Grave i fortiden – eller se fremover?

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Hva er ditt perspektiv i livet? Liker du å grave i fortiden, planlegger du fremtiden, er du likegyldig eller liker du å belønne deg selv i dag? Legendariske og nå pensjonerte Stanford University psykologi-professor Philip Zimbardo, har utviklet en spennende modell som rubriserer oss i seks kategorier.

I henhold til professor Phillip Zimbardo, er den beste perspektiv-kombinasjonen å ha en solid dose med positiv fortid, en bra porsjon fremtidsorientert målretting, balansert ut med selektiv hedonisme light – slik at du ikke blir arbeidsnarkoman.

Hvilken kategori tilhører du?

  • Har du gode minner fra fortiden og er derfor trygg på deg selv,
  • eller har du sørgelige opplevelser, følelse av anger eller triste minner fra fortiden?
  • Er du en hedonist som fokuserer på nytelse i nået,
  • eller er du målrettet, fokuserer på fremtiden og vurderer kost og nytte av dine avgjørelser og handlinger?
  • Har du en mer fatalistisk holdning hvor du føler ting skjer uten at du har noe kontroll og det derfor ikke betyr noe hva du gjør
  • eller er du spirituell og lykkelig med en klokketro på livet etter døden?

Sterk kost!

Du spør deg kanskje hva dette har med salg og business å gjøre.

Å lykkes i salg krever god salgsfaglig kompetanse, solid kunnskap om marked og bransje, sterke evner til å knytte eget selskaps løsninger til kunders behov og en robust, proaktiv mentalitet.

Siden salg trekker mye på vår evne til mental mobilisering, kan det være greit å vite hva slags mental ballast vi drar på til enhver tid – slik at vi kan gjøre noe med det.

Min erfaring – etter over 20 år i faget – er at selgere som sliter med å nå målene sine

  • enten er i feil jobb,
  • har vegringer mot deler av jobben sin,
  • har en tendens til å skyve på ting, eller,
  • de har lagt til seg en rekke uvaner.

Det er selvfølgelig andre årsaker til salgssvikt, men på individuell basis er det ofte viktige, mentale komponenter til salgssvikten.