12 tips for å miste dine beste selgere

Avatar photo

B2B konsulent - Jens

B2B Salg - 12 tips for å miste dine beste selgere

Her er en liten smørbrødliste over ting du bør gjøre hvis du vil miste dine beste selgere.

Salgssjefer har en tendens til å bruke mesteparten av sin tid, energi og oppmerksomhet på selgere som ikke leverer.

De som leverer måned etter måned, er lett å glemme – helt til de slutter.

Så det å overse de beste – er én måte å bli kvitt gode selgere.

Her er flere gode måter å bli kvitt dine beste selgere!

 1. Ha høy toleranse for middelmådighet og laber innsats!
 2. Ha idiotiske regler og prosedyrer! Ikke gi klare mål med fornuftige retningslinjer og effektive prosesser!
 3. Tar du den helt ut, skal du innføre nitidig regelstyring etter beste offentlige modell.
 4. Skjær alle over en kam! I stedet for å tilpasse lederstil og oppfølging etter den enkelte selgers behov, skal du behandle alle likt. One size fits all.
 5. Aldri belønne topp innsats, resultater og bidrag i og utenfor salg! Pass særlig på ikke å bemerke innsats og måloppnåelse som er i tråd med bedriftens mål, visjon, misjon og verdier!
 6. Pass på at jobben er tynget av dødelig alvor! Ikke stimulere til at folk har det gøy på jobb! Stopp antydning til humor, smil og glede! Sørg for at alt arbeid oppleves som en plikt!
 7. Unnlat alltid å informere folk! Ikke påpek de gode ting som skjer og for all del, holdt tett om dårlige nyheter, problemer og utfordringer! Overlat all kommunikasjon om negative ting til ryktebørsen!
 8. Detaljstyre alle i salg! Legg særlig vekt på å legge opp et særs detaljert løp for hvordan oppgaven skal løses. Aldri fortelle hvorfor ting skal gjøres! Heng over skuldrene og observere selgerne i flest mulig gjøremål!
 9. Husk at ledelsen har alle svarene! Ikke involvere selgere i noen avgjørelser, og for all del – aldri spør om hvordan ting kan gjøres bedre!
 10. Ikke implementere noe spesifikt program for å holde på gode selgere og salgsledere! Slik overlates best til tilfeldighetene.
 11. Bruk all tid på de svake selgerne – glem de beste!
 12. Gjør opplæringstiden for nye selgere mest mulig kjedelig, mangelfull, ustrukturert og ineffektiv. Pass på å fokusere på regler, prosesdyrer og de mest byråkratiske delene av virksomheten. Da sikrer du at nye, dyktige selgere angrer på at de har begynt hos deg. En effektiv måte er å kaste selgere ut på dypt vann og la dem synke uten særlig opplæring i det hele tatt.

Lykke til!