Bokfør tapet og kom deg videre

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Bokfør tapet og kom deg videre - B2B Salg

I livet, i business og i salg har vi en tendens til å la ting skure og gå – i stedet for å ta tapet og komme oss videre.

Vi holder ut i åresvis i elendige forhold, vi blir i jobber hvor vi har stagnert, og vi jobber med kunder eller caser som vi burde ha kuttet ut for lengst.

Som vanedyr har vi en tendens til å fortsette i dag med det samme som vi gjorde i går. Vi også lært at det ikke er bra å gi opp, så tappert snur vi det andre kinnet til.

Vi frykter det ukjente, vi har et naivt håp om ting skal bli bedre bare man tar tiden til hjelp, vi er redde for å miste det kjente og det kjære, vi frykter at vi skal angre, eller vi blir bare sittende fast i dagens situasjon.

La oss se på noen grep vi kan ta for å komme oss ut av dødvanne:

1. Slutt å kaste gode penger etter dårlig penger!

Vi vektlegger emosjonelt den tid, den energi, de penger etc. vi har investert i et forhold, en jobb eller et kundecase.

I stedet for å vektlegge alt du har investert, se heller på mulighetene som åpner seg hvis du retter energien, penger eller tid mot andre ting som har potensial for positiv avkastning.

Ta tapet og gå videre. I salg er dette et fundament for suksess.

2. Kom deg ut av komfort-fella!

Det oppleves ofte som behagelig å fortsette som før – fremfor å gyve løs på det ukjente. Derfor er vi ofte villige til å holde ut i miserable situasjoner fordi vi maner frem en frykt for det nye.

Her er vi nødt til å bruke hodet. Gjør en analyse av din faktiske nåsituasjonen. Ikke pynt på ting og ikke prøv å bortforklare. Skriv det hele ned. Når analysen er gjort, se for deg hvordan fremtiden på det gitte området (forhold, jobb, kunder etc) kan bli når du er ute av din nåværende, dysfunksjonelle situasjon.

3. Forutse og planlegg for stresset som følger av endring!

Det er tøfft å gjøre store endringer, selv om du vet med deg selv at det er riktig. Du vil møte motstand, du vil oppleve vemod, du kan bli usikker og – i svake stunder – angre på endringen du har gjort. Særlig når endringen påvirker folk rundt deg, må du regne med reaksjoner.

Tenk gjennom den motstanden du tror du vil oppleve.
Forutse hva slags reaksjoner som vil komme fra omgivelsene.
Tenk gjennom din egen emosjonelle respons og vurdér hvordan du skal takle dette.

En teknikk som er meget kraftfull er å visualisere de scenariene du klarer å forestille deg. Da vil du være bedre forberedt og rustet – når og hvis et gitt scenario oppstår. Uansett må du stålsette deg for til dels tøffe indre og ytre reaksjoner. Hvis ikke du gjør det, øker risikoen for nederlag og retrett – som vil øke elendigheten i din situasjon.

Føler du deg ikke sterk nok til å ta affære nå, lag en plan for hvordan du skal bli sterk nok til å gjennomføre den nødvendige endringen en fastsatt dag i fremtiden.

Det er verdt å merke seg at dét å sette en fremtidig dato for så å jobbe målrettet mot denne, ikke er det samme som å la ting skure og gå.

4. Ta godt vare på din egen handlingskraft!

Handlingskraft er en knapphetsressurs. Som en muskel kan «den» bli sliten. Å være disiplinert, å gjøre endringer, å stå løpet og å fatte beslutniger er alle ting som tar av din kapasitet for handlingskraft.

Skal du gjennomføre en viktig endring, er det derfor viktig at flest mulig av de øvrige tingene i livet er på stell. Da kan du mobilisere maksimalt for å gjennomføre endringen og være godt rustet til å stå imot den motstanden du gjerne opplever i etterkant.

5. Vær bevisst på hvordan små positive drypp holder deg på plass!

Er du i et dårlig forhold, har du en manipulerende sjef, eller jobber du med en kunde som koster mye mer enn det smaker – vær bevisst på hvordan du kan være sulteforet på positive tilbakemeldinger. Et positivt drypp i ny og ne er dessverre ofte nok til å holde oss i sjakk i lang tid.

Se for deg hvordan du virkelig vil ha det – hele tiden. På denne måten får du et mer helhetlig og riktig bilde av hvor utilstrekkelig en sjelden, positiv handling er – i den store sammenhengen.