Lederskapsprinsipper som kan øke de ansattes produktivitet

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Hva er egenskapene til vellykkede organisasjoner? Hvorfor går en bedrift konkurs mens en annen overgår alle resultatmål? Suksess eller fiasko er utrolig lett å se i ettertid, men hvordan prøver du å etablere og utvikle en organisasjon for å lykkes her og nå?

Spørsmålene har et enkelt svar, men veien kan være veldig uklar med mange utfordringer.

Trenden er sentrert rundt 3 forskjellige elementer:

1. Sterk ledelse – Evnen og muligheten til å endre og å se fremover er en stor faktor. De som er proaktive og i forkant med å reagere på de neste trender gjør det nesten alltid bedre. Utvikling av medarbeidere og være et sted hvor de ansatte kan få nye utfordringer og mulighet til ytterligere karriere er også en viktig egenskap i denne kategorien.

2.”Smart Management” – Gjennomføringsevne både operativt ”fra dag til dag” og på lang sikt, gjør en stor forskjell på resultatene. De som har stort fokus på talenter, kjører talentprogrammer og forstår de ansattes behov for etterutdanning og trening er de selskapene som skiller seg ut.

3. Engasjerte medarbeidere – En av de viktigste driverne av vellykkede organisasjoner. Enten det er fleksibel arbeidstid for medarbeiderne, bedre planlegging eller forstå og belyse betydningen av den ansattes arbeid. Organisasjoner som har engasjerte arbeidstakere er mer vellykket enn sine konkurrenter.

Joyce O’Donnell Maroney, Managing Director, Workforce Institue skriver om noen av de store trekkene av vellykkede organisasjoner i boken Elements of Successful Organizations. I boken er det også lagt vekt på å få hele arbeidsstokken fokusert mot et felles mål og skape entusiasme gjennom bedre ledelse, styring og engasjement.

Nyhetsbrev

Få flere tips om karriere, ledelse og rekruttering!

La følgende felt forbli tomt