12 uvaner som hemmer salget

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - Rekruttering - Salg - Ledelse - Interim - 12 uvaner som hemmer salget

Her er en håndfull uvaner som stjeler tid og energi, og som hindrer oss i å nå våre mål.

Vaner er automatiserte handlingsmønstre. Skaper vi gode vaner, kan vi gjøre mange konstruktive ting uten å bruke unødig energi.

Uvaner, derimot, gir destruktive handlinger, ofte uten at vi er oss handlingene bevisste.

Første skritt i å endre en uvane, er å gjøre oss bevisste på uvanen og dens konsekvenser.

Her følger en håndfull uvaner som stjeler tid og energi, og som hindrer oss i å nå våre mål.

1. Behovet for å være opptatt hele tiden

Mange av oss tror det å være opptatt med gjøremål hele tiden er det samme som å være produktiv. Det er det slettes ikke.

Når vi har det hektisk, mister vi typisk evnen til å skille mellom det som er viktig og det som haster. Som regel vinner de støyende hastesakene, mens de viktige sakene – som ikke det er bråhast med – gjerne forblir ugjorte (ta vare på helsen, spise sunt, forbedre oss, ta vare på relasjoner, prospektere for business neste år osv).

Vil du grave videre i temaet «haster vs. viktig», se Stephen Coveys «7 Habits of Highly Effective People».

2. Bekymringer

Å bekymre seg om alt, er en av de virkelige store lykketyvene. Bekymring, ikke omsatt i handling, forderver.
Ofte bruker vi bekymring som avlat slik at vi slipper å gjøre noe med det vi er bekymret over. Når vi har bekymret oss – har vi betalt en kostnad, og derved går vi i fella og tror at alt nå er oppe og avgjort. Vi har «betalt» for oss.

Derimot, brukt riktig, kan bekymringer brukes konstruktivt som et varsel om at noe er galt.

Tar vi signalene, gjør analysen og går løs på årsaken til bekymringene, så bruker vi bekymringene på en positiv måte.

Hvis vi derimot lar bekymringene råde, uten analyse og påfølgende handling, stjeler vi glede og suksess fra oss selv.

Er vi bekymret for svak økonomi – så vil ikke å bekymre seg løse noe som helst. Derimot, dersom analysen på bekymringen viser at vi bruker mer enn vi tjener, så kan vi ta tak. Vi kan redusere pengeforbruket og/eller øke inntektene.

Vi som jobber i salg, har typisk god mulighet til å øke inntektene våre ved å skape bedre resultater. Kombinert med skjerping av forbruket – kan det raskt få økonomien på rett kjør. Da har vi brukt bekymringen som en katalysator.

For mer om temaet, se Dale Carnegies tidløse klassiker «How to Stop Worrying and Start Living».

3. Frykt

Frykt er en annen lammende uvane. Vi frykter det ukjente, vi frykter forandring og vi frykter nye ting. Vi er redde for å mislykkes.

Mot betyr ikke fravær av frykt, snarere en vilje til å konfrontere frykten vår.

Når vi tar tak i det vi frykter, vokser vi. Når vi unngår ting – av frykt, så svekkes vi. Å operere jevnlig på utsiden av komfortsonen skaper vekst og utvikling.

4. Latskap

Latskap kan være direkte ødeleggende i salg, et så aktivitetsintensivt yrke.

Latskap brukt riktig, derimot, kan være direkte produktivitetsfremmende. Hvis vi bruker latskapen vår som drivkraft til ikke å gjøre noe unødig innsats eller gå tunge omveier, kan latskap være en positiv pådriver.

Mange innovasjoner kommer fra latskap, fordi late sjeler kan gjøre seg tanker som: «Dette må kunne gjøres mer effektivt.», «Dette virker unødig tungvint.» osv.

Derimot, latskap som gjør at vi dropper å gjøre viktige ting, er den sikre vei til å mislykkes.

5. Rot og uorden

Veldig få lykkes over tid, dersom livene deres er fylt med rot og uorden. Det samme gjelder salg. Vi må hå gode, konsistente prosesser og rutiner, vi må holde orden på store mengder informasjon, og vi må ha oversikt over avtaler og gjøremål.

Riktig og systematisk bruk av gode verktøy, gode vaner og effektive rutiner – gir uunngåelig bedre resultater i salg. Ad hoc skippertak og stunting, rot, uorden, glemte avtaler og brutte løfter, gjør at vi taper penger.

Uten å bli petimetere (hvor orden, struktur og rutiner blir mål og ikke midler), har gode selgere alltid orden på tall, budsjetter, relasjoner, gjøremål og avtaler.

6. Skam

Skam, skyldfølelse og demoralisering er nok en suksesstyv. Når vi føler skam er det viktig å ta analysen for å finne årsaken til at vi skammer oss. Har vi gjort noe dumt, må vi konfrontere konsekvensene av dette, bøte på skadene, lære av hendelsen, tilgi oss selv og gå videre. Vedvarende skam og skyldfølelse er kun ødeleggende.

7. Sammenligne oss / konkurrere med andre

Her kreves det subtil presisjon, men vi prøver.

Det er meget sunt å konkurrere, men konkurranse med andre i den forstand at vi sammenligner oss med andre blir fort lite konstruktivt.

Det er sunt å måle seg med andre i betydningen «se hvordan jeg ligger an». Det er selvfølgelig heller ikke noe galt å ha forbilder hvis vi lærer av disse – ikke prøver å «bli» dem.

Sagt på en annen måte: det er sunt hvis jeg måler meg mot, sammenligner meg med eller på annen måte setter meg eller min innsats opp mot andre, dersom målet mitt er å bli en bedre utgave av meg selv. Derimot, hvis målet er å bli en (dårlig) kopi av en annen, så er jeg på villspor.

8. Dømme andre

Mange av oss har en lei tendens til å ta oss til rette som dommere overfor andre. Det skaper splid, vondt blod og negativ energi. Uten betydelig innsikt i andres situasjon og en invitasjon, har vi ikke verken grunnlag for eller rett til å bedømme andre.

Ved siden av negative konsekvenser for den som uoppfordret blir «dømt» eller «evaluert» av oss, kan slik dømming gir grobunn for påfølgende egen skyld- eller skamfølelse.

9. Leve i fortiden

I salg kan vi ikke leve i fortiden. «Gjort er gjort og spist er spist» (fritt etter Hakkebakkeskogen). Vi kan ikke gjøre noe med fortiden og – i salg kan vi ikke leve på laurbærene av tidligere innsats.

Fortiden er imidlertid en glimrende kilde til lærdom. Den gir oss svar på hva som skjer hvis vi fortsetter å gjøre som vi gjorde. Gårsdagens innsats ga gårsdagens resultater. Ønsker vi andre resultater må vi gjøre noe annet enn vi gjorde. Ganske ukomplisert, men akk så vanskelig.

10. Glemme øyeblikket og ønske oss mot neste øyeblikket

Alt vi har er nå. I går er borte og i morgen er ennå ikke kommet. Det vi har kontroll på er nået.

I en hektisk hverdag er det svært lett å glemme å leve i nået og la bevisstheten vandre i fortiden eller drømme seg mot fremtiden. Det gir ikke et godt, produktivt liv – i dag.

11. Trenering

Å vegre oss for å gjøre ting skaper sjeldent suksess.

Vi har alle områder hvor vi faller hen til å skyve på ting. Jo mer vi skyver på ting, dess mer uoverkommelig virker oppgaven.

Som vi så på i artikkelen 10 årsaker til at vi trenerer i salg, så er det mange grunner til at vi skyver på ting. Mange venter på at inspirasjonen skal komme før handling, mens enkelte rett og slett har en feilaktig oppfatning om at produktive mennesker aldri føler avmakt, frustrasjon eller demoralisering.

Uansett, så er trenering en elendig strategi for å nå salgsbudsjettene.

12. Tekkes andre

Å si ja til alle andre – for å tekkes dem, er direkte tapsbringende. Du ender opp med å ikke få gjort det du skal og bli frustrert, og den du har sagt ja til, legger ofte ikke merke til din bistand.

Å si «nei» når du mener nei – er vanskelig, men helt nødvendig hvis du skal få gjennomført det du er opptatt av. Alternativet er at du blir en de facto, lite verdsatt assistent for andre.

Se artikkelen 12 tips for å bli bedre til å si nei for mer om dette.

Lykke til!