3 ting som virkelig motiverer

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

Så mange som 50 prosent av medarbeidere er umotiverte og uengasjerte i jobbene sine viser undersøkelser. La oss se på tre ting som virkelig motiverer og engasjerer yrkesutøvere.

Penger, belønning og posisjoner er tradisjonelle virkemidler for å øke motivasjon og innsats blant medarbeidere og derved oppnå høyere produktivitet.

Undersøkelser viser klart at belønning ofte er et kortsiktig virkemiddel som ikke gir produktivitetsgevinster på sikt. Ofte oppstår urettferdigheter eller det medarbeidere opplever som urettferdigheter – noe som gjør at incentivmodeller faktisk bidrar til å svekke motivasjon og engasjement.

Som yrkesutøvere og mennesker motiveres og engasjeres vi av å gjøre noe som har mening. Vi ønsker å være del at et viktig team, og vi ønsker å være gode på det vi driver med.

De tre viktigste driverne for motivasjon og engasjement

Misjon

Det vi jobber med, det teamet vår jobber med og det selskapet prøver å oppnå er grunnleggende viktig for medarbeideres engasjement. Når vi opplever at det vi gjør har mening – så blir vi mer motiverte. Da yter vi det lille ekstra.

Mestring

Det er nesten selvforklarende, men vi liker å jobbe med ting vi er gode til å gjøre. Vi motiveres av å mestre våre daglige oppgaver. Det betyr ikke at vi må være eksperter fra det første spadetaket. Selv om vi er ferske i gamet, dersom vi jobber med oppgaver hvor vi har de rette talenter og sterke sider, vil vi raskt oppnå fremgang og forbedring – noe som gir en selvforsterkende positiv effekt.

Medlemskap

De flest av oss er flokkdyr – samtidig som vi har individuelle behov. Vi liker å være del av små samfunn der samhold, felles misjon og felles mål går hånd i hånd med muligheten til å være oss selv.