Klar for sommerferie? 5 tips for å klarne hjernen

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Klar for sommerferie? 5 tips for å klarne hjernen - B2B Salg

Når hodet vårt er full av tanker blir vi mer stresset og mindre produktive. Her er noen tips for hvordan vi kan klarne hjernen når vi må yte på vårt beste.

Salg og business er som konkurranseidrett, og vi må være skjerpet hver eneste dag. For å være skjerpet må vi klarne hjernen. Her er noen gode tips:

1. Gjør en hjernedump

Skriv ned alle gjøremål, frister, bekymringer og ting du føler du må huske på en liste. Dette gjør du i brainstorming-modus, og du skriver det ned hulter til bulter. Ikke strukturer listen – det kan du gjøre en annen gang. Skriv og skriv og skriv helt til du ikke kommer på noe flere ting. Hjernen føles tom – og det er poenget. Du har nå ryddet plass til å kunne fokusere.

Når du har gjennomført hjernedumpen kan du begynne å plukke ting fra bruttolisten og flytte over til din prioriterte gjøremålsliste. Du velger selv om du skriver på papir, datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen.

2. Skriv ned løse tanker i en journal

En variant av hjernedumpen er å skrive ned alle løpende tanker. I denne prosessen skriver du alle tanker som dukker opp. Ikke sensurer deg selv – alt som dukker opp skal ned på papiret. Tenk heller ikke på grammatikk, staving eller tegnsetting. Det du skriver behøver heller ikke ha noen «mening». Poenget er at du får kanalisert alle tankene dine. Når hjernene føles tom – har du igjen fått ryddet plass til å kunne fokusere.

3. Fem minutters meditering

Bare noen få minutters stille meditering kan være nok til å tømme hjernen for bekymringer, strøtanker og støy. Sett en timer på fem minutter. Lukk øynene og fokuser på egen pust. Så snart tanker kommer pressende, re-fokuser på din egen pust. I løpet av fem minutter vil du merke at roen har senket seg, og du har fått ryddet plass til å ta fatt neste viktige gjøremål.

4. Snakk med noen om det som skaper mental støy

Når vi snakker med noen om et problem, gir det oss ofte et annet perspektiv. Det å bli lyttet til har også en tendens til å redusere intensiteten i bekymringene våre. Andres innspill kan også gi gode idéer og initiere mobiliseringskraft hos oss slik at vi tar fatt på utfordringene fremfor å bekymre oss for dem.

5. Gjør et sceneskifte

Å gjøre arbeid på et helt annet sted enn du pleier – kan også en forfriskende og fornyende effekt. Hvis du sliter med å fokusere på og derved få gjennomført en oppgave, kan du ved å bytte omgivelser redusere kjedsomheten og øke din mobiliseringskraft.