Er du en dårlig lagspiller?

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Må du alltid vinne, er du rask til å bedømme andre, har du ofte en drepende kommentar? Vi ser på de vanligste feilene vi gjør i våre relasjoner med andre.

Evne til å spille på lag er viktig enten du er leder eller medarbeider. Moderne verdikjeder består i økende grad av team på tvers av flere selskaper – noe som gjør teamarbeid til en viktig og kompleks suksessfaktor.

Vi ser på 17 vanlige (og skadelige) feil vi gjør.

1. Ta for mye av æren:
Det er drepende for lagmoralen å overvurdere egen innsats knyttet til en suksess. Se opp for en tendens til at du ofte bruker : «Jeg …» i stedet for: «Vi …».

2. Negative kommentarer:
Overdreven bruk av sarkasme eller slengbemerkninger som vi tror er festlige, er negative bidragsytere til lagånden.

3. Overdreven bruk av selvironi:
Bruk av selvironi for å dekke over eller minimalisere egen manglende innsats for laget, er svært irriterende for medlemmer som virkelig bidrar.

4. Vedvarende humørsvikt ved svake egenprestasjoner:
Det er greit å være nedfor en kort stund hvis du har gjort en bommert. Derimot, er det ødeleggende for laget om du fortsetter å deppe – slik at din evne til fremtidig innsats svekkes.

5. Manglende evne til å gi andre skryt:
Evner du ikke å gi skryt eller positive tilbakemeldinger til andre når de har gjort en god innsats eller skapt gode resultater, svekker du teamet.

6. Behov for å vinne hele tiden:
Du tar for mye plass på teamet når du har et behov for å vinne for enhver pris, hele tiden og i alle sammenhenger, uavhengig av om situasjonen er viktig eller relevant.

7. Bedømme andre:
Enkelte av oss har et behov for stadig å vurdere, evaluere og rangere andre i tråd med våre egne standarder. Det svekker teamet.

8. Overdrevent behov for å dele egne synspunkter:
Det er slitsom for andre på laget med folk som har et sterkt behov for å komme med innspill i alle situasjoner, uavhengig av om de har noe å bidra med eller ikke.

9. Snakke eller handle i emosjonell ubalanse:
Det kan være svært skadelig for lagmoralen dersom vi uttaler oss eller tar affære i affekt, enten vi er sinte, deprimerte, snurte eller såret. Dette gjelder særlig ledere.

10. Bortforklaringer:
Få ting irriterer andre lagmedlemmer (som har gjort sin del av jobben) mer enn når et medlem – som ikke har bidratt med sin andel, stjeler tid og energi ved lange bortforklaringer.

11. Det har vi prøvd før:
Det ødelegger lagmoralen, og det svekker teamets kreativitet, når et lagmedlem hele tiden henviser til fortidens feil eller fiaskoer, når et forslag kommer på banen. Vi skal lære av fortiden, ikke være styrt av den.

12. Skylde på andre:
Dette er klassikeren når det gjelder å sabotere teamarbeid. I stedet for å ta ansvar, skylder vi på andre. Resultatet blir gjerne en lagkultur hvor hovedfokus blir ikke å gjøre feil eller få skylden – fremfor å skape resultater.

13. Favorisere:
Å behandle noen bedre enn andre eller tilsvarende: noen dårligere enn andre, svekker teamets kultur, og det trekker fokus vekk fra felles innsats og måloppnåelse.

14. Ikke lytte:
Teamet svekkes og medlemmer vises manglende respekt, dersom du ikke lytter til det andre sier. Å lytte betyr ikke nødvendigvis at du er enig i alt de sier eller at du må gjøre dét de ber om, det betyr bare at du hører etter og får méd deg dét de de sier. Det innebærer at du må legge bort egne tanker og budskap for en kort stund

15. Alltid vite bedre:
Enkelte har behov for hele tiden å vise andre hvor smarte de synes de er, og de forspiller aldri en sjanse til å vise sin kløkt. Slike bedrevitere stjeler energi, tid og mobiliseringskraft fra andre på laget.

16. Være utakknemlig:
Utakknemlighet er en energityv og viser en mangel på dannelse.

17. Fornekte feil:
Vi fungerer ikke som gode lagmedlemmer om vi ikke tar ansvar for våre handlinger og de påfølgende konsekvenser eller innrømmer når vi har tatt feil. Et godt lag takler greit feil, tabber og tilbakeslag, såfremt medlemmene tar ansvar.