GDPR – Sikker håndtering av personopplysninger

Avatar photo

Mona BO Hauge


GDPR, General Data Protection Regulations er EUs nye forordning for personvern som er forventet at skal tre i kraft i Norge 1.juli 2018. Regelverket innebærer nye rettigheter og bedre beskyttelse for hvert enkelt individ, og strengere krav til hvordan virksomheter håndterer personopplysninger.

GDPR - Sikker håndtering av personopplysninger

Betydningen av GDPR for kandidater/jobbsøkere hos B2B Salg

For oss er personvern viktig og du kan være trygg på at dine opplysninger blir håndtert i henhold til regelverket. Du kan lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger her: B2B PERSONVERNERKLÆRING.

GDPR gir deg som kandidat flere rettigheter:

  • Du har rett til å kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes
  • Du har rett til å motta innsikt over alle data som er registrert om deg
  • Du kan kreve «å bli glemt» noe som innebærer at dine opplysninger slettes på forespørsel
  • Du har rett til å få informasjon om hvordan dine data brukes og samtykke til formålet

Om du ikke lenger ønsker å være registrert kandidat hos oss, kan du sende oss en mail på kunde@b2b.no, eller logge inn på Recman hvor du registrerte deg og slette din CV.

Hvis vi ikke hører fra deg vil dine opplysninger fortsatt bli lagret i vår jobb-database i henhold til nye retningslinjer. Om 1 år vil du høre fra oss igjen angående fortsatt registrering i basen.

Er det lenge siden du var logget inn sist? Vi anbefaler alle våre kandidater å regelmessig oppdatere sine opplysninger slik at opplysningene som blir behandlet er 100% korrekt. Logg deg inn og oppdater din informasjon via denne lenken:

NB! Når du har endret alle opplysningene dine er det viktig at du trykker «SEND CV». 

Betydningen av GDPR for kunder av B2B Salg

For oss er det viktig at våre kunder håndterer personopplysninger i henhold til regelverket. B2B Salg har en databehandleravtale som har som formål å regulere Partenes rettigheter og plikter, for derved å sikre at Personopplysningene behandles i overensstemmelse med regelverket. Våre kunder som ønsker å vite mer om B2B Databehandleravtale – kontakt oss på: kunde@b2b.no eller ring: +47 92 88 45 56.

Hva gjør B2B Salg AS?

Vi i B2B Salg har gjennomført risikovurderinger og iverksatt tiltak for å tilpasse oss den nye forordningen. Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss.

For å beskytte personopplysningene som vi behandler, har vi implementert flere sikkerhetstiltak. Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet og benytter så vel tekniske som organisatoriske tiltak for å beskytte de lagrede personopplysningene mot uautorisert tilgang og bruk. B2B Salg har egne rutiner for sletting og makulering av dokumenter med personaldata i henhold til regelverket. Videre har vi brannmurer og antivirusprogrammer for å beskytte nettverket og hindre uautorisert tilgang.

Oslo, 2018
B2B Group AS/ B2B Salg AS