2 tips til ledere

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - ledelse - salg - selgere - redusere stress - mer produktivitet - jobb - god leder

Her har vi to enkle tips som skal gjøre deg mer produktiv, redusere stress, få deg til å bli en bedre leder og hjelpe deg med å styre bedriften mot målet.

Som ledelsesrådgiver møter jeg mange ledere i mitt daglig arbeid.

Det er endel ting som slår meg om toppledere og strategiske ledere:

 • de blir ofte veldig operative og detaljinvolverte.
 • de får alt for lite tid, rom og energi til å jobbe med de langsiktige, men viktige tingene
 • de har for lite tid, rom og energi til å jobbe med de vanskelige og eller ubehagelige sakene
 • de har for lite tid, rom og energi til refleksjon og grubling
 • de har for lite tid, rom og energi til å fatte gode avgjørelser
 • de har for lite tid, rom og energi til å være kreative og løsningsorienterte
 • de påtar seg alt for mange problemer og for mye ansvar – og bidrar derved til en ansvars- og beslutningsvegrende kultur
 • de delegerer for lite
 • de går i vanvittig mange møter
 • de har for lite overskudd til å videreutvikle sine kolleger og medarbeidere
 • de har for lite tid, rom og energi til å jobbe konstruktivt med endringsarbeid
 • de har for lite kontroll over innholdet i dagene sine

Det kan skrives side opp og side ned om disse utfordringene. Vi har likevel to tips for å rydde mer tid, rom og energi til å jobbe med det aller viktigste (som ikke må forveksles med det som haster.)

Tips #1. Avvis alle forsøk på å lempe et problem over på deg – be om beslutningsforslag!

Når kolleger eller medarbeidere forsøker å lesse et problem over på deg, be dem høflig gå tilbake til arbeidsplassen sin og gjøre følgende eksersis:

 • definere problemet / utfordringen
 • kartlegge og beskrive årsaken(e) til problemet
 • utdype konsekvensene
 • tenke ut opptil tre mulige løsninger på problemet
 • velge en løsning de anbefaler
 • komme tilbake og be om en avgjørelse

Fordelen med denne løsningen er flere:

 • Du vil dratisk redusere støy og gnål rundt problemer
 • Du vil snu en problemorientert kultur til en løsningsorientert kultur
 • Du vil frigi tid og energi
 • Du vil oppleve at folk etter hvert tar flere og bedre avgjørelser på egenhånd
 • Kolleger og mederabeidere blir mer selvstendige
 • Kollegere og medarbeidere får bruke mer av sine evner og vil oppleve utvikling og derved større jobbtilfredshet
 • Kolleger og medarbeidere vil snu fokus fra å klage over problemer til å tenke på løsninger

Tips#2. Jobb en halv dag på hjemmekontor hver uke!

En halv dag pr uke uten de daglige forstyrrelsene vil la deg gå løs på oppgaver som krever sinnsro og lite forstyrrelser. Denne hellige, halve dagen pr uke lar deg løse de tingene som ikke haster, men som er viktige. Du får tid, rom og energi til å unngå at fremtidige branner oppstår. Du unngår mye tid, stress og energi på stadig brannslukking.

Du kan planlegge det slik at du setter strategiske oppgaver på listen for gjøremål for dagen du har hjemmekontor. Da kan du være til stede operativt i hverdagen med visshet om at du vil få tid til å gå løs på viktige ting som krever ro.

Lykkes du med denne arbeidsformen vil du raskt se at du kan sette av en hel dag pr uke – kanskje fordelt på to halve dager.

Hvis du trener opp dine omgivelser til å klare seg seg uten deg en halv til en dag pr uke vil du oppnå at kolleger og medarbeidere blir mer selvstendige og produktive, og de opplever godene ved at du får jobbet med strategiske sider ved jobben.
De vil få avgjørelser de har bedt om, de ser fordelene ved at ditt strategiske arbeider rydder plass for at de kan få gjort jobben sin bedre, og de får gleden av en leder som er mindre stresset, mer produktiv og i bedre humør.

Lykke til med disse to lederforbedringene!