Hvorfor salg – hva vil du oppnå?

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Hvorfor salg - hva vil du oppnå? - B2B salg

Salg er et ekstremt målbart yrke. Din evne og vilje til å sette deg og nå tøffe mål er en grunnleggende suksessfaktor i yrket. For å lykkes bør du ha avklart hvilken visjon og strategi du skal følge i ditt salgsarbeid.

Ikke ha et tilforlatelig forhold til din jobb i salg (eller noe annet yrke for den saks skyld)!
Selv om artikkelen er vinklet på salg, kan du bytte ut stillingen med stort sett hvilket som helst annet yrke og gjennomføre samme refleksjonen!

 • Hva er dine ambisjoner knyttet til jobben som selger?
 • Skal du bli beste selger i selskapet ditt?
 • Eller skal du bare overleve – det vil si beholde jobben?
 • Søker du forfremmelse til en tyngre salgsstilling – enten i eget selskap eller i et annet selskap?
 • Eller vil du bli salgssjef og gå lederveien i salg?
 • Er du i riktige selskap nå og på lang sikt, eller ser du for deg å bytte selskap?
 • Er det noe selskap du drømmer om å jobbe for?
 • Hvordan skal du eventuelt få deg jobb i det selskapet?
 • Er salg bare et steg på veien, mens du drømmer om å jobbe med noe annet?

Denne type spørsmål må du stille deg selv.

Nedenfor har vi laget noen mer utdypende refleksjonsspørsmål som hjelper deg med å tenke gjennom og strukturere svarene dine. Du må gjerne legge til flere spørsmål dersom du mener det er relevant for deg. Husk dette er din øvelse for at du skal få et bedre perspektiv på din nåværende jobb og neste skritt i din karriere – enten det er innenfor eller utenfor salg!

 • Hvorfor er du i den jobben du har i dag, og hvordan fikk du denne jobben?
 • Er du fornøy med tingenes tilstand?
 • Hvis ja, hvordan skal du bli enda mer fornøyd?
 • Hvis nei, hva skal du gjøre for at du blir fornøyd?
 • Husk å fokusere kun på det du kan gjøre noe med!
 • Hva er dine kvantifiserbare mål?
 • Hvor mye skal du selge for (i relasjon til det du blir målt på) i en gitt periode?
 • Hvilke rangering skal du ha internt (nr. 1, topp 10%, topp 33%, midt på treet, overleve)?
 • Hvordan skal du ligge an i forhold til budsjett?
 • Hvor mye vil du tjene?
 • Hva er din strategi for å nå dine mål?
 • Hva skal du konkret gjøre for å nå dine kortsiktige mål?
 • Hva er du villig til å ofre for å oppnå dine kortsiktige mål?
 • Hva skal du konkret gjøre for å nå dine langsiktige mål?
 • Hva er du villig til å ofre for å oppnå dine langsiktige mål?
 • Hvor lenge ser du for deg å være i nåværende jobb?
 • Hvorfor så kort eller så lenge?
 • Hva er ditt neste karrieresteg?
 • Blir det internt i eget selskap?
 • Eller skal du bytte selskap?
 • Skal du bli en ”tyngre” selger med større kunder og større salg
 • Eller bli en salgsleder / ledelsesveien?
 • Eller gå over i en annen yrkesretning?
 • Hvilke forberedelser skal du gjøre til å ta neste steget? (plan)
 • Når skal du sette i gang?
 • Når skal du være i mål med dette?
 • Hvorfor tar du dette steget?