6 trekk ved dyktige innovatører

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 6 trekk ved dyktige innovatører

Innovasjon krever både kreativitet og gjennomføringsevne. Derfor er idéer i seg selv ofte lite verdt. Verdien følger først som resultat av en iverksatt idé.

Når vi snakker innovasjon er det vanlig å snakke om inkrementell innovasjon – det vil si forbedring av noe eksisterende og radikal innovasjon – som er oppfinnelsen av noe helt nytt.

Den opprinnelige Ipaden kan vi kalle radikal innovasjon, mens påfølgende Ipad-modeller representerer inkrementell innovasjon.

Begge typer innovasjon er verdifulle.

Store virksomheter som i tidlig fase kanskje var radikalt innovative, mister ofte denne evnen – som en typisk konsekvens av størrelse, økt kontroll- og styringsbehov og manglende risikoevne.

Apple kan sies å ha vært radikalt innovative i flere perioder av sin eksistens, mens de nå er inne i en mer inkrementell innovasjonsperiode.

Microsoft på sin side, har vel egentlig aldri vært radikalt innovative, de har snarere perfeksjonert inkrementell innovasjon som primært modus operandi. Det er også grunnen til at selskapet sliter med å finne sin fremtidige rolle blant radikalt innovative selskaper som Google, Apple, Facebook og kanskje dyktigere, inkremetelle innovatører som feks Samsung.

For å ta det ned på det menneskelige planet.

Hva karakteriserer en dyktig innovatør – altså en som både har kreative egenskaper og evne til å iverksette idéer?

Forskning og erfaring peker på seks evner, egenskaper eller karakteristika om du vil.

1. Kremmerinstinkt

Dyktige innovatører har et kremmerinstinkt langt utover snittet. Med kremmerinstinkt mener vi evnen til å se markedsbehov – grunnforutsetningen for innovasjon og entreprenørskap. Dyktige innovatører er skrudd sammen slik at de søker variasjon og nye opplevelser – som igjen eksponerer dem for muligheter.

2. Formell trening eller utdannelse

De fleste vellykkede innovatører har formell trening eller utdannelse, til tross for myten om den selvlærte, geniale gründeren. Den formelle ekspertisen innen et felt hjelper innovatøren med å fange opp muligheter og se for seg hvordan ting kan iverksettes.

3. Et klokt forhold til risiko

Dyktige entreprenører og innovatører har et sofistikert forhold til risiko. Igjen på tvers av mytene. Innovatører tar risko, men ikke hodeløs risiko. Forskning tyder på at det er sammenheng mellom høy risikovilje og oppstart av virksomheter, mens det ikke er tilsvarende sammenheng mellom høy risikovilje og vellykket forretningsvirksomhet.

4. Proaktivtet og utholdenhet

Energi, driv og motstandskraft er grunnleggende egenskaper for en suksessfull innovatør. De tar initiativ, og de har utholdenhet til å stå løpet når den uungåelige motstanden kommer.

5. Nettverksvilje- og evne

Innovatører og gründere bruker kjennskap og nettverk til å bygge allianser og mobilisere ressurser. Med andre ord er vellykkede innovatører ikke typiske ensomme ulver, snarere mennesker som klarer å mobilisere, stimulere og motivere team rundt sin idé. Suksessrike innovatører har høyere EQ (emosjonell IQ) enn snittet – en egenskap som hjelper dem til å få med seg folk på sine prosjekter.

6. Evne til å skape mening og peke ut retning

Innovatører som virkelig vil noe, klarer å skape tro på selskapets misjon: hva selskapet skal utrette. Videre er de flinke til å sette retningen for selskapet og skape tro på en ambisisøs visjon. De er dyktige til å få folk til å tro på at selskapet vil komme langt. De tør å tenke stort, og de får meg seg folkene i denne troen.

På virksomhetsnivå, er det en voldsom utfordring å oppretteholde innovasjonsevne etter hvert som selskapet vokser. Jo større selskapet blir, dess mer tradisjonelle styringsmekanismer må på plass.

Slik styring har kraftig tendens til å svekke innovasjonsevne.

Eneste muligheten er å opprettholde en toppforankret, robust innovasjonskultur. Det er ingen tilfeldighet at Apple ble stadig mer innovative etter Steve Jobs tilbakekomst, etter mange år med innovasjonsstilstand under såkalt Wall Street-fokusert ledelse.