6 tips for bedre mobiliseringsevne

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

I salg, i business og i livet må vi ofte mobilisere for å utrette noe viktig. Vi ser på 6 viktige ting du kan gjøre for å styrke din mobiliseringskraft.

Livet er fyllt med anledninger der vi må mobilisere vårt beste for å oppnå målene våre.

I salg kan det være telefonsalg til nye kunder, forberedelser til et tøft sluttføringsmøte, en viktig presentasjon foran et krevende publikum, utforming av gode formuleringer i et stort anbud eller konfrontasjon med en medarbeider som ikke leverer som forventet.

Felles for alle slike viktige og utfordrende situasjoner, er at vi må være på vårt beste – for å yte maks.

Seks ting vi kan gjøre for å skjerpe vår mobiliseringskraft

1. Nok god søvn

Nok god søvn er en forutsetning for at vi skal kunne konsentrere oss, unngå store emosjonelle svingninger, ha god kropsskoordinering og holde oss friske. Med for lite søvn blir vi typisk fristet til et svakere kosthold og vår evne til å mobilisere for vanskelige og viktige ting kan bli dramatisk redusert. Er vi trøtte, yter vi svakere, og det blir veldig lett og naturlig å utsette ting.

De fleste av oss trenger mellom 7 og 8 timer god søvn hver natt.

2. Trening

Hånd i handske med nok, god søvn kommer fysisk trening. Vi mennesker er laget for å bevege oss, samtidig som vår sammenkoblete, digitaliserte livsstil gjør oss stadig mer immobile. De fleste av oss må rett og slett trene bevisst fordi vår hverdag ikke gir oss nok naturlige anledninger til å bevege oss.

Trening og bevegelse øker hjertets kapasitet som igjen bidrar med de substansene hjernen trenger. Vår mentale helse styrkes. Nyere forskning visere at trening øker hjernens utviklingskapasitet ved at det dannes nye koblinger i deler av hjernen.
Er du ikke veldig aktiv på treningsfronten, er mye gjort med tre ukentlig en-timers raske gåturer – der du blir god og andpusten underveis.

3. Godt kosthold

Kostholdet påvirker vårt blodsukker og derved direkte vår mobiliseringskraft. Store svingninger i blodsukkeret gir store variasjoner i ytelse og mobiliseringsevne. Når vi har lavt blodsukker er det svært vanskelig å mobilisere kraft til å gå løs på noe vanskelig. Når blodsukkeret er høyt tenderer vi til å bli litt maniske som kan føre til kjappe, uoverveide handlinger.

Et sunt, næringsrikt kosthold som holder blodsukkernivået så jevnt som mulig gjennom dagen, gir oss stabil kapasitet til å mobilsere for tøffe oppgaver.

Redusert inntak av høy-glykemiske mat som hvitt sukker, hvitt mel (søte bakeverk er noe av det verste) og hvit ris er et godt skritt. Videre er jevnlig inntak av proteiner bra for stabile nivåer i blodsukkeret. En stor andel av frukt og grønnsaker i kosten bidrar også positivt til blodsukkernivået.

Det sier seg selv at inntak av nikotin eller narkotiske stoffer er ikke er del av et godt kosthold og bør unngås / begrenses. Det samme gjelder inntak av alkohol utover moderate mengder.

4. Mental stimulering

Hjernen trenger utfordringer for å utvikle seg. Vi stimulerer hjernen når vi gir den nye oppgaver. For eksempel vil det å utføre oppgaver med den hånden du normalt ikke bruker, kreve økt konsentrasjon og derved utvikle hjernen.

Å lære et nytt språk, prøve en ny idrett eller lese tungt fagstoff er andre eksempler på mentale utfordringer som utvikler hjernen. Lesing generelt er en meget bra aktivitet for hjernen.

Selv om vår mobiliseringskraft kan bli noe tappet på kort sikt – når vi stadig utfordrer hjernen, vil våre totale mentale kapasitet øke over tid og derved styrke vår mobiliseringsevne.

En hjerne som ikke utfordres vil langsomt forvitre – noe som definitivt svekker vår evne til å mobilisere.

5. Stresshåndtering

Kronisk stress kan føre til angst og depresjoner – og det sier seg selv at dette svekker dramatisk våre evne til god mobilisering i viktige situasjoner. Er du (negativt) stresset yter du svakere.

En viss porsjon stress er skjerpende og konsentrerende – det henter frem våre beste prestasjoner. Vi snakker da om sommerfuger i magen før en viktig begivenhet, eller perioder med mange baller i luften – som vi stort sett greier å lande. Slikt mildt stress øker vårt mestring.

Det negative stresset er gjerne kronisk eller så intenst at vi helt mister mestringsopplevelsen. Dårlig samvittighet og angst følger av kronisk eller akutt stress. Typiske håndteringsmekanismer for negativt stress er økt inntak av alkohol, narkotika eller tobakksprodukter – gjerne koblet sammen med risikoatferd.

Resultatet av slik negativ håndteringsatferd er gjerne mer stress, angst og depresjon – og vi ender opp i en klassisk ond sirkel.

Å håndtere stress er i seg selv en viktig og vanskelig mobiseringssituasjon, slik at alle de øvrige rådene (søvn, trening, kosthold, mentale stimuli og sosiale relasjoner) for bedret mobiliseringsevne gjelder.

6. Relasjoner

Vi er sosiale dyr, og vi trenger sosial interaksjon for å fungere optimalt. Ensomhet over tid gjør oss typisk bedrøvet og kan svekke dramatisk vår evne til å mobilisere. Selv introverte mennesker trenger betydelig grad av menneskelig kontakt for å trives. Latter – en meget viktig og styrkende menneskelig aktivitet – krever sosialt samvær. Ensomhet gir lite latter.

Forskning viser nå at sosialt samkvem er grunnen til at mennesker har utviklet så store hjerner. Samvær med andre representerer svært komplekse utfordringer for hjernen – som derved bidrar til dens utvikling. Dette vil igjen øke vår fremtidige mobiliseringsevne.