3 steg til å løse et problem en gang for alle

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - Business - løse problemer - utfordringer - 3 steg til å løse et problem en gang for alle

Vi går alle på smeller i salg, i business og i livet. Trikset er ikke å unngå smeller, men å styre hvordan du forholder deg til smellene.

Tidlig på 1990-tallet drev jeg et lite dataeksportfirma i Los Angeles. Det var høyt tempo og armer og ben hele tiden. Lærekurven var ekstremt bratt – det var som å få ti års businesserfaring komprimert ned til ett år. Jeg lærte mye om salg, markedsføring, lagerstyring, logistikk, befraktning, regnskap, HR, rekruttering, eksport, import og så videre.

Alt dette har siden vært svært nyttig for meg.

Likevel vil jeg vektlegge én spesifikk lærdom over all den mer faglig orienterte kunnskapen: dét å takle problemer.

Livet, business og salg består av en endeløs rekke problemer, utfordinger, tilbakeslag, motganger, nederlag og fiaskoer – akkurat som det består av suksesser, seire, medgang, klaff og fremgang.

I min tidlige karriere lot jeg meg slå helt ut hver gang det dukket opp et problem.

«Hvorfor skjer dette nå?», «Er ikke dét typisk?», «Så urettferdig!», «Hvorfor må dette hende meg?» er eksempler på hvordan jeg forholdt meg til uunngåelig motstand som dukket opp.

Jeg så på problemer, tilbakegang og motstand som unntak, avvik – ting jeg håpet ikke ville skje.

En dag slo det meg at problemer, motgang og utfordring simpelthen er «business as usual» eller «life as usual.» Med andre ord problemer og motgang er noe jeg må forvente, det er en vanlig del av livet, business og salg – ikke avvik.

Jeg opplevde – etter at jeg gjorde det mentale skiftet fra vantro til å forvente problemer – at mye av energitapet rundt problemer forsvant.

Det betød at jeg kunne gyve løs på problemet umiddelbart – uten en periode med skuffelse og nederlagsfølelse.

Ved å se på problemer som del av business, ved å slippe energitapet og ved å gå løs på problemet med én gang, fikk jeg overskudd og fornuft til ikke bare å slukke brannen, men til å jobbe med årsakene til at det begynte å brenne.

Som mennesker, arbeidstakere og ledere vokser vi på å løse problemer. Gyver vi løs på og fjerner årsakene til problemene, unngår vi at de samme problemene oppstår gang etter gang.

Ved å trenére, flykte fra eller forsøke å unngå problemer, oppnår vi bare at små problemer som ikke haster, blir til store, akutte vanskeligheter.

Det er utviklende å løse et problem én eller to ganger, det er sløsende, hemmende og patetisk å løse det samme problemet gang etter gang (fordi vi kun driver med brannslukking).

:

  1. Forvent problemer og utfordringer!
  2. Uten å ødsle noe av din dyrebare energi og mobiliseringskraft, analysér problemet og gå løs på dets årsaker!
  3. Gled deg over at det samme problemet sannsynligvis ikke vil oppstå på nytt!