioritering_1

De fleste av oss bruker tiden i de to hastekvadrantene i skjønn blanding mellom det som er viktig og det som ikke er viktig.
Nøkkelpoenget er at når ting haster er det nesten umulig å prioritere mellom det som er viktig og det som ikke er viktig.

Salgstrening_Prioritering_3b

For de fleste av oss som fyller tiden vår og typisk er i tidsklemma, så bruker vi for mye av tiden vår på det som haster, men ikke er viktig, og for lite tid på det som er viktig, men ikke haster.

Ofte er hastesaker viktige ting for andre som de søker å dytte over på oss. En annen persons viktige hastesak, blir vår tidstyv. Her kommer evnen og disiplinen til å si nei til sin rette. (Se artikkelen: Ja er lett – nei er vanskelig).

Skal du lykkes i salg (og business og i livet generelt) så må du eliminere uviktige hastesaker og bruke betydelig mer tid på det som er viktig, men som ennå ikke haster. Viktige hastesaker må du selvfølgelig håndtere umiddelbart.

Lykken og suksess ligger i å leve og jobbe største delen av tiden din med viktige ting i en naturlig blanding av ting som haster og ting som ikke haster. Tid, rom og energi til å gjør dette tar du fra de hastesakene som – ved nøyere ettersyn – er uviktige for deg og ditt.

Lykke til.