8 tegn på at du er i et dårlig forhold

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - Rekruttering - Salg - Ledelse - forhold - parter - jobb - 8 tegn på at du er i et dårlig forhold
Couple preparing to sign a contract of sale and having second thoughts

I salg, i business og i livet har vi mange relasjoner og en rekke forhold. Ikke alle forholdene er like bra. Vi ser på en liste over tegn på at et forhold ikke er så bra som det burde være.

Forhold er en av bærebjelkene i livet og i forretningsverdenen.

Enten det gjelder forholdet mellom sjef og medarbeider, mellom kolleger, mellom selger og kunde, mellom venner eller i et privat forhold, påvirker forhold både vår lykke og vår evne til yte. Hvis ikke du makter å endre et dårlig forhold, bør du sterkt vurdere exit som alternativ.

Tegn på at forhold ikke fungerer som de burde:

1. Det er ikke rom for at du kan vokse personlig i forholdet

Sunne forhold gir grobunn for personlig utvikling for alle som er i forholdet. Dersom en eller flere opplever at de må ofre personlig utvikling for å oppretteholde forholdet, er forholdet en negativ union – ikke en inkubator for personlig vekst.

2. De samme konflikter, diskusjoner og uenigheter dukker opp gang på gang

Dersom de samme tingene dukker opp gjentatte ganger er de tegn på at forholdet ikke utvikler seg i riktig retning. Fellesskapet står i beste fall på stedet hvil. Stagnasjon og frustrasjon er resultatet – ikke vekst og felles glede.

3. Den ene part mener den andre part har all skyld

I enkelte relasjoner gir den ene part gir den andre part all skyld for eget sinne og egne problemer. Må du til stadighet forsvare deg selv eller prøve å bli forstått, er det en ubalanse i forholdet. Sjansen er betydelig for at du aldri vil nå frem overfor en som ser på deg som årsaken til alle problemer og frustrasjoner.

4. En av partene har større makt enn den andre

I enkelte sammenhenger er det naturlig at den ene part har mer formell makt enn den andre – for eksempel i forholdet mellom sjef og medarbeider. Likevel, i sunne sjef-medarbeider-forhold innser begge partene at det er likeverd på de fleste områder selv om den ene part har mer formell makt. I slike forhold er verdiutvekslingen optimal og til begge siders gagn.

I andre forhold – der ingen formelt sett har mer makt – blir forholdet dysfunksjonelt dersom den ene part tilriver seg mer makt enn den andre.

Det er viktig å huske på at ingen får mer makt i et forhold enn du gir dem. Med andre ord er det opp til deg hvordan maktforholdet utvikler seg.

5. Du føler det som om livsenergien suges ut av deg

Enkelte mennesker nærer seg på andre menneskers energi. Det dreper livsglede, initiativ, mobiliseringskraft og beslutningsdyktighet.

Slik forhold må du bare komme deg ut av.

6. Forholdet bringer frem det verste i medlemmene

Dersom forholdet bringer frem det verste i medlemmene av forholdet, er det destruktivt. Evinnelig krangling, skyldfordeling, smålighet og manglende tilgivelse er symptomer på et slikt destruktivt forhold.

7. Fokus er på at den andre må endre seg

Nok et symptom på et usunt forhold, er når fokus er på at andre må endre seg, ikke at du bør jobbe med deg selv. I et sunt forhold preget av respekt, prøver ikke menneskene i forholdet å endre den andre til en eller annen utopisk person. I et sunt forhold blir folk respektert for den de er.

8. Du blir en dårligere «deg»

Hvis du opplever at du blir en dårligere utgave av deg selv enn du ønsker å være, kan du være i et usunt forhold. Et godt forhold stimulerer til at du jobber med personlig utvikling, ikke opplever personlig stagnasjon eller tilbakegang.