25 årsaker til at vi ikke når salgsmålene

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 25 årsaker til at vi ikke når salgsmålene

Det er smertelig for et selskap ikke å nå salgsmålene. La oss se på 25 årsaker til at vi ikke når salgsmålene, både på individ- og på selskapsbasis.

I vår virksomhet som salgsutviklere, møte vi kunder som ønsker at salget skal være høyere enn det man oppnår i dag.

Noen gjør det veldig bra, men ønsker å gjøre det enda bedre. Andre sliter med salg som er alt for lavt og er nødt til å ta grep. Atter andre selger på det jevne, og klarer seg greit, men innser at salget må økes dersom bunnlinjen skal bli som den bør være.

Her er en liste med 25 årsaker til at vi ikke når salgsmålene.

 1. Manglende salgsmodell
 2. Ikke-fungerende salgs- og markedskanaler
 3. Salgsstrategi som ikke gir de rette føringer
 4. Mangelfulle bedriftsverdier
 5. Suboptimal salgskultur
 6. Svak salgsleder
 7. Mangelfulle prosesser i salgsledelse
 8. Dårlige, mangelfulle eller ikke-eksisterende salgsprosesser
 9. Ikke fungerende lønns- og incentivmodell
 10. Selgere med manglende forutsetninger for å lykkes i det gitte salgarbeidet
 11. Feil mann på feil sted – dårlig match mellom oppgaver og den gitte persons sterke sider
 12. Manglende kunnskap om salgsfaget
 13. Elendig territoriestyring
 14. Svake, urettferdige, for enkle, urealistiske eller virkelighetsfjerne salgsbudsjetter
 15. Mangelfulle eller ineffektive salgsverktøy
 16. Ineffektiv kundesegmentering
 17. Dårlig match mellom en gitt løsning og et gitt kundesegment (feil produkt til feil kundegruppe)
 18. Umotiverte selgere
 19. Demotiverte selgere
 20. Svakt opplærings-, trenings- og salgsutviklingsregime
 21. Selskapet har et svak renomé
 22. Selskapet har ikke konkurransedyktige løsninger
 23. Selskapet er feil / svakt posisjonert i markedet
 24. Selskapets salgstaktikk er ikke i samsvar med selskapets faktiske markedsposisjon
 25. Selskapet har mangelfull markedsføring

Her er bare å gyve løs.