B2B ønsker deg en minnerik jul og et fremgangsrikt nytt 2023. Sjekk ut en enkel modell for balanse i livet.

Avatar photo

Mona BO Hauge


Nå kommer den tiden av året hvor vi samles rundt nære og kjære, henter inn juletreet og setter ribba i ovnen. Det er viktig å huske at ikke alle har det slik, og vi i B2B ønsker alle der ute en god jul og sender de varmeste tanker til de som kanskje ikke gleder seg like mye over julen.

Uansett hva det gjelder, er det viktig å finne en god balanse i de rollene og oppgavene vi har. Grip muligheten nå i julen til å tilbringe tid med deg selv, familie, venner og alle de du er glad i. Denne artikkelen vil kanskje hjelpe deg med å se hvordan du kan få en bedre balanse både i business verden og livet generelt.

B2B ønsker deg en minnerik jul og et fremgangsrikt nytt år

I salg, i business og i livet generelt er det viktig å ha balanse mellom de forskjellige rollene og oppgavene. Vi ser på et enkelt målstyringssystem for å skape balanse.

Vi har mange forskjellige roller, oppgaver og funksjoner i hverdagen vår.

Til tider går det en kule varmt, og det er vanskelig å sørge for balanse mellom de forskjellige rollene.

For å bøte på dette kan du benytte deg av følgende enkle modell.

1. Skriv ned alle viktige roller / oppgaver / områder (*) i livet ditt under hverandre i en liste. Sikt mot pluss/ minus 10 roller. Du har nå en kolonne bestående av de viktige rollene i livet ditt.

2. Lag en ny kolonne ved siden av kolonnen med rollene. Sett dato i øverste raden.

3. Tenk gjennom hver rolle og ranger deg selv etter følgende skala:

 • «-«: Jeg er på hæla i denne rollen og må ta affære umiddelbart.
 • «0»: Jeg ligger OK an i denne rollen, men jeg skal ta øke innsatsen slik at jeg kommer i «+» på rollen.
 • «+»:  Jeg ligger godt an i denne rollen. Jeg fortsetter å holde innsatsen høy slik at jeg holder rollen i pluss.

4. Analysér matrisen. Omprioritere og sett inn et løft der du har minus. Øk også innsatsen der du er i null. Hold stø kurs der du er i pluss.

(* Enkelte roller kan bedre formuleres som en oppgave eller et område. I modellen brukes derfor ordet rolle, oppgave og område delvis synonymt – noe som formelt sett er litt rotete og upresist, men som forenkler arbeidet med å formulere relevant roller.)

Hva rangering angår kan du bruke andre skalaer enn «-«, «0» og «+» etter egne preferanser som:

 • farger (ex rødt er minus, blått er null og grønt er pluss),
 • tallskala (1-5 ) eller
 • grafer (for eksempel kolonnediagram.

Poenget er ikke hvilken type skala du bruker, poenget er at skalaen fungerer for deg ved å gi deg en oversikt over hvordan du ligger an, at skalaen stimulerer deg til innsats og at den hjelper deg å rette inn innsatsen der den trengs.

Utvalget av roller skal reflektere det du vurderer som viktig – det ligger derfor et klart verdivalg i rollene du velger å målstyre deg selv på. Du bør gjennomføre en slik vurdering med en fast frekvens. Kvartalsvis kan være en grei frekvens.

Det er smart å vurdere selve rollene du har valgt ut – for eksempel årlig. Livet endrer seg og prioriteringene våres endrer seg.

Eksempel:

Du legger ytterligere én dimensjon til modellen ved å liste opp rollene / oppgavene / områdene i prioritert rekkefølge med den viktigste rollen øverst.

Du kan selvfølgelig også bruke modellen til å bryte ned enkeltroller i dets bestanddeler – og gjøre tilsvarende analyse. Man kunne tenke seg at en selger brøt ned sin jobbrolle som følger og evaluerer seg selv etter følgende dimensjoner:

 • Booke møter over telefonen
 • Bruke Facebook til å skape bredere kontaktnett
 • Kjennskap til hvordan kunder drar nytte av våre løsninger
 • Sluttføre salg ansikt til ansikt – fremfor å maile tilbud
 • Beskytte marginer ved å skape tro på avkastning fremfor å rabattere
 • Følge opp alle kontakter med kunder/prospekter med skriftlig oppsummering
 • Ha nok caser tidlig fase i salgspipelinen
 • Ha nok caser i bearbeidelsesfasen i salgspipelinen
 • Ha nok caser i sluttføringsfasen i salgspipelinen

Du bruker samme system for rangering, evaluering og forbedring som ved den overordnete modellen.

Lykke til med en balansert og målstyrt hverdag.